Przejdź do treści strony WCAG

Wykonanie sufitów podwieszanych, tynków żywicznych oraz montaż drzwi na korytarzu I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Starostwo przyjazne mieszkańcom ? przebudowa)

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTA BUDOWLANA do 5.000.000 euro
 

PDFZawiadomienie o wyniku postępowania art. 92 ust. 1 pkt 1.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wraz załącznikami.pdf

ZAŁ. 1A ZAKRES ROBOT RZUT IP.pdf

PDFZAŁ. 1B PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

DOCZAŁ. 1C SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY I MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZANYCH .doc

  

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Kręcichwost
Data wytworzenia: 2012-07-06