Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2012 kwartał III Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 468 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (46,94KB)

PDFuchw. nr 469 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego 2012 wraz z zal nr 1,2.pdf (73,09KB)

PDFuchw. nr 469 zalacznik nr 3.pdf (61,89KB)

PDFuchw. nr 470 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (50,49KB)

PDFuchw. nr 471 w sprawie wykonania budzetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r..pdf (36,30KB)

PDFuchw. nr 471 zalacznik.pdf (181,93KB)

PDFuchw. nr 472 w sprawie wynajmu nieruchomosci polozonej w Gogolinie przy ul. Szkolnej 20.pdf (26,92KB)

PDFuchw. nr 473 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajecia.pdf (36,86KB)

PDFuchw. nr 473 zalacznik.pdf (33,10KB)

PDFuchw. nr 474 w sprawie rozliczenia dotacji na XXX Jubileuszowy Krapkowicki Bieg Uliczny 2012 r..pdf (35,11KB)

PDFuchw. nr 475 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenie egzaminu o awans na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (36,64KB)

PDFuchw. nr 476 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu o awans na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (36,35KB)

PDFuchw. nr 477 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu o awans na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (36,46KB)

PDFuchw. nr 478 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu o awans na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (36,32KB)

PDFuchw. nr 479 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu o awans na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (36,68KB)

PDFuchw. nr 480 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu o awans na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (36,29KB)

PDFuchw. nr 481 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (38,68KB)

PDFuchw. nr 482 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (36,14KB)

PDFuchw. nr 483 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (36,02KB)

PDFuchw. nr 484 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (36,21KB)

PDFuchw. nr 485 w sprawie otwartego konkursu projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.pdf (35,27KB)

PDFuchw. nr 485 zalacznik.pdf (70,70KB)

PDFuchw. nr 486 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r wraz z zalacznikiem.pdf (69,18KB)

PDFuchw. nr 487 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r.pdf (51,75KB)

PDFuchw. nr 488 w sprawie uzyczenia pomieszczenia Opolskiej Izbie Gospodarczej.pdf (25,51KB)

PDFuchw. nr 489 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenie warunkow dzierzawy.pdf (39,66KB)

PDFuchw. nr 489 zalacznik.pdf (719,27KB)

PDFuchw. nr 490 w sprawie upowaznienia dyr ZS im.Kilinskiego do realizacji zobowiazan w ramach proj. Be Healthy Be Active.pdf (36,30KB)

PDFuchw. nr 491 w sprawie uchwalenia Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem.pdf (70,14KB)

PDFuchw. nr 492 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (54,72KB)

PDFuchw. nr 493 w sprawie wykonania budzetu za I polrocze 2012 r..pdf (51,29KB)

PDFuchw. nr 494 w sprawie powolania komisji oceniajacej wnioski do projektu _Szansa na rozwoj bez barier.._.pdf (24,82KB)

PDFuchw. nr 495 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej Nr 1230 O.pdf (34,66KB)

PDFuchw. nr 496 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej Nr 1203 O.pdf (35,33KB)

PDFuchw. nr 497 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej Nr 1407 O.pdf (35,12KB)

PDFuchw. nr 498 w sprawie powolania dyrektora ZSZ im. Piastow Opolskich w Krap-cach 2012.pdf (24,46KB)

PDFuchw. nr 499 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r wraz z zal.1 i zal. 2.pdf (79,07KB)

PDFuchw. nr 499 zal. nr 3.pdf (53,15KB)

PDFuchw. nr 499 zal. nr 4.pdf (55,10KB)

PDFuchw. nr 500 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (48,69KB)

PDFuchw. nr 501 w sprawie ustalenia warunkow najmu poddasza szpitala na cele lacznosci radiowej OCRM.pdf (42,57KB)

PDFuchw. nr 502 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego.pdf (35,74KB)

PDFuchw. nr 503 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury.pdf (35,65KB)

PDFuchw. nr 504 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.pdf (36,32KB)

PDFuchw. nr 505 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.pdf (35,59KB)

PDFuchw. nr 506 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury.pdf (35,95KB)

PDFuchw. nr 507 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.pdf (36,37KB)

PDFuchw. nr 508 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.pdf (35,69KB)

PDFuchw. nr 509 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.pdf (35,48KB)

PDFuchw. nr 510 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.pdf (35,93KB)

PDFuchw. nr 511 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.pdf (35,93KB)

PDFuchw. nr 512 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania wnioskow w konkursie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.pdf (36,24KB)

PDFuchw. nr 512 zalacznik - Karta Oceny Formalnej.pdf (41,26KB)

PDFuchw. nr 512 zalacznik - Karta Oceny Merytorycznej.pdf (37,86KB)

PDFuchw. nr 512 zalacznik - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf (39,07KB)

PDFuchw. nr 513 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i promocji.pdf (36,94KB)

PDFuchw. nr 513 zalacznik nr 1.pdf (23,20KB)

PDFuchw. nr 513 zalacznik nr 2.pdf (21,13KB)

PDFuchw. nr 513 zalacznik nr 3.pdf (28,55KB)

PDFuchw. nr 513 zalacznik nr 4.pdf (26,89KB)

PDFuchw. nr 513 zalacznik nr 5.pdf (24,42KB)

PDFuchw. nr 514 w sprawie ustalenie warunkow II przetargu - ul.Kozielska 1, Sadowa 16 w Krapkowicach.pdf (39,42KB)

PDFuchw. nr 515 w sprawie ogłoszenia II przetargu - ul. Kozielska 1, Sądowa 16 wraz z zalacznikiem.pdf (54,97KB)

PDFuchw. nr 516 w sprawie ustalenia komisji przetargowej - Kozielska 1, Sadowa 16.pdf (37,46KB)

PDFuchw. nr 517 w sprawie opracowania planu prac zwiazanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2012 r..pdf (54,64KB)

PDFuchw. nr 518 w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wnioskow o dofinan. zadan z zakresu ochrony srod i gosp wodnej wraz z zal.pdf (59,58KB)

PDFuchw. nr 518 zalacznik do regulaminu.pdf (49,79KB)

PDFuchw. nr 519 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (65,97KB)

PDFuchw. nr 520 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r.pdf (49,46KB)

PDFuchw. nr 521 w sprawie uchwalenia Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. wraz z zalacznikiem.pdf (64,47KB)

PDFuchw. nr 522 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (45,16KB)

PDFuchw. nr 523 w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu uchwaly budzetowej na rok 2013.pdf (56,83KB)

PDFuchw. nr 524 w sprawie doskonalenia zawodowego nauczyciela.pdf (23,10KB)

PDFuchw. nr 525 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej Nr 107510 O.pdf (34,69KB)

PDFuchw. nr 526 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (54,82KB)

PDFuchw. nr 527 w sprawie uchwalenie budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok wraz z zal 1,2.pdf (84,52KB)

PDFuchw. nr 527 zal. 3.pdf (59,94KB)

PDFuchw. nr 527 zal. 4.pdf (55,08KB)

PDFuchw. nr 528 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (53,49KB)

PDFuchw. nr 529 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (37,48KB)

PDFuchw. nr 530 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu rozwoju kultury.pdf (36,67KB)

PDFuchw. nr 531 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia przekazania dotacji celowej - Termomodernizacja budynku UG Walce.pdf (66,27KB)

PDFuchw. nr 532 w sprawie ustalenia warunkow III przetargu - Staszica 8.pdf (26,59KB)

PDFuchw. nr 533 w sprawie ogloszenia III przetargu- Staszica 8.pdf (114,72KB)

PDFuchw. nr 534 w sprawie powolania komisji przetargowej - Staszica 8.pdf (25,81KB)

PDFuchw. nr 535 w sprawie zgody na dzierzawe nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Krapkowickiego.pdf (25,37KB)

PDFuchw. nr 536 w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierzawienia.pdf (25,27KB)

PDFuchw. nr 536 zalacznik.pdf (33,43KB)

PDFuchw. nr 537 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem firmie Inparco garazu polozonego przy ul. Staszica 8.pdf (36,32KB)

PDFuchw. nr 538 w sprawie zgody na montaz przez Gmine Krapkowice anten bazowych na budynku szpitala.pdf (41,95KB)