Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2011 kwartał IV - Kadencja 2010-2014

nowa podstrona, dodana 2011-10-13
 

DOCuchw. nr 191 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2011 rok.doc (124,00KB)

DOCuchw. nr 192 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (47,00KB)

DOCuchw. nr 193 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje sprzetu medycznego uzyczonego KCZ Sp. z o.o w Krapkowicach.doc (126,00KB)

DOCuchw. nr 194 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow KCZ Sp. z o.o..doc (51,50KB)

DOCuchw. nr 195 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 196 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 197 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 198 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 199 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (46,50KB)

DOCuchw. nr 200 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (47,00KB)

DOCuchw. nr 201 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (261,50KB)

DOCuchw. nr 202 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (81,50KB)

DOCuchw. nr 203 w sprawie podania do informacji dot. wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1.01- 30.09.2011 roku.DOC (30,00KB)

PDFuchw. nr 203 - zalacznik.pdf (75,72KB)

DOCuchw. nr 204 w sprawie wyznaczenia os. zastepujacej dyr. ZS im. JP II w Zdzieszowicach w czasie jego nieobecnosci.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 205 w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 206 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (83,00KB)

DOCuchw. nr 207 w sprawie zmiany uchwały nr IV-21-2011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok..doc (150,50KB)

DOCuchw. nr 208 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (69,50KB)

DOCuchw. nr 209 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu rozwoju upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2011.doc (40,50KB)

DOCuchw. nr 210 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury w roku 2011.doc (44,50KB)

DOCuchw. nr 211 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.doc (61,50KB)

DOCuchw. nr 212 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu ochrony srodowiska w roku 2011.doc (43,50KB)

DOCuchw. nr 213 w sprawie zgody na zaliczkowe finansowanie pn. Szansa na rozwoj bez barier.doc (32,00KB)

DOCuchw. nr 214 w sprawie zmiany uchwaly Nr 22_2010 ws. zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu-apteki.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 215 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (53,00KB)

DOCuchw. nr 216 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-21-2011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (73,50KB)

XLSuchw. nr 216 zalacznik.xls (277,50KB)

DOCuchw. nr 217 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (42,50KB)

DOCuchw. nr 218 w sprawie zmiany uchwaly nr 80-2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc (27,50KB)

XLSuchw. nr 218 zalacznik_Wieloletnia prognoza finansowa (1).xls (68,00KB)

XLSuchw. nr 218 zalacznik_Wieloletnia prognoza finansowa (2).xls (60,00KB)

XLSuchw. nr 218 zalacznik_Wieloletnia prognoza finansowa (3).xls (68,50KB)

DOCuchw. nr 219 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (51,50KB)

DOCuchw. nr 220 w sprawie zmiany uchwaly Nr 81-2011 w spr. podzialu srodkow PFRON na dzialanosc WTZ w 2011 r.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 220 - Zalacznik do uchwaly.WTZ XI. doc.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 221 w sprawie zmiany uchwaly nr 151-2011 w sprawie powolania Pelnomocnika do spraw likwidacji PZD.doc (30,00KB)

DOCuchw. nr 222 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenie warunkow dzierzawy gruntu.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 223 w sprawie warunkow przetargu na zbycie nieruchomosci przy ul. Kozielskiej 1 oraz ul. Sadowej 20 w Krapkowicach.doc (41,00KB)

DOCuchw. nr 224 w sprawie zgody na utworzenie w ZSZ w Krapkowicach dodatkowego stanowiska wicedyrektora.doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 225 w sprawie uchwaly Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (47,00KB)

XLSuchw. nr 225 zalacznik.xls (45,00KB)

DOCuchw. nr 226 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (53,00KB)

DOCuchw. nr 227 w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (60,00KB)

DOCuchw. nr 228 w sprawie przedlozenia projektu budzetu na 2012 r. Radzie i RIO. doc.doc (49,50KB)

DOCuchw. nr 228 zalacznik nr 1 - uchwała w sprawie uchwalenia budzetu na 2012 r..doc (55,00KB)

DOCuchw. nr 228 zalacznik nr 2 uzasadnienie do projektu budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..doc (124,00KB)

DOCuchw. nr 228 zalacznik nr 3 Przewidywane wykonanie dochodow i wydatkow 2011r.doc (297,50KB)

DOCuchw. nr 228 zalacznik nr 4 informacja o sytuacji finansowej.doc (32,00KB)

XLSuchw. nr 228 zalaczniki nr 1-8 do uchwaly budzetowej 2012 r.xls (622,50KB)

DOCuchw. nr 229 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.doc (47,50KB)

DOCuchw. nr 229 zalacznik 1.doc (33,50KB)

XLSuchw. nr 229 zalacznik 1a.xls (68,50KB)

XLSuchw. nr 229 zalacznik 1b.xls (60,00KB)

XLSuchw. nr 229 zalacznik 1c.xls (68,50KB)

XLSuchw. nr 229 zalacznik 2.xls (61,50KB)

DOCuchw. nr 229 zalacznik 3.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 230 w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (97,50KB)

