Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd powiatu i jego kompetencje

 

Zadania zarządu powiatu

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady;
  • wykonywanie uchwał rady;
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • gospodarowanie mieniem powiatu;
  • wykonywanie budżetu powiatu;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

5.  Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.