Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021

Starosta Krapkowicki, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałą Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 października 2020 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów uchwał prawa miejscowego – uchwał Rady Powiatu Krapkowickiego.

 Przedmiotem Konsultacji są:

·        Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021.

·        Projekt Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Konsultacje odbędą się drogą elektroniczną. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektami, do przedstawienia swoich opinii, wniosków, uwag i propozycji i przesłanie ich na adres e-mail: do godz. 15.30 do dnia 6 listopada 2020 r.

 

DOCProjekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi 2021.doc (20,50KB)
DOCRoczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.doc (95,50KB)
DOCProjekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.doc (20,50KB)
DOCProjekt - Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej..doc (33,00KB)
PDFSprawozdanie z konsultacji-10122020150932.pdf (415,06KB)