Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 433/2012 dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji paliw w miejscowości Moszna przy ul. Prudnickiej na działce nr ewid. gruntów 302/8 k.m.4)

BS.6740.393.2012                                                                    Krapkowice, dnia 13 listopada 2012 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
   
              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 433/2012 z dnia 13.11.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji paliw w miejscowości Moszna przy ul. Prudnickiej na działce nr ewid. gruntów 302/8 k.m.4.
                Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
               Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
Z up. Starosty Krapkowickiego
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-11-13
Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2012
  przez: Borys Zdyb
 • opublikowano:
  13-11-2012 12:13
  przez: Borys Zdyb
 • zmodyfikowano:
  15-11-2012 11:04
  przez: Borys Zdyb
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1773
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×