DOCuchw. nr 231 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (89,00KB)

DOCuchw. nr 232 w sprawie odstapienia od przetargu i ustalenia warunkow dzierzawy pomieszczenia na działalnosc sklepu ortopedycznego.doc (34,00KB)

DOCuchw. nr 233 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok (PZD).doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 234 w sprawie przeznaczenia rezerw celowych.doc (60,00KB)

DOCuchw. nr 234 zalacznik.doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 235 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (76,00KB)

DOCuchw. nr 236 w sprawie zmiany uchwaly Nr 229 2011 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego- przedlozenie WPF Radzie i RIO - autopoprawka.doc (48,50KB)

DOCuchw. nr 236 zalacznik 1.doc (34,00KB)

XLSuchw. nr 236 zalacznik 1a.xls (68,50KB)

XLSuchw. nr 236 zalacznik 1b.xls (60,00KB)

XLSuchw. nr 236 zalacznik 1c.xls (68,00KB)

XLSuchw. nr 236 zalacznik 2.xls (57,50KB)

DOCuchw. nr 236 zalacznik 3.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 237 w sprawie opracowania planu remontow realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w 2011 roku.doc (30,50KB)

DOCuchw. nr 238 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 rok.doc (59,50KB)

DOCuchw. nr 239 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 240 w sprawie ustalenia miesiecznej odplatnosci za przejazd do szkoł dla ZS i ZSZ w 2011 r..doc (36,50KB)

DOCuchw. nr 241 w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow dyr ZSZ w Krapkowicach.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 242 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (54,50KB)

XLSuchw. nr 242 zalacznik.xls (46,00KB)

DOCuchw. nr 243 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (32,50KB)

DOCuchw. nr 244 w sprawie zmiany uchway Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (74,00KB)

DOCuchw. nr 245 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (54,50KB)

DOCuchw. nr 246 w sprawie zmiany uchwaly Nr 228 2011 zarzadu - przedlozenie projektu budzetu na 2012 r Radzie i RIO.doc (30,50KB)

DOCuchw. Nr 246 zalacznik nr 1.doc (53,50KB)

DOCuchw. Nr 246 zalacznik nr 2.doc (31,00KB)

XLSuchw. nr 246 Zalacznik.xls (644,50KB)

DOCuchw. nr 247 w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci w postepowaniach o udzielenie zamowien publicznych, w ktorych zam. jest Pow Krap.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 248 w sprawie zmianu układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 r..doc (42,00KB)

DOCuchw. nr 249 w sprawie zmiany budzetu zmiany uchwały Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (101,00KB)

XLSuchw. nr 249 Zalacznik nr 3.xls (40,00KB)

XLSuchw. nr 249 Zalacznik nr 4.xls (300,50KB)

XLSuchw. nr 249 Zalaczniki nr 5.xls (41,00KB)

DOCuchw. nr 250 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (47,00KB)

DOCuchw. nr 251 w sprawie zmiany uchwaly nr 802011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 251 Uzasadnienie do uchwaly- zmiana WPF.doc (27,00KB)

XLSuchw. nr 251 Prognoza splaty dlugu.xls (56,50KB)

XLSuchw. nr 251 - zalacznik.xls (64,50KB)

DOCuchw. nr 252 zalacznik -Uchwala w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu na 2012 r.doc (57,00KB)

DOCuchw. nr 252 w sprawie zmiany uchwaly Nr 2282011 w spr przedst RIO i Radzie projektu budzetu na 2012 r..doc (49,50KB)

DOCuchw. nr 252 zalacznik Wykaz zmian do uzasadnienia projektu uchwaly budzetowej na 2012 rok.doc (41,50KB)

XLSuchw. nr 252 Zalaczniki do uchwaly budzetowej 2012.xls (652,50KB)

DOCuchw. nr 253 w sprawie zmiany uchwaly Nr 2292011 ZPK (...)w spr przedstawienia RIO w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly w spr WPF.doc (49,50KB)

XLSuchw. nr 253 zalacznik informacja dla zarzadu o relacji.xls (70,00KB)

DOCuchw. nr 253 zalacznik Objasnienia przyjetych wartosci w WPF.doc (28,50KB)

XLSuchw. nr 253 zalacznik Prognoza splaty dlugu.xls (60,50KB)

XLSuchw. nr 253 zalacznik Przedsiewziecia do WPF.xls (64,50KB)

DOCuchw. nr 253 zalacznik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 254 w sprawie uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o mozliwosci zaciagniecia pozyczki z W F O Ś i G W.doc (32,00KB)

XLSuchw. nr 254 zalacznik.xls (39,50KB)

DOCuchw. nr 255 w sprawie ustalenia oplat za wykonanie kserokopii, wydruku i nadanie fax-u.doc (32,50KB)

DOCuchw. nr 256 w sprawie ustalenia warunkow przetargu ul. Piastowska 40-42.doc (36,00KB)

DOCuchw. nr 257 w sprawie zmiany uchwaly nr 223_2011 (...) w sprawie ustalenia warunkow przetargu na zycie nieruchomosci polozonych w Kr-cach - Kozielska 1 i Sadowa 20.doc (42,50KB)

