Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Telefony, informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel. (+48) 77 40 74 300, fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
NIP: 755 - 16 - 42 - 838

Sekretariat Starosty - tel. 077 40 74 303, I piętro
Biuro Obsługi Klienta, Centrala - tel. 077 40 74 300, parter
Biuro Rady Powiatu - tel. 077 40 74 313
Przewodniczący Rady Powiatu - tel. 077 40 74 313
Sekretarz - tel. 077 40 74 308
Skarbnik - tel. 077 40 74 320

Godziny pracy:
Starostwo czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,
Biuro Obsługi Klienta oraz Wydział Komunikacji czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00

Starosta przyjmuje codziennie w godzinach pracy starostwa po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 15:00 do 16:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Starostwo jest jednostką budżetową powiatu powołaną do zapewnienia organom powiatu pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji.
Do zakresu jego działania należy wykonywanie:

 • Zadań własnych;
 • Zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
 • Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat;
 • Zadań określonych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z innych przepisów prawa.

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy i pracownicy wydziałów zobowiązani są, na podstawie pisemnego upoważnienia, do załatwiania w imieniu Starosty spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziałów.

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA .docx
DOCKLAUZULA INFORMACYJNA PRZY PIERWSZEJ CZYNNOŚCI SKIEROWANEJ DO STRONY .doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2012
  przez: Henryk Małek
 • opublikowano:
  27-12-2012 08:13
  przez: Henryk Małek
 • zmodyfikowano:
  03-07-2019 08:44
  przez: Szymon Woźny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 207327
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl