Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2009 kwartał IV - Kadencja 2006-2010

Uchwały:

DOCuchw. nr 667 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (64,50KB)

DOCuchw. nr 668 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (57,50KB)

DOCuchw. nr 669 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy o kredyt odnawialny w rachunku biezacym.doc (68,50KB)

DOCuchw. nr 670 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc (38,50KB)

DOCuchw. nr 671 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko wicedyrektora szkoly.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 672 w sprawie upowaznienia do wykonywania niezbednych czynnosci w ramach projektu pn. Rownam do najlepszych tutaj zostaje realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 673 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Uczniowskim Klubem Sportowym Czworka w Krapkowicach...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 674 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Zwiazkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Krapkowicach...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 675 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa...pomiedzy Stowarzyszeniem Polski Zwiazek Emerytow, Rencistow i Inwalidow Zarzad w ..doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 676 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska... na sfinansowanie opracowania Audytu energetycznego budynku Zespolu Szkol im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 677 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 678 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (225,50KB)

DOCuchw. nr 679 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (69,00KB)

DOCuchw. nr 680 w sprawie zmiany uchwaly Nr 487-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2009 roku.doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 681 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Ludowym Klubem Sportowym Victoria Zyrowa, a...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 682 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizacje Gminno Powiatowych Uroczystosci Swieta Plonow Zniwniok 2009 w dn. 06.09.2009 r. w Gogolinie...doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 683 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Klubem Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji Krapkowickie...doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 684 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa... pomiedzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Opolu, a Powiatem Krapkowickim.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 685 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (48,00KB)

DOCuchw. nr 686 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 wrzesnia 2009 roku.doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 687 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (175,00KB)

DOCuchw. nr 688 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (49,00KB)

DOCuchw. nr 689 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (190,50KB)

DOCuchw. nr 690 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (41,50KB)

DOCuchw. nr 691 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury na prace restauratorskie okreslonego umowa...pomiedzy Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw Jacka w Kamieniu...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 692 w sprawie zmiany uchwaly Nr 498-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury rozdzial 92105, kultury fizycznej i sportu rozdzial 9260...doc (54,00KB)

DOCuchw. nr 693 w sprawie zwolnienia z obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 694 w sprawie zmiany uchwaly nr 579-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie...doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 695 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska... na sfinansowanie przedsiewziecia dotyczacego opracowania dokumentacji w zakresie aktualizacji Powiatowego ...doc (32,50KB)

DOCuchw. nr 696 w sprawie upowaznienia do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Krapkowicach.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 697 w sprawie nabycia nieruchomosci - dzialki nr 267, polozonej w Krapkowicach przy ul. Zamkowej 3.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 698 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (102,00KB)

DOCuchw. nr 699 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (44,00KB)

DOCuchw. nr 700 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2010 rok wraz z objasnieniami, prognozy lacznej kwoty dlugu...doc (45,50KB)

DOCuchw. nr 700 - zalacznik nr 1 do uchwaly nr 700 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2010 rok wraz z objasnieniami....doc (53,50KB)

XLSuchw. nr 700 - zalaczniki nr 1-12 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.xls (660,50KB)

DOCuchw. nr 700 - zalacznik nr 2 do uchwaly nr 700 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2010 rok wraz z objasnieniami..doc (110,50KB)

DOCuchw. nr 700 - zalacznik nr 3 do uchwaly nr 700 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2010 rok wraz z objasnieniami..doc (55,00KB)

XLSuchw. nr 700 - zalacznik nr 4 do uchwaly nr 700 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2010 rok wraz z objasnieniami..xls (72,00KB)

DOCuchw. nr 701 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska...na sfinansowanie Studium Wykonalnosci Inwestycji dla Programu termomodernizacji obiektow uzytecznosci publicznej.doc (36,00KB)

DOCuchw. nr 702 w sprawie zmiany uchwaly Nr 574-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie....doc (33,50KB)

PDFuchw. nr 686 - zalacznik do uchwaly nr 686 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 wrzesnia 2009 roku.pdf (305,08KB)

DOCuchw. nr 703 w sprawie upowaznienia do wykonywania niezbednych czynnosci w ramach projektu dotyczacego utworzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w ramach Programu....doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 704 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (293,50KB)

DOCuchw. nr 705 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (80,50KB)

DOCuchw. nr 706 w sprawie zmiany uchwaly Nr 487-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2009 roku.doc (40,00KB)

DOCuchw. nr 707 w sprawie zmiany uchwaly Nr 527-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego...w sprawie podzialu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na dzialalnosc Warsztatu Terapii...doc (60,00KB)

DOCuchw. nr 708 w sprawie zmiany uchwaly nr 579-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego ... w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony... na dofinansowanie przedsiewziecia pn.Czysta Odra ...doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 709 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (246,00KB)

DOCuchw. nr 710 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (46,00KB)

DOCuchw. nr 711 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Uczniowskim Klubem Sportowym Lotna w Zdzieszowicach, ...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 712 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa...pomiedzy Stowarzyszeniem Przyjaciol Kamienia Slaskiego, a Powiartem....doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 713 w sprawie przyjecia regulaminu dokonywania zwrotu kosztow dojazdu dla uczestnikow projektu pn. Inwestujemy w swoja przyszlosc.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 713 - zalacznik do uchwaly nr 713 w sprawie przyjecia regulaminu dokonywania zwrotu kosztow dojazdu dla uczestnikow projektu pn. Inwestujemy w swoja przyszlosc.doc (110,00KB)

DOCuchw. nr 714 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska...na sfinansowanie przedsiewziecia z zakresu przeprowadzenia badan na rzece Osobloga w celu wykonania opinii do...doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 715 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska...na sfinansowanie przedsiewziecia pn. Wymiana kotla w Szpitalu Powiatowym w Krapkowicach na osiedlu XXX lecia.doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 716 w sprawie zmiany uchwaly Nr 572-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego ...w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Giospodarki Wodnej na dofinansowanie....doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 717 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 718 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 roku.doc (79,50KB)

DOCuchw. nr 719 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 720 w sprawie ustalenia warunkow sprzedazy nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40 - 42.doc (30,00KB)

DOCuchw. nr 721 w sprawie zmiany Uchwaly Nr 17-2006 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2006r.doc (27,50KB)

DOCMuchw. nr 722 w sprawie zmiany Uchwaly Nr 336-2005 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 2005..docm (15,00KB)

DOCuchw. nr 723 zmiany Uchwaly Nr 535-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany stawek oplat za korzystanie z pomieszczen w budynku Powiatu Krapkowickiego.doc (91,50KB)

DOCuchw. nr 724 w sprawie zmiany uchwaly Nr 527-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego...w sprawie podzialu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na dzialalnosc Warsztatu Terapii ....doc (60,50KB)

DOCuchw. nr 725 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Klubem Sportowym Unia Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 726 w sprawie zmiany uchwały Nr 700-2009 Zarzadu Powiatu...w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej....doc (47,00KB)

DOCuchw. nr 726 - zalacznik do uchwaly nr 726 w sprawie zmiany uchwaly nr 700-2009 ...w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej.doc (55,00KB)

XLSuchw. nr 726 - zalaczniki nr 1-12 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.xls (707,50KB)

DOCuchw. nr 727 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (164,50KB)

DOCuchw. nr 728 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (75,50KB)

DOCuchw. nr 729 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na renowacje zabytkow sakralnych Gory sw. Anny okreslonego umowa.. .pomiedzy Powiatem Strzeleckim, ....doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 730 w sprawie wyrazenia zgody na uzyczenie mlotka do cechowania drewna.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 731 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (155,50KB)

DOCuchw. nr 732 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (45,00KB)

DOCuchw. nr 733 w sprawie zmiany uchwaly Nr 700-2009 Zarzadu Powiatu...w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej....doc (46,00KB)

DOCuchw. nr 733 - zalacznik do uchwaly nr 733 w sprawie zmiany uchwaly nr 700-2009 ...w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej.doc (55,00KB)

XLSuchw. nr 733 - zalaczniki nr 1-12 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok.xls (713,00KB)

DOCuchw. nr 734 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (125,00KB)

DOCuchw. nr 735 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (48,50KB)

DOCuchw. nr 736 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (70,00KB)

DOCuchw. nr 737 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (117,00KB)

DOCuchw. nr 738 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (50,50KB)