Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji nr 33/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. o pozaleniu na budowę.

BS-B.6740.12.2024.HH       

   Krapkowice, dnia 5 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 33/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. o pozwoleniu na budowę magazynu Piomar Park 2 wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Rogów Opolski, ul. Leśna, na działach o identyfikatorze 160502_5.0006.208/41, 208/44, 208/46, której inwestorem jest Piomar Sp.z o.o.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.