Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status powiatu

Powiat Krapkowicki jako jednostka samorządu terytorialnego działa od 01.01.1999r. na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z 2019 r. poz. 511) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998r. Nr 103, poz. 652) oraz Statutu powiatu krapkowickiego.

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat ma osobowość prawną.

O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2012
  przez: Henryk Małek
 • opublikowano:
  29-11-2012 09:40
  przez: Henryk Małek
 • zmodyfikowano:
  05-07-2019 07:59
  przez: Szymon Woźny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 14014
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl