Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024

Starosta Krapkowicki, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałą Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały prawa miejscowego – uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego.

 

Przedmiotem Konsultacji jest Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Projektem i przedstawienia swoich opinii, wniosków, uwag i propozycji.

 

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (sala nr 100, I piętro) w dniu 10 października 2023 r. o godz. 17:00.

 

PDFProjekt Uchwały Roczny Program Współpracy.pdf (195,56KB)
PDFRoczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.pdf (447,21KB)
PDFSprawozdanie z Konsultacji RPWzOP 2024.pdf (379,49KB)