Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2012 kwartał I - Kadencja 2010-2014

Uchwały Zarządu Powiatu:

PDFuchw. nr 291 - wyrazenie zgody na zaliczkowe finansowanie w 2012 r dzialanosci Zespolu Orzekania o Niepelnosprawnosci.pdf (40,95KB)

PDFuchw. nr 292 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2012 roku zadania pn. ?Lokalny Punkt Info.pdf (41,36KB)

PDFuchw. nr 293 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z realizacji dodatkowych sluzb patrolowych dla policjantow.pdf (23,34KB)

PDFuchw. nr 294 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2012 r (...) w zakresie upowszechniania kultury fizyczej i sportu.pdf (90,15KB)

PDFuchw. nr 294 zalacznik.pdf (42,24KB)

PDFuchw. nr 295 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2012 r (...) w zakresie w zakresie edukacji opiek wychowawczej.pdf (90,49KB)

PDFuchw. nr 295 zalacznik.pdf (34,16KB)

PDFuchw. nr 296 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2012 r (...) w zakresie rozwoju kultury.pdf (91,27KB)

PDFuchw. nr 296 zalacznik.pdf (38,75KB)

PDFuchw. nr 297 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2012 r. (...) w zakresie w zakresie ochrony srodowiska.pdf (91,95KB)

PDFuchw. nr 297 zalacznik.pdf (35,24KB)

PDFuchw. nr 298 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krap na 2012.pdf (35,54KB)

PDFuchw. nr 298 zalacznik (1).pdf (75,68KB)

PDFuchw. nr 298 zalacznik (2).pdf (83,37KB)

PDFuchw. nr 298 zalacznik (3).pdf (116,91KB)

PDFuchw. nr 299 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Klubu Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji.pdf (35,97KB)

PDFuchw. nr 300 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania UKS LOTNA.pdf (35,39KB)

PDFuchw. nr 301 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS Gogolin.pdf (35,98KB)

PDFuchw. nr 302 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Nasze Dziedzictwo w Zyrowej.pdf (36,75KB)

PDFuchw. nr 303 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Dabrowka Gorna.pdf (35,72KB)

PDFuchw. nr 304 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LUKS Azymek.pdf (35,95KB)

PDFuchw. nr 305 w sprawie zatwierdzenia listy kandydatow na czlonkow komisji konkursowych opiniujących oferty 2012.pdf (53,08KB)

PDFuchw. nr 306 w sprawie doradztwa metodycznego nauczycieli.pdf (29,66KB)

PDFuchw. nr 307 w sprawie podwyzszenia wartosci srodka trwalego - Zdzieszowice, ul.Chrobrego.pdf (29,47KB)

PDFuchw. nr 308 w spraiwe podwyzszenia wartosci nieruchomosci - Kujawy.pdf (26,14KB)

PDFuchw. nr 309 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci ul.Opolska w Walcach.pdf (24,53KB)

PDFuchw. nr 310 w sprawie zatwierdzenia dotacji gminie Walce.pdf (30,42KB)

PDFuchw. nr 311 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice dla OSP Rogow.pdf (23,60KB)

PDFuchw. nr 312 w sprawie ustalenia bezposredniego nadzoru sprawowanego nad komorkami organizacyjnymi Starostwa.pdf (37,27KB)

PDFuchw. nr 313 w sprawie akcept. sprawozd z wykorzystania dotacji na dzialalnosc WTZ.pdf (23,73KB)

PDFuchw. nr 314 w sprawie wyrazenie zgody na zaliczkowe finansowanie w 2012 roku zadania pn. Nowe Kadry II.pdf (31,32KB)

PDFuchw. nr 315 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego 2012.pdf (43,46KB)

PDFuchw. nr 316 w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r.pdf (38,84KB)

PDFuchw. nr 317 w sprawie ogloszenia konkursu na dyr. ZS Zdzieszowice 2012 r..pdf (24,80KB)

PDFuchw. nr 318 w sprawie rozliczenia materiałow i narzędzi zuzytych do realizacji zad Starostwo przyjazne mieszczkancom.pdf (35,10KB)

PDFuchw. nr 318 zalacznik (1).pdf (29,49KB)

PDFuchw. nr 318 zalacznik (2).pdf (104,30KB)

PDFuchw. nr 318 zalacznik (3).pdf (17,00KB)

PDFuchw. nr 318 zalacznik (4).pdf (35,13KB)

PDFuchw. nr 319 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2011.pdf (23,79KB)

PDFuchw. nr 320 w sprawie - doskonalenie zawodowe nauczycieli 2012.pdf (39,63KB)

PDFuchw. nr 321 w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosc w Rozwadzy.pdf (26,32KB)

PDFuchw. nr 322 w sprawie akceptacji wysokosci odszkodowania.pdf (25,53KB)

