Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2011 kwartał IV - Kadencja 2010-2014

nowa podstrona, dodana 2011-10-13
 

DOCuchw. nr 191 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 192 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 193 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje sprzetu medycznego uzyczonego KCZ Sp. z o.o w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 194 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow KCZ Sp. z o.o..doc

DOCuchw. nr 195 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej.doc

DOCuchw. nr 196 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej.doc

DOCuchw. nr 197 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej.doc

DOCuchw. nr 198 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej.doc

DOCuchw. nr 199 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 200 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 201 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 202 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 203 w sprawie podania do informacji dot. wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1.01- 30.09.2011 roku.DOC

PDFuchw. nr 203 - zalacznik.pdf

DOCuchw. nr 204 w sprawie wyznaczenia os. zastepujacej dyr. ZS im. JP II w Zdzieszowicach w czasie jego nieobecnosci.doc

DOCuchw. nr 205 w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki.doc

DOCuchw. nr 206 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 207 w sprawie zmiany uchwały nr IV-21-2011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok..doc

DOCuchw. nr 208 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 209 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu rozwoju upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2011.doc

DOCuchw. nr 210 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury w roku 2011.doc

DOCuchw. nr 211 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.doc

DOCuchw. nr 212 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji z zakresu ochrony srodowiska w roku 2011.doc

DOCuchw. nr 213 w sprawie zgody na zaliczkowe finansowanie pn. Szansa na rozwoj bez barier.doc

DOCuchw. nr 214 w sprawie zmiany uchwaly Nr 22_2010 ws. zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu-apteki.doc

DOCuchw. nr 215 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 216 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-21-2011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

XLSuchw. nr 216 zalacznik.xls

DOCuchw. nr 217 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 218 w sprawie zmiany uchwaly nr 80-2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc

XLSuchw. nr 218 zalacznik_Wieloletnia prognoza finansowa (1).xls

XLSuchw. nr 218 zalacznik_Wieloletnia prognoza finansowa (2).xls

XLSuchw. nr 218 zalacznik_Wieloletnia prognoza finansowa (3).xls

DOCuchw. nr 219 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 220 w sprawie zmiany uchwaly Nr 81-2011 w spr. podzialu srodkow PFRON na dzialanosc WTZ w 2011 r .doc

DOCuchw. nr 220 - Zalacznik do uchwaly.WTZ XI. doc.doc

DOCuchw. nr 221 w sprawie zmiany uchwaly nr 151-2011 w sprawie powolania Pelnomocnika do spraw likwidacji PZD.doc

DOCuchw. nr 222 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenie warunkow dzierzawy gruntu.doc

DOCuchw. nr 223 w sprawie warunkow przetargu na zbycie nieruchomosci przy ul. Kozielskiej 1 oraz ul. Sadowej 20 w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 224 w sprawie zgody na utworzenie w ZSZ w Krapkowicach dodatkowego stanowiska wicedyrektora.doc

DOCuchw. nr 225 w sprawie uchwaly Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

XLSuchw. nr 225 zalacznik.xls

DOCuchw. nr 226 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 227 w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 228 w sprawie przedlozenia projektu budzetu na 2012 r. Radzie i RIO. doc.doc

DOCuchw. nr 228 zalacznik nr 1 - uchwała w sprawie uchwalenia budzetu na 2012 r..doc

DOCuchw. nr 228 zalacznik nr 2 uzasadnienie do projektu budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r..doc

DOCuchw. nr 228 zalacznik nr 3 Przewidywane wykonanie dochodow i wydatkow 2011r.doc

DOCuchw. nr 228 zalacznik nr 4 informacja o sytuacji finansowej.doc

XLSuchw. nr 228 zalaczniki nr 1-8 do uchwaly budzetowej 2012 r.xls

DOCuchw. nr 229 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.doc

DOCuchw. nr 229 zalacznik 1.doc

XLSuchw. nr 229 zalacznik 1a.xls

XLSuchw. nr 229 zalacznik 1b.xls

XLSuchw. nr 229 zalacznik 1c.xls

XLSuchw. nr 229 zalacznik 2.xls

DOCuchw. nr 229 zalacznik 3.doc

DOCuchw. nr 230 w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 231 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 232 w sprawie odstapienia od przetargu i ustalenia warunkow dzierzawy pomieszczenia na działalnosc sklepu ortopedycznego.doc

DOCuchw. nr 233 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok (PZD).doc

