Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji pozwolenia na budowę nr 421/2012 dla inwestycji obejmującej budowę stacji obsługi pojazdów do 3,5 t wraz z budynkiem mieszklano - usługowym w Zdzieszowicach na działce nr ewid. gruntów 1755/2 k.m. 14

BS.6740.190.2012                                                                Krapkowice, dnia 31 października 2012 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
   
              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 421/2012 z dnia 31.10.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wraz z budynkiem mieszkalno - usługowym oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Zdzieszowice na działce nr ewid. gruntów 1755/2 k.m. 14.
                Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.
               Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
Z up. Starosty Krapkowickiego
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-11-07