PDFuchw. nr 323 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenie warunkow najmu lokalu ul. Kilinskiego 1.pdf (45,87KB)

PDFuchw. nr 324 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (48,25KB)

PDFuchw. nr 325 w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (49,62KB)

PDFuchw. nr 326 w sprawie - powolania komisji konkursowej na dyr. ZS Zdzieszowice 2012 r..pdf (26,75KB)

PDFuchw. nr 327 w sprawie zmiany budzetu na 2012 rok.pdf (67,87KB)

PDFuchw. nr 328 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (53,71KB)

PDFuchw. nr 329 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania HKS RUCH.pdf (35,54KB)

PDFuchw. nr 330 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania GORNIK JANUSZKOWICE.pdf (36,63KB)

PDFuchw. nr 331 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Karate - do Shotokan.pdf (35,32KB)

PDFuchw. nr 332 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Koksownik Zdzieszowice.pdf (36,58KB)

PDFuchw. nr 333 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS OTMET.pdf (35,80KB)

PDFuchw. nr 334 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Obrowiec.pdf (35,02KB)

PDFuchw. nr 335 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Magnum Chorula.pdf (34,88KB)

PDFuchw. nr 336 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Iron Man.pdf (35,49KB)

PDFuchw. nr 337 w sprawie uchwalenie regulaminu organizacyjnego PCPR.pdf (34,24KB)

PDFuchw. nr 337 zalacznik (1).pdf (22,39KB)

PDFuchw. nr 337 zalacznik (2).pdf (109,52KB)

PDFuchw. nr 338 w sprawie zmiany uchw. nr 255 w sprawie ustalenia oplat za wykonanie kserokopii, wydruku (..).pdf (35,65KB)

PDFuchw. nr 339 w sprawie wyrazenia zgody na uzyczenie rebaka do rozdrabniania galezi.pdf (35,01KB)

PDFuchw. nr 340 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1203 O (...)bez koniecznosci zaliczenia do nowej kategorii.pdf (35,06KB)

PDFuchw. nr 341 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..pdf (72,42KB)

PDFuchw. nr 342 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok).pdf (52,17KB)

PDFuchw. nr 343 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._) Starosta Krapkowicki.pdf (36,35KB)

PDFuchw. nr 344 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._) Dyrektor DPS Anna.pdf (36,58KB)

PDFuchw. nr 345 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._) Dyrektor PCPR.pdf (36,56KB)

PDFuchw. nr 346 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._) Dyrektor PUP.pdf (36,49KB)

PDFuchw. nr 347 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._) Dyrektor Szkoły Kiliński.pdf (36,61KB)

PDFuchw. nr 348 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tyt umow(...) Dyr ZSZ Piastów Opolskich.pdf (36,92KB)

PDFuchw. nr 349 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._) Dyrektor szkoły Specjalnej..pdf (36,71KB)

PDFuchw. nr 350 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._) Dyrektor PPP.pdf (36,69KB)

PDFuchw. nr 351 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._) Powiatowy Inspektor NB.pdf (36,69KB)

PDFuchw. nr 352 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytułu umow _(..._)Komendant Powiatowy PSP.pdf (36,38KB)

PDFuchw. nr 353 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow (...) Dyrektor DPS ANNA.pdf (45,42KB)

PDFuchw. nr 354 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow (...) Komendant PSP.pdf (44,60KB)

PDFuchw. nr 355 w sprawie podwyzszenia wartosci srodkow trwalych - drogi.pdf (40,59KB)

PDFuchw. nr 356 w sprawie upowaznienia do zalatwienia spraw w imieniu zarzadcy drog powiatowych - wicestarosta.pdf (35,88KB)

PDFuchw. nr 357 w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw w imieniu zarzadcy dróg powiatowych - dyrektor IM.pdf (35,84KB)

PDFuchw. nr 358 w sprawie powołania komisji konsursowej z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (37,64KB)

PDFuchw. nr 359 w sprawie powolania komisji z zakresu edukacyjnej opieki zdrowotnej.pdf (37,55KB)

PDFuchw. nr 360 w sprawie powolania komisji konkursowej z zakresu kultury.pdf (37,59KB)

PDFuchw. nr 361 w sprawie powolania Komisji konkursowej- ochrona srodowiska.pdf (37,89KB)

PDFuchw. nr 362 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Victoria Zyrowa.pdf (36,13KB)

PDFuchw. nr 363 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania stowarzyszenia OTWARTE SERCE.pdf (35,28KB)

PDFuchw. nr 364 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania stowarzyszenia CIS.pdf (35,95KB)

PDFuchw. nr 365 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania CIS Jesienne barwy powiatu.pdf (35,71KB)

