Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2009 kwartał III - Kadencja 2006-2010

Uchwały:

DOCuchw. nr 595 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (45,50KB)

DOCuchw. nr 596 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (168,50KB)

DOCuchw. nr 597 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia ulic w miescie Biala kategorii drog powiatowych.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 598 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (265,00KB)

DOCuchw. nr 599 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (61,00KB)

DOCuchw. nr 600 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska ... na sfinansowanie opracowania Audytu energetycznego Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na os. XXX-lecia z uwzglednieniem....doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 601 w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa...pomiedzy Zwiazkiem Emerytow i Rencistow Pozarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Kolo nr 5 ....doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 602 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa... pomiedzy Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rozwadza, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 603 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia czesci drogi kategorii drogi powiatowej.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 604 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 605 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 606 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 607 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 608 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 609 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 610 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 611 w sprawie uzgodnienia, w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, planowanej XXXIII Pieszej Pielgrzymki Opolskiej z Opola do Częstochowy... drogami publicznymi na terenie Powiatu Krapkowickiego.doc (62,00KB)

DOCuchw. nr 612 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (150,50KB)

DOCuchw. nr 613 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (50,00KB)

DOCuchw. nr 614 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy o kredyt odnawialny w rachunku biezacym.doc (51,00KB)

DOCuchw. nr 615 w sprawie zmiany uchwaly Nr 498-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury rozdzial 92105, kultury fizycznej i sportu rozdzial....DOC (43,50KB)

DOCuchw. nr 616 w sprawie zmiany uchwaly Nr 498-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury rozdzial 92105, kultury fizycznej...doc (46,00KB)

DOCuchw. nr 617 w sprawie zmiany uchwaly Nr 498-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury rozdzial 92105, kultury fizycznej....doc (47,50KB)

DOCuchw. nr 618 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr ... pomiedzy Towarzystwem Spiewaczym Harfa, a Powiatem Krakowickim.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 619 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr...pomiedzy Stowarzyszeniem Przyjaciol Kamienia Slaskiego,a Powiatem Krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 620 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr... pomiedzy Ochotnicza Straza Pozarna w Zywocicach, a Powiatem Krapkowickim.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 621 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej przeznaczonej na organizacje Krapkowickich Biegow Dzieci i Mlodziezy w ramach XXVII Krapkowickiego Biegu Ulicznego w dniu 01.05.2009 ...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 622 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 roku.doc (27,50KB)

PDFuchw. nr 622 - zalacznik do uchwaly nr 622 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 roku.pdf (111,31KB)

DOCuchw. nr 623 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (97,50KB)

DOCuchw. nr 624 w sprawie upowaznienia do zawarcia umowy emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Krapkowicki w ramach programu emisji obligacji organizowanego przez Bank DnB Nord Polska S.A.doc (48,50KB)

DOCuchw. nr 625 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (231,50KB)

DOCuchw. nr 626 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (56,00KB)

DOCuchw. nr 627 w sprawie zmiany uchwaly Nr 487-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego.... w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2009 roku.doc (35,50KB)

DOCuchw. nr 628 w sprawie zaopiniowania kandydatki na stanowisko wicedyrektora szkoly.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 629 w sprawie zmiany uchwaly Nr 487-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego ... w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzsdzie Drog w Krapkowicach w 2009 roku.doc (39,00KB)

DOCuchw. nr 630 w sprawie wydania opinii dot. planu rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia Krobusz od km 24+565 do km 35+760.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 631 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Klubem Aktywnego Wypoczynku Krapkowickie Rowerki...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 632 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr... pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym w Zywocicach, a Powiatem.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 633 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Krapkowickim Stowarzyszeniem Oswiatowym, a Powiatem...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 634 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia pt. Badanie stanu jakosci powietrza metoda pasywna w 2009 roku.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 635 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia pt Utrzymanie porzadku na terenach lesnych oraz ...doc (30,50KB)

DOCuchw. nr 636 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia pt. Zakup sorbentu i neutralizatora do usuwania zagrozen...doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 637 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie Studium Wykonalnosci Inwestycji w zakresie Termomodernizacji budynku Szpitala ..doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 638 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska... na sfinansowanie Projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej do zadania pn....doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 639 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (42,50KB)

DOCuchw. nr 640 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (65,50KB)

DOCuchw. nr 641 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r.doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 1 czesc 1 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r.doc (361,50KB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 1 czesc 2 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r.doc (1,18MB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 1 czesc 3 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r.doc (76,50KB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 1 czesc 4 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r.doc (88,50KB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 1 czesc 5 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r.doc (68,50KB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 2 czesc 1 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r.doc (47,50KB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 2 czesc 2 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r..doc (165,50KB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 2 czesc 3 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r..doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 642 - zalacznik nr 2 czesc 4 do uchw. nr 642 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2009 r..doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 643 w sprawie zmiany uchwaly Nr 525-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie przyjecia Regulaminu kwalifikowania uczniow do udzialu w projekcie pn. Rownam do najlepszych - tutaj zostaje...doc (92,00KB)

DOCuchw. nr 644 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym w Zywocicach, a Powiatem...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 645 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym w Zywocicach, a Powiatem...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 646 w sprawie zmiany uchwaly Nr 559-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego...w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu...na realizacje przedsiewziecia pt. Budowa instalacji ukladu solarn....doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 647 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa... pomiedzy Towarzystwem Spoleczno Kulturalnym Niemcow na Slasku Opolskim, a. Powiatem..doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 648 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej przeznaczonej na organizacje XVI Opolskiego Swieta Piesni Ludowej Gogolin 2009 w dniach 01. 02.08.2009 r. okreslonego umowa Nr...doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 649 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkol im. J. Kilinskiego w Krapkowicach.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 650 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Zespolu Szkol Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 651 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia kategorii drog powiatowych na terenie gminy Bierawa i gminy Pawlowiczki.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 652 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (267,00KB)

DOCuchw. nr 653 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (60,00KB)

DOCuchw. nr 654 w sprawie zmiany uchwaly Nr 487-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2009 roku.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 655 w sprawie przyjecia regulaminu kwalifikowania uczniow do udzialu w projekcie pn. Inwestujemy w swoja przyszlosc, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc (108,50KB)

DOCuchw. nr 656 w sprawie upowaznienia do zawierania umow w ramach projektu pn. Inwestujemy w swoja przyszloscc realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 657 w sprawie wyrazenia zgody na uzyczenie mlotkow do cechowania drewna.doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 658 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu pomieszczen biurowych dla Stowarzyszenia Kraina sw. Anny.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 659 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Stowarzyszeniem Automobilklub Opolski, a Powiatem...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 660 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizacje rozgrywek Szkolnego Zwiazku Sportowego na szczeblu powiatowym i wojewodzkim okreslonego umowa Nr...doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 661 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Klubem Sportowym Unia Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 662 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (81,50KB)

DOCuchw. nr 663 w sprawie zmiany uchwaly Nr 487-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2009 roku.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 664 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (269,00KB)

DOCuchw. nr 665 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (44,50KB)

DOCuchw. nr 666 w sprawie ustalenia miesiecznej odplatnosci uczniow szkol ponadgimnazjalnych za przejazd do szkoly.doc (26,00KB)