Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status powiatu

Powiat Krapkowicki jako jednostka samorządu terytorialnego działa od 01.01.1999r. na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998r. Nr 103, poz. 652) oraz Statutu powiatu krapkowickiego.

Uchwała Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001r. Nr 100, poz. 829

tekst ujednolicony uwzględniający zmiany:

zm.        Dz. Urz. Woj. Opols. z 2002, Nr 134, poz. 1975   

zm.        Dz. Urz. Woj. Opols. z 2009 Nr 59, poz. 981         

zm.        Dz. Urz. Woj. Opols. z 2010 Nr 71, poz. 904         

zm.        Dz. Urz. Woj. Opols. z 2010 Nr 127, poz. 1435

zm.        Dz. Urz. Woj. Opols. z 2011 Nr 29, poz. 379

zm.        Dz. Urz. Woj. Opols. z 2012 poz. 353

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat ma osobowość prawną.

O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2012
  przez: Henryk Małek
 • opublikowano:
  29-11-2012 09:40
  przez: Henryk Małek
 • zmodyfikowano:
  03-12-2012 11:30
  przez: Henryk Małek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 13344
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×