Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzieszowice, odcinek Zdzieszowice-granica powiatu


1. Otwarcie sesji (14:10:00)

Obrady rozpoczęto 2018-12-20 o godz. 14:10:02, a zakończono o godz. 17:54:07 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Sławomir Rowiński
 17. Katarzyna Sonik
 18. Monika Wąsik - Kudla
 19. Dariusz Willim

       a. Stwierdzenie quorum (14:10:00)

       b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:17:00)

Głosowanie nad zmianą porządku obrad (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś

       c. Informacja o protokołach z I i II sesji (14:29:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:30:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:36:00)


4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:19:00)

       a. planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (15:19:00)

Głosowanie w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Marko Markowski, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Dariusz Willim, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla

       b. zmiany uchwały Nr VI/29/99 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (15:23:00)

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/99 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Roman Heinz, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Kinga Kaptur

       c. statutu Powiatu Krapkowickiego (15:25:00)

Głosowanie w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Krystian Komander, Dariusz Willim, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński

       d. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (15:30:00)

Głosowanie w sprawie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Krystian Komander

       e. zmiany uchwały nr XXXIV/250/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2018 r. (15:33:00)

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/250/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2018 r. (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Krystian Komander, Dawid Gembski, Szczepan Bryś, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Marko Markowski

       f. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r. (15:35:00)

Głosowanie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r. (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Arnold Donitza, Marko Markowski, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad

       g. zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2033 (15:37:00)

Głosowanie nad autopoprawką dotyczącą zmian w rozdziale 80195 dotyczącą Kształcenia zawodowego dla rynku pracy (15:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2033 (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski

       h. zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (15:49:00)

Głosowanie nad autopoprawką dotyczącą zmian w rozdziale 80195 dotyczącą Kształcenia zawodowego dla rynku pracy (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Joachim Kamrad, Roman Heinz, Kinga Kaptur

Głosowanie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Kinga Kaptur

       i. budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (15:56:00)

Głosowanie w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (16:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz
 • PRZECIW (1):
  Marko Markowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Szczepan Bryś

       j. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033 (17:00:00)

Głosowanie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033 (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Marko Markowski

       k. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu (17:10:00)

Głosowanie nad poprawką dotyczącą dodania wykreślenia słów "stałej" oraz "stałych" w par. 3, w pkt. 2 oraz 4-7 (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Sabina Gorzkulla

Reasumpcja głosowanie nad poprawką dotyczącą dodania wykreślenia słów "stałej" oraz "stałych" w par. 3, w pkt. 2 oraz 4-7 (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Szczepan Bryś, Marko Markowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Sabina Gorzkulla

Głosowanie nad poprawką w par. 3 w pkt. 4-7 zmiana polegającą na zwiększeniu wartości o 0,1 (17:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Joachim Kamrad, Krystian Komander, Arnold Donitza, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (12):
  Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński

Głosowanie w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu (17:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Arnold Donitza, Marko Markowski, Szczepan Bryś

       l. projektu pn "Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim" (17:36:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:38:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Szczepan Bryś

Głosowanie nad uchwałą dotyczącą projektu pn. " Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim" (17:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sławomir Rowiński, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Roman Heinz, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla

       m. składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 - 2023 (17:42:00)

Głosowanie nad uchwałą dotyczącą składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 - 2023 (17:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla


5. Interpelacje Radnych (17:46:00)


6. Zapytania, wolne wnioski (17:47:00)


7. Zamknięcie obrad (17:54:00)


Zakończono sesję (17:54:07)