Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2012 kwartał IV - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 539 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanych srodkow finansowych KWP w Opolu.pdf (40,69KB)

PDFuchw. nr 540 w sprawie przyjecia regulaminu przeprawy promowej w ciagu drogi powiatowej nr 1408 O wraz z zalacznikiem.pdf (43,00KB)

PDFuchw. nr 541 w sprawie nieodplatnego przekazania na rzecz KPPSP w Krapkowicach samochcodu specjalnego.pdf (41,92KB)

PDFuchw. nr 541 zalacznik.pdf (41,86KB)

PDFuchw. nr 542 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz samochodu specjalnego o nr rej OKR 51KW.pdf (40,79KB)

PDFuchw. nr 543 w sprawie ustalenia warunkow sprzedazy samochodu specjalnego o nr rej OKR 51KW.pdf (40,34KB)

PDFuchw. nr 544 w sprawie ogloszenia przetargu na sprzedaz samochodu specjalnego o nr rej OKR 51KW wraz z zalacznikiem.pdf (54,16KB)

PDFuchw. nr 545 w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz samochodu specjalnego o nr rej OKR 51KW.pdf (25,83KB)

PDFuchw. nr 546 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zal 1,2.pdf (76,63KB)

PDFuchw. nr 546 zalacznik nr 3.pdf (55,15KB)

PDFuchw. nr 547 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (54,80KB)

PDFuchw. nr 548 w sprawie przyjecia regulaminu kwalfikowania uczniow w projekcie Wyksztalcenie twoja szansa.pdf (36,45KB)

PDFuchw. nr 548 zalacznik.pdf (87,52KB)

PDFuchw. nr 549 w sprawie wyboru projektow sluzacych rozwojowi sportu na terenie powiatu w roku 2012 i przyznania dotacji na ten cel - wraz z zal.pdf (49,64KB)

PDFuchw. nr 550 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dotacji dla Gminy Gogolin na organizacje Dozynek Wojewodzkich 2012.pdf (34,77KB)

PDFuchw. nr 551 w sprawie nabycia nieruchomnosci Skarbu Panstwa - Agencja Mienia Wojskowego.pdf (37,27KB)

PDFuchw. nr 552 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz urzadzenia do urodynamiki.pdf (40,13KB)

PDFuchw. nr 553 w sprawie ustalenia warunkow przetargu na sprzedaz urzadzenia do urodynamiki.pdf (40,46KB)

PDFuchw. nr 554 w sprawie ogloszenia przetagu na sprzedaz urzadzenia do urodynamiki wraz z zalacznikiem.pdf (93,79KB)

PDFuchw. nr 555 w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz urzadzenia do urodynamiki.pdf (24,83KB)

PDFuchw. nr 556 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego nieruchomosci ul.Szkolna 20 Gogolin.pdf (35,88KB)

PDFuchw. nr 557 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (85,58KB)

PDFuchw. nr 558 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (62,12KB)

PDFuchw. nr 559 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykonania budzetu za okres od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2012 r..pdf (36,67KB)

PDFuchw. nr 559 zalacznik.pdf (181,93KB)

PDFuchw. nr 560 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (60,73KB)

PDFuchw. nr 561 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem firmie Bastech garazu przy ul. Staszica 8 na okres trzech miesiecy.pdf (41,87KB)

PDFuchw. nr 562 w sprawie wyrazenia zgody-ustalenia warunkow-powolania komisji na sprzedaz plugu Nr 1 Tecna 30.pdf (41,76KB)

PDFuchw. nr 563 w sprawie ogloszenia przetargu na sprzedaz- plugu Nr 1 Tecna 30 wraz z zalacznikiem.pdf (59,51KB)

PDFuchw. nr 564 w sprawie wyrazenia zgody-ustalenia warunkow-powolania komisji na sprzedaz plugu Nr 2 Tecna 30.pdf (41,76KB)

PDFuchw. nr 565 w sprawie ogloszenia przetargu na sprzedaz pługu Nr 2 Tecna 30 wraz z zalacznikiem.pdf (59,63KB)

PDFuchw. nr 566 w sprawie wyrazenia zgody-ustalenia warunkow-powolania komisji na sprzedaz piaskarki typ P-1.pdf (41,86KB)

PDFuchw. nr 567 w sprawie ogloszenia przetagu na sprzedaz piaskarki typ P-1 wraz z zalacznikiem.pdf (59,44KB)

PDFuchw. nr 568 w sprawie wyrazenia zgody- ustalenia warunkow- powolania komisji na sprzedaz samochodu Fiat 126p.pdf (42,97KB)

PDFuchw. nr 569 w sprawie ogloszenia przetargu na sprzedaz samochodu Fiat 126p wraz z zalacznikiem.pdf (60,54KB)

PDFuchw. nr 570 w sprawie ustalenia warunkow przetargu na zbycie nieruchomosci przy ul. Piastowska 40-42 w Krapkowicach.pdf (38,68KB)

PDFuchw. nr 571 w sprawie ogloszenia przetargu na sprzedaz nieruchomosci przy ul. Piastowska 40-42 wraz z zalacznikiem.pdf (47,94KB)

PDFuchw. nr 572 w sprawie powolania komisji przetagowej na sprzedaz nieruchomości ul.Piastowska 40-42.pdf (37,31KB)

PDFuchw. nr 573 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (74,58KB)

PDFuchw. nr 573 zalacznik nr 3.pdf (60,55KB)

PDFuchw. nr 574 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (50,25KB)

PDFuchw. nr 575 w sprawie ustalenia zasad przyznania dofinanowan w ramach programu PFRON Aktywny samorzad 2012 w Powiecie Krapkowickim.pdf (42,53KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik do uchwaly.pdf (115,25KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 1 do zasad przyznawania dofinanowania.pdf (52,75KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 2 do zasad przyznania dofinansowania.pdf (103,68KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 3 do zasad przyznania dofinanowania.pdf (111,88KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 4 do zasad przyznania dofinanowania.pdf (83,66KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 5 do zasad przyznania dofinanowania.pdf (75,39KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 6 do zasad przyznania dofinansowania.pdf (74,19KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 7 do zasad przyznania dofinanowania.pdf (72,34KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 8 do zasad przyznania dofinanowania.pdf (75,34KB)

PDFuchw. nr 575 zalacznik nr 9 do zasad przyznania dofinanowania.pdf (63,43KB)

PDFuchw. nr 576 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - UKS SPIDERS Krapkowice.pdf (36,20KB)

PDFuchw. nr 577 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego UKS CZWÓRKA w Krapkowicach.pdf (35,82KB)

PDFuchw. nr 578 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (83,01KB)

PDFuchw. nr 578 zalacznik nr 3.pdf (60,04KB)

PDFuchw. nr 578 zalacznik nr 4.pdf (55,11KB)

PDFuchw. nr 579 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (54,14KB)

PDFuchw. nr 580 w sprawie wyrazenia zgody- ustalenia warunkow-powolania komisji - na sprzedaz karetki sanitarnej OKR 51KW.pdf (42,83KB)

PDFuchw. nr 581 w sprawie ogloszenia II przetargu na sprzedaz karetki sanitarnej OKR 51KW.pdf (68,40KB)

PDFuchw. nr 582 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinanowania na realizacje zadan w programie Aktywny Samorzad - obszar A.pdf (51,01KB)

PDFuchw. nr 583 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinanowania na realizacje zadan w programie Aktywny Samorzad - obszar C.pdf (52,08KB)

PDFuchw. nr 584 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf (79,93KB)

PDFuchw. nr 584 zalacznik nr 3.pdf (59,99KB)

PDFuchw. nr 584 zalacznik nr 4.pdf (54,92KB)

PDFuchw. nr 585 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (52,17KB)

PDFuchw. nr 586 - zalacznik nr 1 - uchwała w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu na 2013 r..pdf (59,20KB)

PDFuchw. nr 586 - zalacznik nr 2 - Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r..pdf (129,71KB)

PDFuchw. nr 586 - zalacznik nr 3 - Przewidywane wykonanie dochodow i wydatkow 2013 r.pdf (75,02KB)

PDFuchw. nr 586 - zalacznik nr 4 - Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Krapkowickiego.pdf (69,04KB)

PDFuchw. nr 586 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie Powiatu projektu uchwaly budzetowej Powiatu na 2013 r..pdf (37,32KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 1 -dochody budzetu- do zalacznika nr 1.pdf (83,06KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 10 -plan dochodow jednostek oswiatowych- do zalacznika nr 1.pdf (43,79KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 2 -wydatki- do zalacznika nr 1.pdf (66,22KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 3 -wydatki majatkowe- do zalacznika nr 1.pdf (52,86KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 4 -przychody budzetu na 2013 rok- do zalacznika nr 1.pdf (44,34KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 5 -zestawienie dotacji celowych- do zalacznika nr 1.pdf (62,20KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 6 -dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu admin. rzadowej- do zalacznika nr 1.pdf (55,27KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 7-dochody i wydatki wykonane na podstawie porozumien z organami adm. rzadowej- do zalacznika nr 1.pdf (49,86KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 8-dochody zwiazane z realizacja zadan na podstawie umow z jednostkami- do zalacznika nr 1.pdf (52,59KB)

PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 9 -wplywy z roznych oplat- do zalacznika nr 1.pdf (67,09KB)

PDFuchw. nr 587 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie Powiatu projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (35,16KB)

PDFuchw. nr 587 zalacznik nr 1 - uchwala w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (26,03KB)

PDFuchw. nr 587 zalacznik nr 1,2 do zalacznika nr 1.pdf (5,45MB)

PDFuchw. nr 587 zalacznik nr 3 - objasnienia przyjetych wartosci w WPF na lata 2013-2023 - do zalacznika nr 1.pdf (37,94KB)

PDFuchw. nr 588 w sprawie przyjecia regulaminu X Powiatowej Olimpiady HIV-AIDS GETTING TO ZERO.pdf (41,46KB)

PDFuchw. nr 588 zalacznik.pdf (74,69KB)

PDFuchw. nr 589 w sprawie upowaznienie dyrektora ZS im. J.Kilinskiego w Krapkowicach do dokonywania zmian w planie wydatkow 2012r..pdf (31,23KB)

PDFuchw. nr 590 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zal 1 i 2.pdf (79,99KB)

PDFuchw. nr 590 zalacznik nr 3.pdf (54,93KB)

PDFuchw. nr 591 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (55,15KB)

PDFuchw. nr 592 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf (80,04KB)

PDFuchw. nr 592 zalacznik nr 3.pdf (60,17KB)

PDFuchw. nr 592 zalacznik nr 4.pdf (54,93KB)

PDFuchw. nr 593 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krpakowickiego w 2012 r..pdf (50,30KB)

PDFuchw. nr 594 w sprawie zmiany uchwaly 416_2012 w sprawie ustalenia zadan i wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i promocji.pdf (38,38KB)

PDFuchw. nr 594 zalacznik nr 1.pdf (23,59KB)

PDFuchw. nr 594 zalacznik nr 2.pdf (18,84KB)

PDFuchw. nr 594 zalacznik nr 3.pdf (18,92KB)

PDFuchw. nr 594 zalacznik nr 4.pdf (26,83KB)

PDFuchw. nr 594 zalacznik nr 5.pdf (24,59KB)

PDFuchw. nr 595 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (58,12KB)

PDFuchw. nr 596 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinanowania na realizacje zadan w programie Aktywny Samorzad - obszar C.pdf (53,19KB)

PDFuchw. nr 597 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinanowania na realizacje zadan w programie Aktywny Samorzad - obszar D.pdf (53,65KB)

PDFuchw. nr 598 w sprawie zmiany uchwaly Nr 878-2012 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przeatragu i ustalenia warunkow najmu bylego labolarorium ul. Kozielska.pdf (38,36KB)

PDFuchw. nr 599 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do wynajecia.pdf (36,70KB)

PDFuchw. nr 599 zalacznik.pdf (33,43KB)

PDFuchw. nr 600 w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie na okres 3lat nieruchomosci ul. Kozielska 1.pdf (36,40KB)

PDFuchw. nr 601 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do wynajecia.pdf (42,72KB)

PDFuchw. nr 602 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf (89,07KB)

PDFuchw. nr 602 zalacznik nr 3.pdf (60,29KB)

PDFuchw. nr 602 zalacznik nr 4.pdf (54,90KB)

PDFuchw. nr 602 zalacznik nr 5.pdf (48,97KB)

PDFuchw. nr 603 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (61,63KB)

PDFuchw. nr 604 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.pdf (69,18KB)

PDFuchw. nr 605 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LKJ MOSZNA.pdf (36,11KB)

PDFuchw. nr 606 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego ZPAP Polska Sztuka Uzytkowa.pdf (36,31KB)

PDFuchw. nr 607 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSP Steblow.pdf (35,51KB)

PDFuchw. nr 608 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego PZW Opole Wedkarstwo Splawikowe.pdf (35,91KB)

PDFuchw. nr 609 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego RADICAL CULTURE w Krapkowicach.pdf (40,27KB)

PDFuchw. nr 610 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LUKS AZYMEK Zdzieszowice.pdf (51,39KB)

PDFuchw. nr 611 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego AUTOMOBILKLUB Opole.pdf (35,93KB)

PDFuchw. nr 612 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego POLSKI ZWIAZEK EMERYTOW, RENCISOW I INWALIDOW.pdf (35,85KB)

PDFuchw. nr 613 w sprawie zmiana uchwaly Nr 518.2012 rozpatrywanie wnioskow o dofinansowanie z zakres ochrony srodowiska.pdf (37,01KB)

PDFuchw. nr 614 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektor PCPR do zawarcia umowy z Rejestrem Dluznikow ERIF.pdf (41,86KB)

PDFuchw. nr 615 w sprawie zmiany uchwaly 405-2012 w sprawie okreslenia podzialu srodkow PFRON na dzialanosc WTZ w 2012 r..pdf (41,40KB)

PDFuchw. nr 615 zalacznik.pdf (52,76KB)

PDFuchw. nr 616 w sprawie zmiany uchwaly nr 596-2012 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinans. w programie Aktywny Samorzad - obszar B1.pdf (52,85KB)

PDFuchw. nr 617 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinanowania na realizacje zadan w programie Aktywny Samorzad - obszar E.pdf (54,30KB)

PDFuchw. nr 618 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinanowania na realizacje zadan w programie Aktywny Samorzad - obszar D.pdf (55,02KB)

PDFuchw. nr 619 w sprawie nabycia nieruchomnosci w drodze darowizny.pdf (36,74KB)

PDFuchw. nr 620 w sprawie ustalenia warunkow, powolania komisji przetagowej II przetag na sprzedaz urzadzenia do badan rodynamicznych.pdf (42,94KB)

PDFuchw. nr 621 w sprawie ogloszenia II przetagu na sprzedaz urzadzenia do urodynamiki.pdf (94,18KB)

PDFuchw. nr 622 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego - ul. Szkolna 7 Krapkowice.pdf (35,27KB)

PDFuchw. nr 623 w sprawie przyjecia regulaminu konkursu Najladniejsze stoisko na Jarmarku.pdf (34,40KB)

