Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2009 kwartał I - Kadencja 2006-2010

Uchwały:

DOCuchw. nr 486 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (1,30MB)

DOCuchw. nr 487 w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2009 roku.doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 488 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla Wojewodztwa Opolskiego na pokrycie 25% kosztow kwalifikowanych udzialu wlasnego w realizacji projektu eurzad dla mieszkanca Opolszczyzny.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 489 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na renowacje zabytkow sakralnych Gory sw. Anny okreslonego umowa...pomiedzy Powiatem Strzeleckim, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 490 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej okreslonego umowa...pomiedzy Stowarzyszeniem Otwarte Serce a Powiatem Krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 491 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Mikolaja w Krapkowicach z przeznaczeniem na renowacje organow kapitalny remont i konserwacja organow...doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 492 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Klubem Sportowym Otmet Krapkowice a Powiatem Krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 493 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Klubem Karate do Enso w Krapkowicach a Powiatem....doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 494 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (57,00KB)

DOCuchw. nr 495 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza dotacji przekazanych przez Powiat Krapkowicki tytulem dofinansowania kosztow dzialalnosci Warsztatu Terapii Zajeciowej.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 496 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na prowadzenie szkol niepublicznych.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 497 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za II polrocze 2008 r. z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej okreslonego umowa Nr (...) pomiedzy Gmina Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 498 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury...kontaktow zagranicznych, organizacji kolonii i obozow dla dzieci i mlodziezy szkolnej w roku budzetowym 2009.doc (85,50KB)

DOCuchw. nr 499 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalnosci i form ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane...doc (58,00KB)

DOCuchw. nr 500 w sprawie upowaznienia Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 501 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do zawarcia w imieniu Powiatu Krapkowickiego umowy kupna sprzedazy pojazdu powypadkowego.doc (43,00KB)

DOCuchw. nr 502 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice w likwidacji na zakup dwoch karetek do transportu sanitarnego (uzywanych) zgodnie z zawarta Umowa... pomiedzy Powiatem Krapkowickim...doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 503 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (289,50KB)

DOCuchw. nr 504 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (51,50KB)

DOCuchw. nr 505 w sprawie opinii o mozliwosci wykupu obligacji.doc (25,50KB)

XLSuchw. nr 505 - zalacznik do uchwaly nr 505 w sprawie opinii o mozliwosci wykupu obligacji.xls (53,00KB)

DOCuchw. nr 506 w sprawie upowaznienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2009 roku.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 507 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na wspolne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 508 w sprawie ustalenia skladu osobowego komitetu monitorujacego.doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 509 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarzadowe...zadan publicznych zgodnie z programem wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi....doc (88,00KB)

DOCuchw. nr 510 w sprawie okreslenia szczegolowych rodzajow zadan.doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 511 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (59,50KB)

DOCuchw. nr 512 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (43,50KB)

DOCuchw. nr 513 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (134,00KB)

DOCuchw. nr 514 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc (40,50KB)

DOCuchw. nr 515 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc (40,50KB)

DOCuchw. nr 516 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc (39,50KB)

DOCuchw. nr 517 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji.doc (40,00KB)

DOCuchw. nr 518 w sprawie zakonczenia dzialalnosci medycznej Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 519 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (52,00KB)

DOCuchw. nr 520 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do realizacji projektu pn. Rownam do najlepszych tutaj zostaje, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc (152,50KB)

DOCuchw. nr 521 w sprawie ustanowienia prawa nieodplatnego uzytkowania na nieruchomosciach stanowiacych własnosc Powiatu Krapkowickiego na czas nieokreslony.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 522 w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego, wniesienia wkladu pienieznego oraz objecia udzialow w spolce Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o..doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 523 w sprawie upowaznienia Starosty i Wicestarosty Krapkowickiego do reprezentowania Zarzadu Powiatu Krapkowickiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow spolki Krapkowickie Centrum Zdrowia ....doc (29,50KB)

DOCuchw. nr 524 w sprawie zmiany uchwały Nr 520-2009 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego....w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do realizacji projektu pn.Rownam do najlepszych tutaj zostaje...doc (152,00KB)

DOCuchw. nr 525 w sprawie przyjecia Regulaminu kwalifikowania uczniow do udzialu w projekcie pn. Rownam do najlepszych tutaj zostaje, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc (204,50KB)

DOCXuchw. nr 526 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Staroscie i Wicestaroscie do podpisania umowy dotyczacej dofinansowania ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych dzialalnosc....docx (13,67KB)

DOCuchw. nr 527 w sprawie okreslenia podzialu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na działalnosc Warsztatu Terapii Zajeciowej w Krapkowicach w 2009 roku.doc (65,50KB)

DOCuchw. nr 528 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII-119-2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (235,50KB)

DOCuchw. nr 529 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (68,00KB)

DOCuchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok.doc (36,00KB)

XLSuchw. nr 530 - zalacznik nr 1 czesc 1 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok.xls (310,00KB)

XLSuchw. nr 530 - zalacznik nr 1 czesc 2 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok..xls (385,50KB)

DOCuchw. nr 530 - zalacznik nr 1 czesc 3 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok..doc (101,50KB)

DOCuchw. nr 530 - zalacznik nr 1 czesc 4 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok..doc (83,50KB)

DOCuchw. nr 530 - zalacznik nr 1 czesc 5 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok..doc (98,00KB)

DOCuchw. nr 530 - zalacznik do 5 czesci zalacznika nr 1 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok.doc (53,50KB)

XLSuchw. nr 530 - zalacznik nr 2 czesc 1-3 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok.xls (32,00KB)

DOCuchw. nr 530 - zalacznik nr 2 czesc 4 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok.doc (120,50KB)

DOCuchw. nr 530 - zalacznik nr 3 do uchw. nr 530 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2008 rok.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 531 w sprawie upowaznienia do zawarcia umowy pozyczki z Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (68,50KB)

DOCuchw. nr 532 w sprawie ustalenia skladu osobowego komisji konkursowej.doc (25,50KB)