Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownictwo urzędu

 

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży oraz sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

  1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  2. zatwierdza programy ich działania,
  3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
  4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
  5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Starosta w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu wydaje decyzje, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji.

 

Na podstawie art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107)