DOCuchw. nr 234 w sprawie przeznaczenia rezerw celowych.doc

DOCuchw. nr 234 zalacznik.doc

DOCuchw. nr 235 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 236 w sprawie zmiany uchwaly Nr 229 2011 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego- przedlozenie WPF Radzie i RIO - autopoprawka.doc

DOCuchw. nr 236 zalacznik 1.doc

XLSuchw. nr 236 zalacznik 1a.xls

XLSuchw. nr 236 zalacznik 1b.xls

XLSuchw. nr 236 zalacznik 1c.xls

XLSuchw. nr 236 zalacznik 2.xls

DOCuchw. nr 236 zalacznik 3.doc

DOCuchw. nr 237 w sprawie opracowania planu remontow realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w 2011 roku.doc

DOCuchw. nr 238 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 239 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela.doc

DOCuchw. nr 240 w sprawie ustalenia miesiecznej odplatnosci za przejazd do szkoł dla ZS i ZSZ w 2011 r..doc

DOCuchw. nr 241 w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow dyr ZSZ w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 242 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

XLSuchw. nr 242 zalacznik.xls

DOCuchw. nr 243 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 244 w sprawie zmiany uchway Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 245 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 246 w sprawie zmiany uchwaly Nr 228 2011 zarzadu - przedlozenie projektu budzetu na 2012 r Radzie i RIO.doc

DOCuchw. Nr 246 zalacznik nr 1.doc

DOCuchw. Nr 246 zalacznik nr 2.doc

XLSuchw. nr 246 Zalacznik.xls

DOCuchw. nr 247 w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci w postepowaniach o udzielenie zamowien publicznych, w ktorych zam. jest Pow Krap.doc

DOCuchw. nr 248 w sprawie zmianu układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 r..doc

DOCuchw. nr 249 w sprawie zmiany budzetu zmiany uchwały Nr IV212011 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

XLSuchw. nr 249 Zalacznik nr 3.xls

XLSuchw. nr 249 Zalacznik nr 4.xls

XLSuchw. nr 249 Zalaczniki nr 5.xls

DOCuchw. nr 250 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 251 w sprawie zmiany uchwaly nr 802011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc

DOCuchw. nr 251 Uzasadnienie do uchwaly- zmiana WPF.doc

XLSuchw. nr 251 Prognoza splaty dlugu.xls

XLSuchw. nr 251 - zalacznik.xls

DOCuchw. nr 252 zalacznik -Uchwala w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu na 2012 r.doc

DOCuchw. nr 252 w sprawie zmiany uchwaly Nr 2282011 w spr przedst RIO i Radzie projektu budzetu na 2012 r..doc

DOCuchw. nr 252 zalacznik Wykaz zmian do uzasadnienia projektu uchwaly budzetowej na 2012 rok.doc

XLSuchw. nr 252 Zalaczniki do uchwaly budzetowej 2012.xls

DOCuchw. nr 253 w sprawie zmiany uchwaly Nr 2292011 ZPK (...)w spr przedstawienia RIO w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly w spr WPF.doc

XLSuchw. nr 253 zalacznik informacja dla zarzadu o relacji.xls

DOCuchw. nr 253 zalacznik Objasnienia przyjetych wartosci w WPF.doc

XLSuchw. nr 253 zalacznik Prognoza splaty dlugu.xls

XLSuchw. nr 253 zalacznik Przedsiewziecia do WPF.xls

DOCuchw. nr 253 zalacznik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.doc

DOCuchw. nr 254 w sprawie uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o mozliwosci zaciagniecia pozyczki z W F O Ś i G W.doc

XLSuchw. nr 254 zalacznik.xls

DOCuchw. nr 255 w sprawie ustalenia oplat za wykonanie kserokopii, wydruku i nadanie fax-u.doc

DOCuchw. nr 256 w sprawie ustalenia warunkow przetargu ul. Piastowska 40-42.doc

DOCuchw. nr 257 w sprawie zmiany uchwaly nr 223_2011 (...) w sprawie ustalenia warunkow przetargu na zycie nieruchomosci polozonych w Kr-cach - Kozielska 1 i Sadowa 20.doc

DOCuchw. nr 258 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV212011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

XLSuchw. nr 258 Zalaczniki.xls

DOCuchw. nr 259 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 260 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV212011 Rady Powiatu Krapkowickiego zw sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 261 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 262 w sprawie zmiany uchwaly nr 2512011 w sprawie zmiany uchwaly nr 802011 z dnia 29 kwietnia zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc

XLSuchw. nr 262 zalacznik 1.xls

XLSuchw. nr 262 zalacznik 2.xls

XLSuchw. nr 262 zalacznik 3.xls

DOCuchw. nr 263 w sprawie zmiany uchwaly Nr 2282011 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie budzetu na 2012 rok.doc

DOCuchw. nr 263 zalacznik -Uchwala w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu na 2012 r.doc

DOCuchw. nr 263 zalacznik.doc

XLSuchw. nr 263 zalaczniki.xls

DOCuchw. nr 264 w sprawie zmiany uchwaly Nr 2292011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przedlozenia WPF Radzie i RIO.doc

DOCuchw. nr 264 zalacznik - Uchwala w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.doc

XLSuchw. nr 264 zalacznik 1a_Wieloletnia prognoza finansowa.xls

XLSuchw. nr 264 zalacznik 1b_Prognoza splaty dlugu.xls

XLSuchw. nr 264 zalacznik 1c_informacja dla zarzadu o relacji.xls

XLSuchw. nr 264 zalacznik 2_Przedsiewziecia do WPF.xls

DOCuchw. nr 264 zalacznik 3_Objasnienia przyjetych wartosci w WPF.doc

DOCuchw. nr 265 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych.doc

XLSuchw. nr 265 zalacznik (2).xls

XLSuchw. nr 265 zalacznik.xls

DOCuchw. nr 266 w sprawie zmiany warunkow najmu lokalu ul. Szkolna 7 .doc

DOCuchw. nr 267 zmiany uchwaly Nr 872011 w sprawie zgody na odstapienie od przetargu ul. Szkolna.doc

DOCuchw. nr 268 w sprawie zmiany Uchwaly Nr 1212011 ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc

DOCuchw. nr 269 w sprawie zmiany uchwaly Nr 602011 ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc

DOCuchw. nr 270 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc

DOCuchw. nr 271 w sprawie zmiany ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego (...) przy ul. Kilinskiego1.doc

DOCuchw. nr 272 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenie warunkow dzierzawy.doc

DOCuchw. nr 273 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenie warunkow dzierzawy.doc

DOCXuchw. nr 274 w sprawie zmiany uchwaly nr 958 odstapienie od przetargu ul. Szkolna..docx

DOCXuchw. nr 275 w sprawie zmiany warunkow najmu pomieszczen biurowych..docx

DOCUchw. nr 276 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc

DOCuchw. nr 277 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc

DOCUchw. nr 278 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc

DOCuchw. nr 279 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc

DOCuchw. nr 280 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)na swiadczenie usług medycznych.doc

DOCXuchw. nr 281 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu (...)najmu lokalu bylego laboratorium przyszpitalnego (...)..docx

DOCuchw. nr 282 w sprawie zmiany uchwaly ZPK(...)w sprawie zgody na odstapienie od prosektorium przyszpitalnego dla firmy ?Usługi Pogrzebowe Konefal Sylwia s.c.?.doc

DOCuchw. nr 283 w sprawie zmiany uchwaly nr 151 2011 w sprawie powolania Pełnomocnika Zarzadu Powiatu do spraw likwidacji PZD w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 284 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 285 w sprawie zmiany uchwaly nr 802011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc

XLSuchw. nr 285 zalacznik.xls

XLSuchw. nr 285 zalaczniki (1).xls

XLSuchw. nr 285 zalaczniki (2).xls

DOCuchw. nr 286 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

XLSuchw. nr 286 zalacznik nr 2.xls

DOCuchw. nr 287 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc

DOCuchw. nr 288 w sprawie ustalenia warunkow najmu lokalu przy ul. Szkolnej 7 na swiadczenie uslug medycznych w .doc

DOCuchw. nr 289 w sprawie uzyczenia mienia ruchomego (...) dla KCZ sp z o.o..doc

DOCuchw. nr 290 w sprawie zmiany uchwaly ZPK (...)w sprawie wyrazenia zgody na wynajem (...)na swiadczenie detalicznej dzialalnosci handlowej - apteki.doc
 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kinga Masajada
Data wytworzenia: 2011-10-13

  

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2011
  przez: Borys Zdyb
 • opublikowano:
  13-10-2011 15:13
  przez: Borys Zdyb
 • zmodyfikowano:
  10-12-2012 10:05
  przez: Borys Zdyb
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2859
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl