Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Telefony, informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel. (+48) 77 40 74 300, fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
NIP: 755 - 16 - 42 - 838

Sekretariat Starosty - tel. 77 40 74 303, I piętro
Biuro Obsługi Klienta, Centrala - tel. 77 40 74 300, parter
Biuro Rady Powiatu - tel. 77 40 74 313
Przewodniczący Rady Powiatu - tel. 77 40 74 313
Sekretarz - tel. 77 40 74 308
Skarbnik - tel. 77 40 74 320

Dane do faktur:
Nabywca:
Powiat Krapkowicki
ul.Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
NIP: 1990111672

Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

Godziny pracy:


Biuro Obsługi Klienta oraz Wydział Komunikacji czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17.00

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów czynne w poniedziałki i piątki od 15:30 do 18.30

Pozostałe komórki organizacyjne czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15.30

Starosta przyjmuje codziennie w godzinach pracy starostwa po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 15:00 do 16:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Starostwo jest jednostką budżetową powiatu powołaną do zapewnienia organom powiatu pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji.
Do zakresu jego działania należy wykonywanie:

  • Zadań własnych;
  • Zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
  • Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat;
  • Zadań określonych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z innych przepisów prawa.

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy i pracownicy wydziałów zobowiązani są, na podstawie pisemnego upoważnienia, do załatwiania w imieniu Starosty spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziałów.

DOCXklauzula-informacyjna-ogolna.docx (69,50KB)
DOCKLAUZULA INFORMACYJNA PRZY PIERWSZEJ CZYNNOŚCI SKIEROWANEJ DO STRONY.doc (30,50KB)