Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku inwentarskiego w miejscowowści Żużela na działce nr ewid. gruntów 637 k.m. 6

 

BS.6740.388.2012                                                               Krapkowice, dnia 18 października 2012 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.09.2012 r. został złożony wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku inwentarskiego oraz budowę zbiornika wybieralnego wraz z płytą gnojową w miejscowości Żużela na działce nr ewid. gruntów 637 k.m. 6.
 
Inwestor:  Pan Mariusz Gawlica zam. Żużela ul. Krapkowicka 35
 
Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia             w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,
I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.
 
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
Koordynator
ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-10-18