Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wersja dla słabowidzących

Telefony, informacje ogólne


Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel.  (+48) 77 40 74 300, fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
NIP: 755 - 16 - 42 - 838

Sekretariat Starosty - tel.  077 40 74 303, I piętro
Biuro Obsługi Klienta, Centrala - tel.  077 40 74 300, parter
Biuro Rady Powiatu tel.  077 40 74 313
Przewodniczący Rady Powiatu - tel.  077 40 74 313
Sekretarz - tel.  077 40 74 308
Skarbnik - tel.  077 40 74 320

Godziny pracy:
Starostwo czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,
Biuro Obsługi Klienta oraz Wydział Komunikacji czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00

Starosta przyjmuje codziennie w godzinach pracy starostwa po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 15:00 do 16:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.


Starostwo jest jednostką budżetową powiatu powołaną do zapewnienia organom powiatu pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji.
Do zakresu jego działania należy wykonywanie:
 

 • Zadań własnych;
   
 • Zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
   
 • Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat;
   
 • Zadań określonych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z innych przepisów prawa.


Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy i pracownicy wydziałów zobowiązani są, na podstawie pisemnego upoważnienia, do załatwiania w imieniu Starosty spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziałów.

 • Opublikował: Henryk Małek, data publikacji: 27-12-2012 08:13
 • Modyfikował: Szymon Woźny, data modyfikacji: 30-04-2013 12:09
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Henryk Małek
 • Data wytworzenia: 27-12-2012
 • Link do strony: http://bip.powiatkrapkowicki.pl/983/telefony-informacje-ogolne.html
 • Opublikował: Henryk Małek, data publikacji: 27-12-2012 08:13
 • Modyfikował: Szymon Woźny, data modyfikacji: 30-04-2013 12:09
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Henryk Małek
 • Data wytworzenia: 27-12-2012
 • Link do strony: http://bip.powiatkrapkowicki.pl/983/telefony-informacje-ogolne.html
 • Data publikacji: 27-12-2012 08:13 przez: Henryk Małek
 • Data modyfikacji: 30-04-2013 12:09 przez: Szymon Woźny
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Henryk Małek
 • Data wytworzenia: 27-12-2012
Rozwiń rejestr zmian strony
 • Modyfikacja: 30-04-2013 12:09:23 przez Szymon Woźny
 • Modyfikacja: 08-04-2013 14:08:05 przez Szymon Woźny
 • Modyfikacja: 08-04-2013 14:04:27 przez Szymon Woźny
 • Modyfikacja: 02-04-2013 11:22:43 przez Szymon Woźny
 • Modyfikacja: 05-03-2013 12:39:34 przez Bożena Chrobok
 • Modyfikacja: 27-12-2012 08:59:14 przez Henryk Małek
 • Modyfikacja: 27-12-2012 08:45:26 przez Wojciech Olender
 • Modyfikacja: 27-12-2012 08:13:44 przez Henryk Małek
 • Modyfikacja: 27-12-2012 08:13:22 przez Henryk Małek
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

 

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl