Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 485/2012 z dnia 28.12.2012 r. - budowa budynku inwentarskiego - chlewni, Walce ul. Opolska

 

BS.6740.464.2012

                                     Krapkowice, dnia 28 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO   

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 485/2012 z dnia 28.12.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku inwentarskiego - chlewni w miejscowości Walce przy ul. Opolskiej na działkach nr ewid. gruntów 234, 235 k.m. 2.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy
ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku
istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej