Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak przeglądać BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący, do powszechnego  umieszczania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Publikowane informacje zgromadzone są w menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu, zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu,
 • załączników w postaci plików do pobrania,
 • zdjęć i grafik,

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu, lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • nazwę działu i podstrony w menu,
 • informacja o redaktorze publikującym treść wraz z informacją o czasie jej opublikowania,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego zdjęciami,
 • ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
 • rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący jakich dokonano, poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona.

Pliki do pobrania umiejscowione są w treści strony. Jeśli użytkownik nie posiada oprogramowania do wyświetlenia zawartości załączonych plików, może skorzystać z darmowych przeglądarek plików typu:

 • doc, rtf, pdf, xls, zip.

Darmowe programy można pobrać klikając w ikonkę symbolizującą typ pliku.

W dolnej części każdej z podstron dodatkowo znajdują się:

 • ikonka drukuj - pozwala natychmiast wydrukować treść strony na drukarce lokalnej,
 • ikonka poleć stronę - po wpisaniu w polu tekstowym adresu e-mail i kliknięciu przycisku wyślij, adres internetowy przeglądanej strony zostaje wysłany na wskazany adres poczty elektronicznej,

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć, przycisk szukaj, po czym wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik, który jest jednocześnie nagłówkiem strony.

Opis stałych pozycji menu w dolnej jego części:

 • Strona główna BIP - odnośnik przekierowujący do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej - prowadzonej przez MSWiA.
 • Pobierz programy - miejsce, skąd można pobrać darmowe programy do przeglądania treści zawartej w załącznikach w postaci plików:(np. MS Word),
 • Mapa biuletynu - spis treści biuletynu,
 • Statystyki podstron - informacja o liczbie wyświetleń poszczególnych stron biuletynu,
 • Redaktorzy biuletynu - lista osób edytujących treść biuletynu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.

Podstawa prawna BIP (pliki do pobrania w formacie pdf):

Obrady rozpoczęto 2018-11-20 o godz. 15:11:34, a zakończono o godz. 20:02:46 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Katarzyna Sonik
 17. Monika Wąsik - Kudla
 18. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji (15:11:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze (15:12:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych (15:20:00)


4. Stwierdzenie kworum (15:28:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (15:30:00)

Głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(7):
  Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Marko Markowski

Reasumpcja głosowania (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Krystian Komander, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Arnold Donitza

Reasumpcja głosowania (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Krystian Komander, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Arnold Donitza


6. Wybór Przewodniczącego Rady (15:46:00)


7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady (16:20:00)


8. Głosowanie nad zmianą w porządku obrad (16:53:00)

Głosowanie nad zmianą w porządku obrad (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa
 • PRZECIW (3):
  Arnold Donitza, Marko Markowski, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Roman Heinz, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla

Reasumpcja głosowania (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki
 • PRZECIW (3):
  Marko Markowski, Arnold Donitza, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Pachowicz

Reasumpcja głosowania #2 (17:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz
 • PRZECIW (3):
  Marko Markowski, Arnold Donitza, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Roman Heinz


9. Wybór Starosty Krapkowickiego (17:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:31:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Szczepan Bryś


10. Wybór Wicestarosty Krapkowickiego (17:36:00)


11. Wybór członka Zarządu (17:50:00)


12. Wybór członka Zarządu (18:09:00)


13. Wybór członka Zarządu (18:20:00)


14. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego (18:30:00)

Nastąpiła zmiana quorum (18:32:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Nastąpiła zmiana quorum (18:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Głosowanie w sprawie wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego (18:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa
 • PRZECIW (3):
  Marko Markowski, Arnold Donitza, Joachim Kamrad
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krystian Komander, Kinga Kaptur, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Sonik

Nastąpiła zmiana quorum (19:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Arnold Donitza


15. Głosowanie nad zmianą porządku obrad (19:14:00)

Głosowanie nad zmianą porządku obrad (19:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura
 • PRZECIW (4):
  Marko Markowski, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krystian Komander


16. Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. (19:21:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. (19:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Roman Heinz


17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (19:27:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (19:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura
 • PRZECIW (2):
  Joachim Kamrad, Marko Markowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Heinz, Kinga Kaptur


18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 (19:42:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 (19:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Dariusz Willim, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Roman Heinz, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur


19. Zakończenie obrad I sesji Rady (19:50:00)


Zakończono sesję (20:02:46)