Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Statrosty Krapkowickiego znak BS-B.6740.1.5.2023.IS z dnia 15 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego

            Starosta Krapkowicki działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.),

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w dniu 15.02.2024r. wydał na podstawie art. 113 § 1 w powiązaniu z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego postanowienie, w którym sprostował z urzędu postanowienie znak BS-B.6740.1.5.2023.IS z dnia 10 października 2023 r., dotyczące uzupełnienia decyzji nr 4/2023 z dnia 6 września 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”, gdyż stwierdzono, że gdzie na stronie 1 w wierszu 3 wskazano znak sprawy qBS-B. 6740.1.5.2023.IS, a winno być BS-B. 6740.1.5.2023.IS.

 

Z treścią wyżej wymienionego postanowienia można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach - Wydział Budownictwa i Środowiska w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój 112 a w godzinach urzędowania.

 

Pouczenie

                Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Opolskiego za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia.