Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2011 kwartał I - Kadencja 2010-2014

nowa podstrona, dodana 2011-05-11
 

DOCuchw. nr 32 w sprawie uzyczenia mienia ruchomego.doc (1 015,50KB)

DOCuchw. nr 33 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z realizacji dodatkowych sluzb patrolowych dla policjantow okreslonych porozumieniem nr... z dnia 09.06.2010 r.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 34 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 35 w sprawie ustalenia terminow przekazywania pobranych dochodow budzetowych.doc (24,50KB)

DOCXuchw. nr 36 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania dotacji przekazanej przez Powiat Krapkowicki tytulem dofinansowania kosztow dzialalnosci Warsztatu Terapii Zajeciowej..docx (13,19KB)

DOCuchw. nr 37 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa. Nr... pomiedzy Klubem Sportowym Otmet, a Powiatem Krapkowickim.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 38 w sprawie podwyzszenia wartosci srodka trwalego.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 39 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej okreslonego porozumieniem Nr (...) pomiedzy Gmina Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 40 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Klubem Karate Do ENSO Krapkowice, a Powiatem...doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 41 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Klubem Karate do-SHOTOKAN, a Powiatem...doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 42 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Towarzystwem Spiewaczym HARFA, a Powiatem....doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 43 w sprawie zmiany uchwaly Nr 979-2010 Zarzadu (...) w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2011...doc (1,09MB)

DOCuchw. nr 44 w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci w postepowaniach o udzielenie zamowien publicznych, w ktorych zamawiajacym jest Powiat Krapkowicki.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 45 w sprawie zmiany uchwaly Nr 979-2010 Zarzadu (...) w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2011...doc (1,06MB)

DOCuchw. nr 46 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalnosci i form ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane oraz planu....doc (72,00KB)

DOCuchw. nr 47 w sprawie przystapienia do realizacji remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1814 O w Zywocicach zwiazanego z usuwaniem skutkow powodzi.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 48 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (1,45MB)

DOCuchw. nr 49 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (85,50KB)

DOCuchw. nr 50 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (59,00KB)

DOCuchw. nr 51 w sprawie ustalenia warunkow sprzedazy nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42 rokowania po drugim przetargu zakonczonym wynikiem negatywnym.doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 52 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia rokowan na sprzedaz nieruchomosci.doc (30,50KB)

DOCuchw. nr 53 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 54 w sprawie zmiany warunkow najmu pomieszczen biurowych.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 55 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego sie w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 na swiadczenie uslug medycznych.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 56 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego sie w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 na swiadczenie uslug medycznych.doc (29,50KB)

DOCuchw. nr 57 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV-21-2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (249,50KB)

DOCuchw. nr 58 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok.doc (36,00KB)

DOCuchw. nr 59 - zalacznik do 5 czesci zalacznika nr 1 do uchw. nr 59 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.doc (61,50KB)

XLSuchw. nr 59 - zalacznik nr 1 czesc 1 do uchw. nr 59 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.xls (299,50KB)

XLSuchw. nr 59 - zalacznik nr 1 czesc 2 do uchw. nr 59 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.xls (433,50KB)

DOCuchw. nr 59 - zalacznik nr 1 czesc 3 do uchw. nr 59 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.doc (59,00KB)

DOCuchw. nr 59 - zalacznik nr 1 czesc 4 do uchw. nr 59 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.doc (63,50KB)

DOCuchw. nr 59 - zalacznik nr 1 czesc 5 do uchw. nr 59 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.doc (126,50KB)

DOCuchw. nr 59 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.doc (88,50KB)

DOCuchw. nr 60 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego sie w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 na swiadczenie uslug medycznych.doc (30,00KB)

DOCuchw. nr 61 w sprawie ustalenia warunkow sprzedazy nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42.doc (35,00KB)

DOCuchw. nr 62 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach do skladania i realizacji projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc (54,00KB)

DOCuchw. nr 63 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach do skladania i realizacji projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc (55,00KB)

DOCuchw. nr 64 w sprawie wyrazenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznej.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 65 w sprawie wyrazenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznej.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 66 w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 67 w sprawie upowaznienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2011 roku.doc (26,50KB)
 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kinga Masajada
Data wytworzenia: 11-05-2011