Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2012 kwartał II - Kadencja 2010-2014

nowa podstrona, dodana 2012-07-12
 

PDFuchw. nr 402 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (76,22KB)

PDFuchw. nr 402 zalacznik nr 3.pdf (52,74KB)

PDFuchw. nr 403 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (50,12KB)

PDFuchw. nr 404 w sprawie sporzadzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Krapkowickiego.pdf (68,58KB)

PDFuchw. nr 405 w sprawie okreslenia podzialu srodkow PFRON dla WTZ.pdf (30,60KB)

PDFuchw. nr 405 zalacznik.pdf (52,58KB)

PDFuchw. nr 406 w sprawie ogloszenia przetargu ustnego na wynajem budynku- ul. Staszica 8.pdf (25,84KB)

PDFuchw. nr 406 zalacznik.pdf (57,57KB)

PDFuchw. nr 407 w sprawie powolania komisji przetargowej - Staszica 8.pdf (25,97KB)

PDFuchw. nr 408 w sprawie ogloszenie przetargu na sprzedaz nieruchomosci ul.Kozielska 1 i Sadowa 16.pdf (64,05KB)

PDFuchw. nr 409 w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wnioskow o dofinansowanie zadan gospodarki wodnej.pdf (59,62KB)

PDFuchw. nr 410 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (50,54KB)

PDFuchw. nr 411 w sprawie informacji z wykonania budzetu za I kwartal 2012.pdf (30,85KB)

PDFuchw. nr 411 zalacznik.pdf (365,16KB)

PDFuchw. nr 412 w sprawie wysokosci odplatnosci uczestnika obozu pilkarskiego 2012.pdf (24,90KB)

PDFuchw. nr 413 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2011 rok.pdf (24,22KB)

PDFuchw. nr 414 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (73,36KB)

PDFuchw. nr 414 zalacznik.pdf (55,82KB)

PDFuchw. nr 415 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (47,80KB)

PDFuchw. nr 416 w sprawie ustalenie wydatkow i zadan w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji.pdf (36,10KB)

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 1.pdf (21,38KB)

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 2.pdf (18,82KB)

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 3.pdf (27,62KB)

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 4.pdf (29,04KB)

PDFuchw. nr 416 zalacznik nr 5.pdf (43,54KB)

PDFuchw. nr 417 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (65,85KB)

PDFuchw. nr 418 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (45,28KB)

PDFuchw. nr 419 w sprawie ogloszenia przetargu w Rozwadzy ul. Korfantego.pdf (51,82KB)

PDFuchw. nr 420 w sprawie w sprawie powolania komisji przetargowej Rozwadza ul.Korfantego.pdf (25,77KB)

PDFuchw. nr 421 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf (47,72KB)

PDFuchw. nr 422 w sprawie informacji dotyczacych wykonania budzetu za 2011 rok.pdf (38,22KB)

PDFuchw. nr 423 w sprawie upowaznienia PINB do dokonywania przeniesien wydatkow w 2012r.pdf (43,54KB)

PDFuchw. nr 424 w sprawie powolania komisji przetargowej ul. kozielska i sadowa.pdf (26,11KB)

PDFuchw. nr 425 w sprawie ogloszenia przetargu Piastowska 40-42.pdf (54,00KB)

PDFuchw. nr 426 w sprawie powolania komisji przetargowej Piastowska 40-42.pdf (25,89KB)

PDFuchw. nr 427 w sprawie zwolnienia z obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec.pdf (25,12KB)

PDFuchw. nr 428 w sprawie urlopow dla poratowania zdrowia nauczycieli.pdf (24,28KB)

PDFuchw. nr 429 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf (70,33KB)

PDFuchw. nr 430 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf (55,43KB)

PDFuchw. nr 431 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2011r..pdf (35,34KB)

PDFuchw. nr 432 w sprawie ogloszenie konkursu na dyr. ZSZ Krapkowice 2012r..pdf (24,33KB)

