Przejdź do treści strony WCAG

Przeprowadzenie Kursu spawacza metodą MAG

Przeprowadzenie Kursu spawacza metodą MAG w ramach projektu pn. „Wykształcenie Twoja szansą”, który realizowany jest przez Powiat Krapkowicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa


PDFzaproszenie do składania ofert - MAG.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf