Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2010 kwartał III - Kadencja 2006-2010

Uchwały:

DOCuchw. nr 884 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 885 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 886 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 887 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 888 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkol Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 889 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa (...) pomiedzy stowarzyszeniem Radical Culture, a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 890 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 891 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 892 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 893 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc

DOCuchw. nr 894 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej przeznaczonej na organizacje Krapkowickich Biegow Dzieci i Mlodziezy w ramach XXVIII Krapkowickiego Biegu Ulicznego...doc

DOCuchw. nr 895 w sprawie uzgodnienia, w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, planowanej XXXIV Pieszej Pielgrzymki Opolskiej z Opola do Czestochowy (...) drogami publicznymi na terenie Powiatu...doc

DOCuchw. nr 896 w sprawie zasad wykonywania obslugi bankowej budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc

DOCuchw. nr 897 w sprawie zasad wykonywania obslugi bankowej budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc

DOCuchw. nr 898 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 899 w sprawie ustalenia warunkow sprzedazy nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40 42 w II przetargu.doc

DOCuchw. nr 900 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 901 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

PDFuchw. nr 902 - zalacznik do uchwaly nr 902 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia....pdf

DOCuchw. nr 902 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2010 roku.doc

DOCuchw. nr 903 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa (...) pomiedzy stowarzyszeniem Klub Aktywnego Wypoczynku ...doc

DOCuchw. nr 904 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa (...) pomiedzy Okregiem Polskiego Zwiazku Wedkarskiego z siedziba...doc

DOCuchw. nr 905 w sprawie zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garazowego znajdujacego sie przy ul. Staszica 8 w Krapkowicach, na okres do 31.07.2010 r.doc

DOCuchw. nr 906 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego sie w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 na dzialalnosc statutowa Banku PKO S.A.doc

DOCuchw. nr 907 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 908 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 909 w sprawie zmiany uchwaly Nr 803-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2010 roku .doc

DOCuchw. nr 910 w sprawie upowaznienia do wykonywania niezbednych czynnosci w ramach projektu pn .Daj dziecku szanse podaj mu dlon realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.doc

DOCuchw. nr 911 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozdysponowania srodkow czystosci okreslonego umowa (...) pomiedzy Gmina Krapkowice a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 912 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozdysponowania srodkow czystosci okreslonego umowa (...) pomiedzy Gmina Gogolin a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 913 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozdysponowania srodkow czystosci okreslonego umowa (...) pomiedzy Gmina Zdzieszowice a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 914 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozdysponowania srodkow czystosci okreslonego umowa (...) pomiedzy Gmina Walce a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 915 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

XLSuchw. nr 916 - zalacznik nr 1 czesc 1 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego...xls

XLSuchw. nr 916 - zalacznik nr 1 czesc 2 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego...xls

DOCuchw. nr 916 - zalacznik nr 1 czesc 3 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2010 r.doc

DOCuchw. nr 916 - zalacznik nr 1 czesc 4 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2010 r.doc

DOCuchw. nr 916 - zalacznik nr 1 czesc 5 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2010 r.doc

XLSuchw. nr 916 - zalacznik nr 2 czesc 1 i 2 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego...xls

XLSuchw. nr 916 - zalacznik nr 2 czesc 3 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego...xls

DOCuchw. nr 916 - zalacznik nr 2 czesc 4 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2010 r.doc

DOCuchw. nr 916 - zalacznik nr 3 do uchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2010 r.doc

DOCuchw. nr 916 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2010 r.doc

XLSuchw. nr 917 - zalacznik nr 3 do uchwaly nr 917 w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu ...xls

DOCuchw. nr 917 w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu uchwaly budzetowej na rok 2011.doc

DOCuchw. nr 918 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego sie w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 na swiadczenie uslug medycznych w zakresie POZ.doc

DOCuchw. nr 919 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia zadania pn.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Gogolinie - Filia Gorazdze zrealizowanego przez Gmine Gogolin.doc

DOCuchw. nr 920 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 921 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 922 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 923 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 924 w sprawie zmiany uchwaly Nr 803-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2010 roku.doc

DOCuchw. nr 925 w sprawie zmiany uchwaly Nr 749-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego (...) w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu...doc

DOCuchw. nr 926 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa (...) pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym w Nowym Dworze.doc

DOCuchw. nr 927 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa (...) pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym w Zywocicach, a Powiatem.doc

DOCuchw. nr 928 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystanych srodkow dotacji celowej, okreslonego umowa (...) pomiedzy Gmina Krapkowice a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 929 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystanych srodkow dotacji celowej, okreslonego umowa (...) pomiedzy Gmina Gogolin a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 930 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystanych srodkow dotacji celowej, okreslonego umowa (...) pomiedzy Gmina Zdzieszowice a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 931 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystanych srodkow dotacji celowej, okreslonego umowa (...) pomiedzy Gmina Walce a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 932 w sprawie zwolnienia z obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec.doc

DOCuchw. nr 933 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 934 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego i planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 935 w sprawie pelnomocnictwa do podpisania aneksu do umowy dotyczacej dofinansowania ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych dzialalnosci Warsztatu Terapii... .doc

DOCuchw. nr 936 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 937 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

PDFuchw. nr 938 w sprawie zmiany uchwaly Nr 749-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego (...) w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu....pdf

DOCuchw. nr 939 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 940 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc

DOCuchw. nr 941 w sprawie podwyzszenia wartosci nieruchomosci srodka trwalego.doc

DOCuchw. nr 942 w sprawie przekazania ruchomosci w nieodplatne uzytkowanie.doc

DOCuchw. nr 943 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu pomieszczen biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.doc

DOCuchw. nr 944 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 945 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII-174-2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 946 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.doc

DOCuchw. nr 947 w sprawie zmiany uchwaly Nr 803-2010 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2010 roku.doc

DOCuchw. nr 948 w sprawie upowaznienia do wykonywania czynnosci w ramach projektu pn. Opolska eSzkola, szkola ku przyszlosci.doc

DOCuchw. nr 949 w sprawie upowaznienia do wykonywania czynnosci w ramach projektu pn. Bedziemy konkurencyjni na rynku pracy.doc