PDFuchw. nr 623 zalacznik - karta oceny stoisk swiatecznych-do zalacznika.pdf (178,10KB)

PDFuchw. nr 623 zalacznik - regulamin.pdf (227,82KB)

PDFuchw. nr 624 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2012 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf (84,84KB)

PDFuchw. nr 624 zalacznik nr 3.pdf (60,32KB)

PDFuchw. nr 624 zalacznik nr 4.pdf (55,07KB)

PDFuchw. nr 625 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (59,43KB)

PDFuchw. nr 626 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych.pdf (72,55KB)

PDFuchw. nr 627 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje sprzetu uzyczonego KCZ w Krapkowicach.pdf (97,54KB)

PDFuchw. nr 628 w sprawie uzyczenia mienia ruchomego powiatu na rzecz KCZ w Krapkowicach.pdf (35,15KB)

PDFuchw. nr 629 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r wraz z zalacznikiem 1.pdf (68,14KB)

PDFuchw. nr 629 zalacznik 2.pdf (55,06KB)

PDFuchw. nr 630 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (51,22KB)

PDFuchw. nr 631 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych.pdf (37,85KB)

PDFuchw. nr 631 zalacznik nr 1 - dochody.pdf (79,26KB)

PDFuchw. nr 631 zalacznik nr 1- wydatki.pdf (125,88KB)

PDFuchw. nr 632 w sprawie zmiany uchwaly nr 586-2012 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchwaly budzetowej na 2013 r..pdf (35,97KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik 1- dochody- do zalacznika nr 1.pdf (82,98KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 1.pdf (54,02KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 10 -plan dochodow i wydatkow jednostek oswiatowych- do zalacznika nr 1.pdf (43,84KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 2.pdf (128,10KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 2 -wydatki- do zalacznika nr 1.pdf (66,54KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 3.pdf (60,91KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 3 -wydatki majatkowe- do zalacznika nr 1.pdf (52,51KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 4 -przychody- do zalacznika nr 1.pdf (44,21KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 5a - zestawienie dotacji celowych- do zalacznika nr 1.pdf (61,17KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 5b -wykaz dotacji podmiotowych- do zalacznika nr 1.pdf (44,50KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 6 -dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z adm. rzadowej- do zalacznika nr 1.pdf (55,20KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 7 -dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu adm. rzadowej na podstaw. porozumien- do zalacznika nr 1.pdf (49,83KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 8 -dochody zwiazne z realizacja zadan wykonanych na podstawie porozumien z jednostkami- do zalacznika nr 1.pdf (52,67KB)

PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 9 -dochody z oplat i kar pienieznych- do zalacznika nr 1.pdf (66,41KB)

PDFuchw. nr 633 w sprawie zmiany uchwaly nr 587-2012 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie wieloletniej prognozy finanowej.pdf (35,87KB)

PDFuchw. nr 633 zalacznik nr 1.pdf (25,14KB)

PDFuchw. nr 633 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1.pdf (3,14MB)

PDFuchw. nr 633 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1.pdf (1,63MB)

PDFuchw. nr 633 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1.pdf (431,18KB)

PDFuchw. nr 634 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (53,14KB)

PDFuchw. nr 635 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf (71,50KB)

PDFuchw. nr 635 zalacznik nr 2.pdf (55,07KB)

PDFuchw. nr 636 w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (51,00KB)

PDFuchw. nr 637 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem.pdf (67,10KB)

PDFuchw. nr 638 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (48,90KB)

PDFuchw. nr 639 w sprawie podwyzszenia wartosci srodkow trwalych stanowiacych droge powiatowa Nr 1880 O.pdf (38,03KB)

PDFuchw. nr 640 w sprawie rozliczenia dotacji przeznaczonej na prace restauratorskie organow w parafii sw. Michala Archaniola w Pisarzowicach.pdf (25,52KB)

PDFuchw. nr 641 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf (68,51KB)

PDFuchw. nr 642 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (47,24KB)