Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy

Wniosek elektroniczny, którego realizacja nie jest uzależniona od poddania się egzaminowi państwowemu na prawo jazdy, może być złożony do organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Złożenie wniosku do urzędu możliwe jest dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP.
Po założeniu konta można złożyć wniosek pod adresem www.epuap.gov.pl

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia (w przypadku wniosku elektronicznego skan spełniający warunki techniczne podane poniżej) posiadanego prawa jazdy jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (w przypadku wniosku elektronicznego spełniająca warunki techniczne podane poniżej) przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby ukazywała głowę w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem o ile jest ono wymagane.
   

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 219, poz. 2162 z późn. zm.)

Opłaty:

 • wymiana prawa jazdy - 84,50 zł na rachunek bankowy: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001 Bank Spółdzielczy w Krapkowicach.

 

Dla załączników do wniosków wymagane są następujące parametry minimalne:

Parametry wymagane dla zdjęcia:

 • Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
 • Przestrzeń barw: sRGB
 • Głębia kolorów: 24 bity
 • Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli
 • Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Parametry wymagane dla skanu podpisu interesanta:

 • Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem.
 • Przestrzeń barw : greyscale (skala odcieni szarości).
 • Głębia kolorów: 16 bitów.
 • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Parametry wymagane dla pozostałych załączników:

 • Skan w formacie JPEG.
 • Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB.
 • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: max 2500 x 3500 pikseli.
 • Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
 • Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100