Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2011 kwartał III - Kadencja 2010-2014

nowa podstrona, dodana 2011-09-22
 

DOCuchw. nr 177 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 176 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (140,50KB)

DOCuchw. nr 175 w sprawie ogloszenia konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadan publicznych (...) w zakresie rozwoju i upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej przez org. pozarzadowe ....doc (95,50KB)

DOCuchw. nr 134 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (52,00KB)

DOCuchw. nr 135 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (50,00KB)

DOCuchw. nr 136 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc (25,50KB)

XLSuchw. nr 136 - zalacznik 1a do uchwały nr 136 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.xls (51,50KB)

XLSuchw. nr 136 - zalacznik 1b do uchwaly nr 136 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.xls (54,00KB)

XLSuchw. nr 136 - zalacznik 1c do uchwaly nr 136 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansoweji.xls (53,00KB)

DOCuchw. nr 137 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 138 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 139 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 140 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 141 w sprawie uzgodnienia, w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, planowanej XXXV Pieszej Pielgrzymki Opolskiej do Czestochowy na Jasna Gore (...) drogami powiatowymi.doc (69,00KB)

DOCuchw. nr 142 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup nagrod w biegach dla dzieci i mlodziezy w ramach XXIX Krapkowickiego Biegu Ulicznego 2011 (...).doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 143 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 roku.doc (147,00KB)

DOCuchw. nr 144 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (61,50KB)

DOCuchw. nr 145 w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczen woli.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 146 w sprawie zmiany uchwaly nr 80-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc (25,00KB)

XLSuchw. nr 146 - zalacznik 1a do uchwaly nr 146 w sprawie zmiany uchwaly nr 80-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.xls (64,00KB)

XLSuchw. nr 146 - zalacznik 1b do uchwaly nr 146 w sprawie zmiany uchwaly nr 80-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.xls (67,00KB)

XLSuchw. nr 146 - zalacznik 1c do uchwaly nr 146 w sprawie zmiany uchwaly nr 80-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.xls (66,00KB)

DOCuchw. nr 147 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie zadania zwiazanego z biezaca dzialalnoscia Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci w Krapkowicach.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 148 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2011 roku.DOC (29,00KB)

PDFuchw. nr 148 - zalacznik do uchw. nr 148 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca...pdf (74,28KB)

DOCuchw. nr 149 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (55,50KB)

DOCuchw. nr 150 w sprawie odwolania dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Krapkowicach.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 151 w sprawie powolania Pelnomocnika Zarzadu Powiatu Krapkowickiego do spraw likwidacji Powiatowego Zarzadu Drog w Krapkowicach.doc (29,50KB)

DOCuchw. nr 152 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 153 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 154 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (131,50KB)

DOCuchw. nr 155 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (55,50KB)

DOCuchw. nr 156 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 157 w sprawie zmiany uchwaly Nr 918-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego (...) w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu (...).doc (35,00KB)

DOCuchw. nr 158 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (400,00KB)

DOCuchw. nr 159 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (72,50KB)

DOCuchw. nr 160 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2011 r.doc (45,00KB)

XLSuchw. nr 160 - zalacznik nr 1 czesc 1 do uchw. nr 160 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2011 r.xls (278,50KB)

XLSuchw. nr 160 - zalacznik nr 1 czesc 2 do uchw. nr 160 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2011 r.xls (406,50KB)

DOCuchw. nr 160 - zalacznik nr 1 czesc 3 do uchw. nr 160 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2011 r.doc (95,50KB)

DOCuchw. nr 160 - zalacznik nr 2 czesc 1-3 do uchw. nr 160 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2011 r.doc (51,50KB)

DOCuchw. nr 160 - zalacznik nr 3 do uchw. nr 160 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2011 r.doc (36,00KB)

DOCuchw. nr 161 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Marii Magdaleny w Jasionej, z przeznaczeniem na odnowienie elewacji zewnetrznej ....doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 162 w sprawie uzyczenia mienia ruchomego Powiatu Krapkowickiego na rzecz Krapkowickiego Centrum Zdrowia.doc (43,50KB)

DOCuchw. nr 163 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urzad Pracy w Krapkowicach projektu pn. NOWE KADRY II w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013...doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 164 w sprawie zabezpieczenia srodkow finansowych Funduszu Pracy z przyznanego limitu (...) jako wkladu wlasnego Samorzadu Powiatu w ramach Projektu NOWE KADRY II...doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 165 w sprawie zmiany uchwaly Nr 66-2011 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2011 roku.doc (44,00KB)

DOCuchw. nr 166 w sprawie wydania opinii dotyczacej pozbawienia kategorii drog powiatowych drog polozonych na terenie miasta i gminy Glogowek.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 167 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (55,50KB)

DOCuchw. nr 168 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (67,50KB)

DOCuchw. nr 169 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia kategorii drog powiatowych drog polozonych na terenie miasta Kedzierzyn Kozle oraz na terenie Gminy Pawlowiczki i Polska Cerekiew.doc (35,50KB)

DOCuchw. nr 170 w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia drog do kategorii drog gminnych.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 171 w sprawie przyjecia Regulaminu organizacji otwartych konkursow ofert na realizacje zadan publicznych realizowanych przez organizacje pozarzadowe ....doc (82,50KB)

DOCuchw. nr 171 - zalaczniki do regulaminu stanowiącego zalacznik do uchw. nr 171.doc (157,50KB)

DOCuchw. nr 172 w sprawie ogloszenia konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadan publicznych (...) w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury przez organizacje pozarzadowe ....doc (98,00KB)

DOCuchw. nr 173 w sprawie ogloszenia konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadan publicznych (...) w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarzadowe ....doc (97,00KB)

DOCuchw. nr 174 w sprawie ogloszenia konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadan publicznych (...) w zakresie rozwoju i upowszechniania ochrony srodowiska przez organizacje pozarzadowe ....doc (97,50KB)

DOCuchw. nr 178 w sprawie opracowania materiałow planistycznych do projektu uchwaly budzetowej na rok 2012.doc (54,50KB)

DOCuchw. nr 179 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Malni, z przeznaczeniem na ogontowanie....doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 180 w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej polozonej w miejscowosci Moszna.doc (32,50KB)

DOCuchw. nr 181 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (48,50KB)

DOCuchw. nr 182 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (49,00KB)

DOCuchw. nr 183 w sprawie trybu zwrotu nadplat za wydanie karty pojazdu.doc (29,00KB)

PDFuchw. nr 183 - zalacznik do uchwaly nr 183 w sprawie trybu zwrotu nadplat za wydanie karty pojazdu.pdf (92,84KB)

DOCuchw. nr 184 w sprawie zmiany uchwaly nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (307,00KB)

DOCuchw. nr 185 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (58,50KB)

DOCuchw. nr 186 w sprawie zmiany uchwaly Nr 94-2011 (...) w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego sie w Krapkowicach....doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 187 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi polozonej na terenie gminy Lubrza.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 188 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia kategorii drog powiatowych drog polozonych na terenie miasta Kedzierzyn ? Kozle.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 189 w sprawie wyrazenia opinii dla inwestycji polegajacej na budowie drogi dojazdowej do terenow inwestycyjnych - Przysiolek Posilek w Gminie Krapkowice.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 190 w sprawie ustalenia miesiecznej odplatnosci za przejazd do szkoly uczniow liceum ogolnoksztalcacego wchodzacego w sklad Zespolu Szkol im. J. Kilinskiego w Krapkowicach.doc (30,00KB)
 


 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kinga Masajada
Data wytworzenia: 22-09-2011