PDFuchw. nr 366 w sprawie przyjecia Regulaminu Konkursu Plastycznego.pdf (36,30KB)

PDFuchw. nr 366 zalacznik.pdf (430,75KB)

PDFuchw. nr 367 w sprawie przyjecia Regulaminu Konkursu Fotograficznego.pdf (35,94KB)

PDFuchw. nr 367 zalacznik.pdf (351,67KB)

PDFuchw. nr 368 w sprawie zmiany uchwaly _(..._) w sprawie powolania komisji konkursowej na dyr ZS Zdzieszowice.pdf (25,46KB)

PDFuchw. nr 369 w sprawie udzielenia Pelnomocnictwa Dyr PUP (...) w ramach Projketu (PO Klucz do Bizesu 2).pdf (44,56KB)

PDFuchw. nr 370 w sprawie upowaznienia Starosty Krapkowickiego do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow.pdf (43,63KB)

PDFuchw. nr 371 w sprawie powołanie dyrektora ZS w Zdziesz-cach 2012.pdf (23,77KB)

PDFuchw. nr 372 w sprawie zwolnienia z obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec dyr ZS Zdzieszowice.pdf (25,34KB)

PDFuchw. nr 373 w sprawie rozliczenia dotacji na KPP w Krapkowicach.pdf (35,27KB)

PDFuchw. nr 374 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (50,11KB)

PDFuchw. nr 375 w sprawie ustalenia warunkow na zbycie nieruchomosi w Rozwadzy ul. Korfantego.pdf (37,03KB)

PDFuchw. nr 376 w sprawie nabycia nieruchomnosci Walce.pdf (36,56KB)

PDFuchw. nr 377 w sprawie wyrazenie zgody na wynajecie (...) nieruchomosci stanowiacej wlasnosc (...) polozonej Krapkowice ul. Staszica.pdf (26,61KB)

PDFuchw. nr 378 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2012 r. zadania pn. Szansa na rozwoj bez barier (...).pdf (41,76KB)

PDFuchw. nr 379 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci WTZ.pdf (35,42KB)

PDFuchw. nr 380 w sprawie wyrazenia na ksztalcenie w nowych zawodach ZSZ im. Piastow Opolskich Krapkowice.pdf (24,18KB)

PDFuchw. nr 381 w sprawie odwołanie i powołanie czlonka RN KCZ Krapkowice.pdf (53,72KB)

PDFuchw. nr 382 w sprawie plan wykorzystania zasobu nieruchomosci PK 2012-2014.pdf (29,60KB)

PDFuchw. nr 382 zalacznik.pdf (59,25KB)

PDFuchw. nr 383 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy.pdf (31,65KB)

PDFuchw. nr 383 zalacznik.pdf (33,21KB)

PDFuchw. nr 384 w sprawie ustalenie warunkow dzierzawy nieruchomosci- Staszica 8 Krapkowice.pdf (40,05KB)

PDFuchw. nr 385 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (69,96KB)

PDFuchw. nr 386 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (48,40KB)

PDFuchw. nr 387 w sprawie zastep. dyrekt.ZS Zdzieszowice 2012.pdf (24,18KB)

PDFuchw. nr 388 w sprawie ustalenia warunkow na zbycie nieruchomosci ul. Piastowska Krapkowice.pdf (26,07KB)

PDFuchw. nr 389 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy ul. Piastowska 40-42 Krapkowice.pdf (25,62KB)

PDFuchw. nr 389 zalacznik.pdf (33,32KB)

PDFuchw. nr 390 w sprawie opracowania planu praz zwiazanych z zarzzdzaniem drogami powiatowymi w 2012 roku.pdf (51,83KB)

PDFuchw. nr 391 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (62,40KB)

PDFuchw. nr 392 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (45,01KB)

PDFuchw. nr 393 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (49,64KB)

PDFuchw. nr 394 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (67,29KB)

PDFuchw. nr 395 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok.pdf (47,82KB)

PDFuchw. nr 396 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 rok.pdf (48,43KB)

PDFuchw. nr 396 zalacznik (2).pdf (83,46KB)

PDFuchw. nr 396 zalacznik (3).pdf (48,83KB)

PDFuchw. nr 397 w sprawie przyznania dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2012.pdf (50,84KB)

PDFuchw. nr 398 w sprawie przyznania dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (68,83KB)

PDFuchw. nr 399 w sprawie przyznania dotacji z zakresu kultury 2012.pdf (54,63KB)

PDFuchw. nr 400 w sprawie przyznania dotacji z zakresu ochrony srodowiska 2012.pdf (52,30KB)

PDFuchw. nr 401 w sprawie ustalenia warunkow najmu ul. Szkolna 7 Krapkowice.pdf (38,22KB)
 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Leśniewska
Data wytworzenia: 2012-04-03