Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status powiatu

Powiat Krapkowicki jako jednostka samorządu terytorialnego działa od 1 stycznia 1999 r. na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z 2024 r. poz. 107) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998r. Nr 103, poz. 652) oraz Statutu powiatu krapkowickiego.

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat ma osobowość prawną.

O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.