Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

KADENCJA

2010-2014

NR UCHWAŁY

DATA

TEMAT

2010

I/6/2010

29.11.2010 r.

uchwalenie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”

 

II/10/2010

09.12.2010 r.

szczegółowe zasady, sposobu i trybu umarzania,  odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

 

II/12/2010

09.12.2010 r.

ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2011 rok

2011

 

 

 

  IV/21/2011 17.02.2011 r. uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 r.

 

IV/25/2011

17.02.2011 r.

zmiana uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego

 

IX/58/2011

20.07.2011 r.

ustalenie w 2011 r. opłat za usuniecie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie

 

XI/69/2011

25.10.2011 r.

zasady i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

 

XIII/88/2011

08.12.2011 r.

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2012 r.

 

XII/100/2011

08.12.2011 r.

ustalenie w 2012 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

  XIV/105/2011 29.12.2011 r. uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok

2012

XVI/115/2012

09.02.2012 r.

zmiana uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego

 

XVI/118/2012

09.02.2012 r.

szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  

 

XVII/134/2012

27.03.2012 r.

zmiana Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października  2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu  pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

 

XIX/146/2012

14.06.2012 r.

ustanowienie znaku promocyjnego (logo) Powiatu Krapkowickiego oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 

XIX/148/2012

14.06.2012 r.

określenie warunków i trybu finansowania zadań własnych Powiatu Krapkowickiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

XXII/161/2012

24.09.2012

ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego

 

XXIV/176/2012

29.11.2012

ustalenie w 2013 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 

XXIV/177/2012

29.11.2012

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.

  XXV/193/2012 21.12.2012 uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok

2013

XXIX/216.2013

19.03.2013

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

XXXI/225/2013

25.04.2013

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 

XXXIII/230/2013

26.06.2013

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

załącznik

 

XXXVI/246/2013

10.10.2013

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.

załącznik

 

XXXVI/248/2013

10.10.2013

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Krapkowicki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

załącznik nr 1

załącznik nr 2

  XXXVII/252/2013 28.11.2013

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

  XXXVII/253/2013 28.11.2013

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2014 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

  XXXVII/254/2013 28.11.2013 zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  XXXVII/256/2013 28.11.2013 ustalenia w 2014 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
  XXXIX/265/2013 20.12.2013

uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

2014 XL/271/2014 30.01.2014 zmiany uchwały nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2014 XLV/293/2014 28.05.2014

PDFuchw. nr 293 w sprawie kryteriow i trybu przyznawania nagrod dla nauczycieli.pdf (35,46KB)
[file,id_cms='7812',type='attachment'

2014

XLVII/298/2014 16.06.2014 PDFuchw. nr 298 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli (...).pdf (44,65KB)
 
2014 L/308/2014 30.09.2014

Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały (NK.III.4131.2.5.2014.LM)  z dnia 5 listopada 2014 r.

2014 L/309/2014 30.09.2014 PDFuchw. nr 309 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej - Łowkowice.pdf (23,47KB)
 
2014 L/312/2014 30.09.2014 PDFuchw. nr 312 w sprawie zmiany uchwały (...) umarzania naleznosci cywilnoprawnych.pdf (39,69KB)
 
2014 LI/315/2014 30.10.2014 PDFuchw. nr 315 w sprawie ustalenie rozkladu godzin pracy aptek w 2015 roku.pdf (29,68KB)
PDFuchw. nr 315 zalacznik nr 1.pdf (54,14KB)
PDFuchw. nr 315 zalacznik nr 2 - Dyżury Krapkowice.pdf (56,39KB)
PDFuchw. nr 315 zalacznik nr 3 Dyżury - Zdzieszowice.pdf (51,92KB)
 
2014 LI/316/2014 30.10.2014 PDFuchw. nr 316 w sprawie ustalenia w 2015 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie (...).pdf (28,17KB)