Przejdź do treści strony WCAG

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"

Dom Pomocy Społecznej "ANNA"
ul. Ogrodowa 5
47-303 Krapkowice
tel. 77 4661706
Dyrektor: Dorota Dobiecka

Dom Pomocy Społecznej dysponuje 22 miejscami stałego pobytu. Jednostka zapewnia swoim podopiecznym całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.