Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2010 kwartał IV - Kadencja 2006-2010

Uchwały:

DOCuchw. nr 950 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 951 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 952 w sprawie zmiany uchwaly Nr 803-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego ... w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2010 roku.doc

DOCuchw. nr 953 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Uczniowskim Klubem Sportowym....doc

DOCuchw. nr 954 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa ... pomiedzy Stowarzyszeniem Nasze Dziedzictwo...doc

DOCuchw. nr 955 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr... pomiedzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Opolu, a Powiatem...doc

DOCuchw. nr 956 w sprawie przyjecia regulaminu kwalifikowania uczniow do udzialu w projekcie pn. Bedziemy konkurencyjni na rynku pracy, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu...doc

DOCuchw. nr 957 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego sie w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 na swiadczenie uslug medycznych.doc

DOCuchw. nr 958 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego sie w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 na swiadczenie uslug....doc

DOCuchw. nr 959 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 960 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 961 w sprawie zmiany uchwaly Nr 749-2010 Zarzadu ... w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu i kontaktow...doc

DOCuchw. nr 962 w sprawie przyjecia sprawozdania Likwidatora z wykonanych czynnosci likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji....doc

DOCuchw. nr 963 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 964 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 965 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 wrzesnia 2010 roku.doc

PDFuchw. nr 965 - zalacznik do uchwaly nr 965 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia....pdf

PDFuchw. nr 962 - zalacznik do uchwaly nr 962 w sprawie przyjecia sprawozdania Likwidatora z wykonanych czynnosci likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej...pdf

PDFuchw. nr 962 - zalacznik do uchwaly nr 962 w sprawie przyjecia sprawozdania Likwidatora z wykonanych czynnosci likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki...pdf

DOCuchw. nr 966 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr...pomiedzy Rzymskokatolicka Parafia pw. sw. Michala Archaniola...doc

DOCuchw. nr 967 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa....pomiedzy Stowarzyszeniem MTB Krapkowice...doc

DOCuchw. nr 968 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Klubem Sportowym Pila Vinco...doc

DOCuchw. nr 969 w sprawie upowaznienia do wystepowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego w postepowaniu rozgraniczeniowym.doc

DOCuchw. nr 970 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu pomieszczen dla Banku Spoldzielczego w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 971 w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci.doc

DOCuchw. nr 972 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 973 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 974 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym Dabrowka...doc

DOCuchw. nr 975 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 976 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 977 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 978 w sprawie zmiany uchwaly Nr 803-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2010 roku.doc

DOCuchw. nr 979 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2011 rok...doc

XLSuchw. nr 979 - zalaczniki nr 1-8 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2011...xls

DOCuchw. nr 979 - zalacznik nr 4 do uchwaly nr 979 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2011....doc

DOCuchw. nr 979 - zalacznik nr 3 do uchwaly nr 979 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2011....doc

DOCuchw. nr 979 - zalacznik nr 2 do uchwaly nr 979 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2011...doc

DOCuchw. nr 979 - zalacznik nr 1 do uchwaly nr 979 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2011....doc

DOCuchw. nr 980 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.doc

DOCuchw. nr 980 - zalacznik nr 1 do uchwaly nr 980 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej...i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly w sprawie wieloletniej....doc

XLSuchw. nr 980 - zalacznik nr 1a do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls

XLSuchw. nr 980 - zalacznik nr 1b do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls

XLSuchw. nr 980 - zalacznik nr 2 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls

DOCuchw. nr 980 - zalacznik nr 2 do uchwaly nr 980 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej...i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly w sprawie wieloletniej....doc

DOCuchw. nr 981 w sprawie zmiany uchwaly Nr 749-2010 Zarzadu ... w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu i kontaktow.. .doc

DOCuchw. nr 982 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 983 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 984 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Swietych w Brozcu, z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego w zabytkowym...doc

DOCuchw. nr 985 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 986 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 987 w sprawie upowaznienia do udzielenia poreczenia kredytu zaciagnietego przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 987 - zalacznik do uchwaly nr 987 w sprawie upowaznienia do udzielenia poreczenia kredytu zaciagnietego przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Spolka z ograniczona... .doc

DOCuchw. nr 988 w sprawie zmiany uchwaly Nr 824-2010 (...) w sprawie podzialu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na dzialalnosc Warsztatu Terapii....doc

DOCuchw. nr 989 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa (...) pomiedzy Polskim Zwiazkiem Emerytow, Rencistow i Inwalidow...doc

DOCuchw. nr 990 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Diamentowej w Straduni.doc

DOCuchw. nr 991 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Michala Archaniola w Pisarzowicach, z przeznaczeniem na renowacje tynkow i malowanie....doc

DOCuchw. nr 992 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 993 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 994 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego z wykorzystania dotacji finansowej okreslonej umowa Nr (...) pomiedzy Gmina Bogatynia a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 995 w sprawie zmiany uchwaly Nr 979-2010 (...) w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej....doc

XLSuchw. nr 995 zalaczniki nr 1-3 do uchwaly nr 995 w sprawie zmiany uchwaly (...) w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu....xls

Metryczka
 • wytworzono:
  16-12-2010
  przez: Borys Zdyb
 • opublikowano:
  16-12-2010 13:44
  przez: Borys Zdyb
 • zmodyfikowano:
  10-12-2012 09:55
  przez: Borys Zdyb
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2531
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl