Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2012 kwartał II - Kadencja 2010-2014

nowa podstrona, dodana 2012-07-12
 

PDFuchw. nr 402 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 402 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 403 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 404 w sprawie sporzadzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Krapkowickiego.pdf

PDFuchw. nr 405 w sprawie okreslenia podzialu srodkow PFRON dla WTZ.pdf

PDFuchw. nr 405 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 406 w sprawie ogloszenia przetargu ustnego na wynajem budynku- ul. Staszica 8.pdf

PDFuchw. nr 406 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 407 w sprawie powolania komisji przetargowej - Staszica 8.pdf

PDFuchw. nr 408 w sprawie ogloszenie przetargu na sprzedaz nieruchomosci ul.Kozielska 1 i Sadowa 16.pdf

PDFuchw. nr 409 w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wnioskow o dofinansowanie zadan gospodarki wodnej.pdf

PDFuchw. nr 410 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 411 w sprawie informacji z wykonania budzetu za I kwartal 2012.pdf

PDFuchw. nr 411 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 412 w sprawie wysokosci odplatnosci uczestnika obozu pilkarskiego 2012.pdf

PDFuchw. nr 413 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2011 rok.pdf

PDFuchw. nr 414 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 414 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 415 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 416 w sprawie ustalenie wydatkow i zadan w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji.pdf

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 5.pdf

PDFuchw. nr 417 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 418 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 419 w sprawie ogloszenia przetargu w Rozwadzy ul. Korfantego.pdf

PDFuchw. nr 420 w sprawie w sprawie powolania komisji przetargowej Rozwadza ul.Korfantego.pdf

PDFuchw. nr 421 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf

PDFuchw. nr 422 w sprawie informacji dotyczacych wykonania budzetu za 2011 rok.pdf

PDFuchw. nr 423 w sprawie upowaznienia PINB do dokonywania przeniesien wydatkow w 2012r.pdf

PDFuchw. nr 424 w sprawie powolania komisji przetargowej ul. kozielska i sadowa.pdf

PDFuchw. nr 425 w sprawie ogloszenia przetargu Piastowska 40-42.pdf

PDFuchw. nr 426 w sprawie powolania komisji przetargowej Piastowska 40-42.pdf

PDFuchw. nr 427 w sprawie zwolnienia z obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec.pdf

PDFuchw. nr 428 w sprawie urlopow dla poratowania zdrowia nauczycieli.pdf

PDFuchw. nr 429 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf

PDFuchw. nr 430 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf

PDFuchw. nr 431 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2011r..pdf

PDFuchw. nr 432 w sprawie ogloszenie konkursu na dyr. ZSZ Krapkowice 2012r..pdf

PDFuchw. nr 433 w sprawie ogloszenie konkursu na dyr. PP-P 2012r..pdf

PDFuchw. nr 434 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r.pdf

PDFuchw. nr 434 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 435 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012 r.pdf

PDFuchw. nr 436 w sprawie podwyzszenie wartosci srodka trwalego - szpitala.pdf

PDFuchw. nr 437 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem walca drogowego.pdf

PDFuchw. nr 438 w sprawie zmiany budzetu Powatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf

PDFuchw. nr 439 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu na 2012r..pdf

PDFuchw. nr 440 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do odplatnego uzytkowania..pdf

PDFuchw. nr 441 w sprawie wyrazenia zgody na odplatne uzytkowanie nieruchomości Powiatu Krapkowickiego.pdf

PDFuchw. nr 442 sprawie okreslenia podzialu srodkow PEFRON na dzialalnosc WTZ w 2012r..pdf

PDFuchw. nr 443 w sprawie powolania Pelnomocnika Zarzadu Powiatu do spraw likwidacji PZD.pdf

PDFuchw. nr 444 uchwala w sprawie ustalenie warunkow przetargu Staszica 8.pdf

PDFuchw. nr 445 w sprawie ogloszenie przetargu - Staszica 8.pdf

PDFuchw. nr 446 w sprawie powolania komisji przetargowej- Staszica 8.pdf

PDFuchw. nr 447 w sprawie pielgrzymki rowerowej do Czestochowy.pdf

PDFuchw. nr 448 w sprawie pielgrzymki pieszej do Czestochowy.pdf

PDFuchw. nr 449 w sprawie komisji konkursowej na dyr. ZSZ Krapkowice 2012 r..pdf

PDFuchw. nr 450 w sprawie komisji konkursowej na dyr. PPP Krapkowice 2012 r..pdf

PDFuchw. nr 451 zmiana budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf

PDFuchw. nr 452 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf

PDFuchw. nr 453 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 454 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 455 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 456 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf

PDFuchw. nr 457 w sprawie upowaznienie do udziału w NZW KCZ.pdf

PDFuchw. nr 458 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 458 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 459 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf

PDFuchw. nr 460 w sprawie upowaznienie do udzialu w ZZW KCZ.pdf

PDFuchw. nr 461 w sprawie dofinans. doskonal. zawodowego nauczyciela- PP-P.pdf

PDFuchw. nr 462 w sprawie upowaznienie do udziału w NZW KCZ.pdf

PDFuchw. nr 463 w sprawie wyboru wnioskow o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony srodowiska w 2012.pdf

PDFuchw. nr 464 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego- UKS LOTNA.pdf

PDFuchw. nr 465 w sprawie powolania dyrektora PP-P w Krap-cach 2012.pdf

PDFuchw. nr 466 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 466 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 467 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf
 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Leśniewska
Data wytworzenia: 2012-07-12

  

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2012
  przez: Borys Zdyb
 • opublikowano:
  12-07-2012 13:16
  przez: Borys Zdyb
 • zmodyfikowano:
  10-12-2012 10:00
  przez: Borys Zdyb
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2769
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×