PDFuchw. nr 433 w sprawie ogloszenie konkursu na dyr. PP-P 2012r..pdf (24,25KB)

PDFuchw. nr 434 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r.pdf (70,91KB)

PDFuchw. nr 434 zalacznik.pdf (54,97KB)

PDFuchw. nr 435 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012 r.pdf (54,27KB)

PDFuchw. nr 436 w sprawie podwyzszenie wartosci srodka trwalego - szpitala.pdf (41,28KB)

PDFuchw. nr 437 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem walca drogowego.pdf (35,75KB)

PDFuchw. nr 438 w sprawie zmiany budzetu Powatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (63,72KB)

PDFuchw. nr 439 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu na 2012r..pdf (45,02KB)

PDFuchw. nr 440 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do odplatnego uzytkowania..pdf (40,71KB)

PDFuchw. nr 441 w sprawie wyrazenia zgody na odplatne uzytkowanie nieruchomości Powiatu Krapkowickiego.pdf (25,84KB)

PDFuchw. nr 442 sprawie okreslenia podzialu srodkow PEFRON na dzialalnosc WTZ w 2012r..pdf (40,30KB)

PDFuchw. nr 443 w sprawie powolania Pelnomocnika Zarzadu Powiatu do spraw likwidacji PZD.pdf (41,47KB)

PDFuchw. nr 444 uchwala w sprawie ustalenie warunkow przetargu Staszica 8.pdf (26,18KB)

PDFuchw. nr 445 w sprawie ogloszenie przetargu - Staszica 8.pdf (107,77KB)

PDFuchw. nr 446 w sprawie powolania komisji przetargowej- Staszica 8.pdf (25,76KB)

PDFuchw. nr 447 w sprawie pielgrzymki rowerowej do Czestochowy.pdf (36,38KB)

PDFuchw. nr 448 w sprawie pielgrzymki pieszej do Czestochowy.pdf (58,48KB)

PDFuchw. nr 449 w sprawie komisji konkursowej na dyr. ZSZ Krapkowice 2012 r..pdf (26,63KB)

PDFuchw. nr 450 w sprawie komisji konkursowej na dyr. PPP Krapkowice 2012 r..pdf (26,66KB)

PDFuchw. nr 451 zmiana budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf (66,34KB)

PDFuchw. nr 452 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf (46,99KB)

PDFuchw. nr 453 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (44,82KB)

PDFuchw. nr 454 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (54,78KB)

PDFuchw. nr 455 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (78,59KB)

PDFuchw. nr 456 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf (53,62KB)

PDFuchw. nr 457 w sprawie upowaznienie do udziału w NZW KCZ.pdf (57,76KB)

PDFuchw. nr 458 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (78,05KB)

PDFuchw. nr 458 zalacznik nr 3.pdf (61,61KB)

PDFuchw. nr 459 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf (51,44KB)

PDFuchw. nr 460 w sprawie upowaznienie do udzialu w ZZW KCZ.pdf (97,67KB)

PDFuchw. nr 461 w sprawie dofinans. doskonal. zawodowego nauczyciela- PP-P.pdf (33,57KB)

PDFuchw. nr 462 w sprawie upowaznienie do udziału w NZW KCZ.pdf (56,50KB)

PDFuchw. nr 463 w sprawie wyboru wnioskow o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony srodowiska w 2012.pdf (56,97KB)

PDFuchw. nr 464 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego- UKS LOTNA.pdf (37,03KB)

PDFuchw. nr 465 w sprawie powolania dyrektora PP-P w Krap-cach 2012.pdf (23,74KB)

PDFuchw. nr 466 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (73,70KB)

PDFuchw. nr 466 zalacznik nr 3.pdf (55,04KB)

PDFuchw. nr 467 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012r..pdf (46,32KB)
 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Leśniewska
Data wytworzenia: 2012-07-12