Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na przebudowę stacji paliw oraz budowę budynku handlowo -usługowego z wiatą, budowę budynku handlowo - usługowego serwis, budowę wiaty dwustanowiskowej-myjnia bezdotykowa Gogolin ul. Szpitalna dz. 567

 

BS.6740.485.2012

                   Krapkowice, dnia 8 stycznia 2013 r.

  

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.12.2012 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej Przebudowę stacji paliw oraz budowę budynku handlowo - usługowego z wiatą, budowę budynku handlowo - usługowego serwis, budowę dwustanowiskowej myjni bezdotykowej w miejscowości Gogolin przy ul. Szpitalnej na działce nr ewid. gruntów 567/1 k.m. 10

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730  do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Admnistracji

Architektoniczno-Budowlanej