Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji paliw w miejscowości Moszna przy ul. Prudnickiej na działce nr 302/8

BS.6740.393.2012                                                                                Krapkowice, dnia 01.10.2012r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji paliw w miejscowości Moszna ul. Prudnicka 1 na działce nr ewid. gruntów 302/8.
 
Inwestor:  Pan Walter Wieja zam. Dziedzice ul. Główna 50
 
                Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
                   Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
 
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
Koordynator
ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
 

 

Podmiot udostępniający: Wydział Budowanictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-10-01