Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Krapkowice, dnia 12.12.2012 r.

BS.6740.1.1.2012                                                                                                                                                                                                                    

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), informuje się o wydaniu decyzji Starosty Krapkowickiego Nr 1/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Gminy Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - Przysiółek Posiłek” w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Gmina Krapkowice.

Lokalizacja inwestycji: Dąbrówka Górna, Rogów Opolski.

Oznaczone  w katastrze nieruchomości jako działki nr:

Obręb Dąbrówka Górna: 277/4, 279;

Obręb Rogów Opolski: 110/3, 143/3, 146, 147/2, 151/2, 152/7, 154, 155, 156/6, 157, 161, 162, 163/2, 164, 165, 166, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202/2, 203/2, 204, 205/2, 1145.

W związku z tym informuję, że zgodnie z art. 11 f ust. 4 wyżej cytowanej ustawy strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach - Wydział Budownictwa i Środowiska w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 na pierwszym piętrze w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 Poz. 1194) ze zmianami) od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy, a dla pozostałych stron w terminie 14 dni liczonych po upływie 14 dni od ukazania się zawiadomienia o jej wydaniu w drodze obwieszczenia
do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego, którym jest Wojewoda Opolski.

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (411,18KB)