DOCuchw. nr 258 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV212011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (58,50KB)

XLSuchw. nr 258 Zalaczniki.xls (40,00KB)

DOCuchw. nr 259 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (44,00KB)

DOCuchw. nr 260 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV212011 Rady Powiatu Krapkowickiego zw sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (86,00KB)

DOCuchw. nr 261 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (64,00KB)

DOCuchw. nr 262 w sprawie zmiany uchwaly nr 2512011 w sprawie zmiany uchwaly nr 802011 z dnia 29 kwietnia zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc (28,00KB)

XLSuchw. nr 262 zalacznik 1.xls (69,00KB)

XLSuchw. nr 262 zalacznik 2.xls (56,50KB)

XLSuchw. nr 262 zalacznik 3.xls (64,50KB)

DOCuchw. nr 263 w sprawie zmiany uchwaly Nr 2282011 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie budzetu na 2012 rok.doc (49,50KB)

DOCuchw. nr 263 zalacznik -Uchwala w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu na 2012 r.doc (56,50KB)

DOCuchw. nr 263 zalacznik.doc (39,50KB)

XLSuchw. nr 263 zalaczniki.xls (654,50KB)

DOCuchw. nr 264 w sprawie zmiany uchwaly Nr 2292011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przedlozenia WPF Radzie i RIO.doc (49,50KB)

DOCuchw. nr 264 zalacznik - Uchwala w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.doc (33,50KB)

XLSuchw. nr 264 zalacznik 1a_Wieloletnia prognoza finansowa.xls (70,00KB)

XLSuchw. nr 264 zalacznik 1b_Prognoza splaty dlugu.xls (62,00KB)

XLSuchw. nr 264 zalacznik 1c_informacja dla zarzadu o relacji.xls (70,50KB)

XLSuchw. nr 264 zalacznik 2_Przedsiewziecia do WPF.xls (64,50KB)

DOCuchw. nr 264 zalacznik 3_Objasnienia przyjetych wartosci w WPF.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 265 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych.doc (33,00KB)

XLSuchw. nr 265 zalacznik (2).xls (97,00KB)

XLSuchw. nr 265 zalacznik.xls (55,50KB)

DOCuchw. nr 266 w sprawie zmiany warunkow najmu lokalu ul. Szkolna 7.doc (35,50KB)

DOCuchw. nr 267 zmiany uchwaly Nr 872011 w sprawie zgody na odstapienie od przetargu ul. Szkolna.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 268 w sprawie zmiany Uchwaly Nr 1212011 ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc (32,50KB)

DOCuchw. nr 269 w sprawie zmiany uchwaly Nr 602011 ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 270 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 271 w sprawie zmiany ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego (...) przy ul. Kilinskiego1.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 272 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenie warunkow dzierzawy.doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 273 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenie warunkow dzierzawy.doc (29,00KB)

DOCXuchw. nr 274 w sprawie zmiany uchwaly nr 958 odstapienie od przetargu ul. Szkolna..docx (19,83KB)

DOCXuchw. nr 275 w sprawie zmiany warunkow najmu pomieszczen biurowych..docx (16,96KB)

DOCUchw. nr 276 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 277 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc (26,50KB)

DOCUchw. nr 278 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 279 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 280 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc (31,00KB)

DOCXuchw. nr 281 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)najmu lokalu bylego laboratorium przyszpitalnego (...)..docx (18,13KB)

DOCuchw. nr 282 w sprawie zmiany uchwaly ZPK(...)w sprawie zgody na odstapienie od prosektorium przyszpitalnego dla firmy ?Usługi Pogrzebowe Konefal Sylwia s.c.?.doc (32,50KB)

DOCuchw. nr 283 w sprawie zmiany uchwaly nr 151 2011 w sprawie powolania Pełnomocnika Zarzadu Powiatu do spraw likwidacji PZD w Krapkowicach.doc (30,00KB)

DOCuchw. nr 284 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (56,00KB)

DOCuchw. nr 285 w sprawie zmiany uchwaly nr 802011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc (27,50KB)

XLSuchw. nr 285 zalacznik.xls (64,00KB)

XLSuchw. nr 285 zalaczniki (1).xls (65,50KB)

XLSuchw. nr 285 zalaczniki (2).xls (57,00KB)

DOCuchw. nr 286 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (48,00KB)

XLSuchw. nr 286 zalacznik nr 2.xls (300,50KB)

DOCuchw. nr 287 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (58,00KB)

DOCuchw. nr 288 w sprawie ustalenia warunkow najmu lokalu przy ul. Szkolnej 7 na swiadczenie uslug medycznych w.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 289 w sprawie uzyczenia mienia ruchomego (...) dla KCZ sp z o.o..doc (39,00KB)

DOCuchw. nr 290 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na wynajem (...)na swiadczenie detalicznej dzialalnosci handlowej - apteki.doc (29,50KB)
 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kinga Masajada
Data wytworzenia: 2011-10-13