Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2008 - Kadencja 2006-2010

Uchwały:

DOCuchw. nr 225 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (1,48MB)

DOCuchw. nr 226 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na wspolne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 227 w sprawie rozliczenia dotacji na prowadzenie szkol niepublicznych.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 228 w sprawie zmiany uchwaly Nr 14-92007...w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje przedsiewziecia...doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 229 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (122,00KB)

DOCuchw. nr 230 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (65,50KB)

DOCuchw. nr 231 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury...organizacji kolonii i obozow dla dzieci i mlodziezy szkolnej w roku budzetowym 2008.doc (82,50KB)

DOCuchw. nr 232 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat na doskonalenie zawodowe nauczycieli,specjalnosci...oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego...na2008r.doc (54,50KB)

DOCuchw. nr 233 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza srodkow finansowych...tytulem dofinansowania kosztow dzialalnosci Warsztatu Terapii Zajeciowej.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 234 w sprawie upowaznienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2008 r.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 235 w sprawie umorzenia naleznosci Skarbu Panstwa-Starosty Krapkowickiego z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow Skarbu Panstwa.doc (42,00KB)

DOCuchw. nr 236 w sprawie umorzenia naleznosci Skarbu Panstwa-Starosty Krapkowickiego z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow Skarbu Panstwa.doc (42,50KB)

DOCuchw. nr 237 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej...doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 238 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok..doc (125,50KB)

DOCuchw. nr 239 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (47,00KB)

DOCuchw. nr 240 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarzadowe...zgodnie z programem wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi,na 2008r.doc (81,00KB)

DOCuchw. nr 241 w sprawie okreslenia szczegolowych rodzajow zadan.doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 242 w sprawie ustalenia skladu osobowego komisji konkursowej.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 243 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na renowacje zabytkow sakralnych Gory sw. Anny...doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 244 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury..pomiedzy Towarzystwem Spoleczno-Kulturalnym Niemcow na Slasku Opolskim...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 245 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury..pomiedzy Klubem Sportowym Otmet a Powiatem Krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 246 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury..pomiedzy Miejskim Klubem Sportowym w Gogolinie,a Powiatem Krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 247 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu..pomiedzy Klubem Karate-Do Shotokan a Powiatem Krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 248 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego Oswiadczenia w sprawie gotowosci realizacji w 2008 r. programu PFRON pn.Program wyrownywania roznic...doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 249 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (63,50KB)

DOCuchw. nr 250 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury..pomiedzy Klubem Sportowym Unia Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 251 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach do skladania i realizacji projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 252 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego...w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (218,00KB)

DOCuchw. nr 253 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (50,50KB)

DOCuchw. nr 254 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (56,50KB)

DOCuchw. nr 255 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu nr 3 z dnia 29 lipca 2004 roku do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach.doc (39,00KB)

DOCuchw. nr 256 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu nr 3 z dnia 08 listopada 2004 roku do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach.doc (39,50KB)

DOCuchw. nr 257 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu nr 3 z dnia 14 lipca 2004 roku do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach.doc (39,00KB)

DOCuchw. nr 258 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu nr 4 z dnia 08 stycznia 2004 roku do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach.doc (39,50KB)

DOCuchw. nr 259 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na sfinansowanie przedsiewziecia pn.Urzadzanie terenow zieleni...przy ul.Boleslawa Chrobrego w Zdzieszowicach.doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 260 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na sfinansowanie przedsiewziecia pn.Urzadzanie terenow zieleni...przy ul.Gora sw.Anny w Zdzieszowicach.doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 261 w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2008 roku.doc (61,50KB)

DOCuchw. nr 262 w sprawie ustalenia warunkow najmu pomieszczenia biurowego dla Pipe Clamps Industies Poland Sp. z o.o..doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 263 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (161,50KB)

DOCuchw. nr 264 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (50,00KB)

DOCuchw. nr 265 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 266 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Introdukcja bazanta w obwodzie lowieckim nr 98 i 99.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 267 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na sfinansowanie przedsiewziecia pt. Badanie stanu jakosci powietrza metoda pasywna w 2008 roku.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 268 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (57,50KB)

DOCuchw. nr 269 w sprawie upowaznienia Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2008 r.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 270 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (85,50KB)

DOCuchw. nr 271 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (68,00KB)

XLSuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 1 czesc 1 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rok.xls (231,00KB)

XLSuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 1 czesc 2 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rok.xls (151,50KB)

DOCuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 1 czesc 3 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rok.doc (105,50KB)

DOCuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 1 czesc 4 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rok.doc (80,50KB)

DOCuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 1 czesc 5 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rok.doc (122,50KB)

XLSuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 2 czesc 1 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rokk.xls (38,50KB)

PDFuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 2 czesc 2 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rok.pdf (410,46KB)

DOCuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 2 czesc 3 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rok.doc (123,50KB)

DOCuchw. nr 272 - Zalacznik Nr 3 do uchwaly nr 272 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2007 rok.doc (32,00KB)

DOCuchw. nr 273 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia drog kategorii drog gminnych i zaliczenie ich do kategorii drog wewnetrznych.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 274 - Zalacznik do uchwaly nr 274 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci rehabilitacyjnej i wykorzystania srodkow finansowych Warsztatu Terapii Zajeciowej ...DOC (146,50KB)

DOCuchw. nr 274 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci rehabilitacyjnej i wykorzystania srodkow finansowych Warsztatu Terapii Zajeciowej w Krapkowicach.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 275 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (64,00KB)

DOCuchw. nr 276 w sprawie zmiany uchwały Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (183,00KB)

DOCuchw. nr 277 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (60,50KB)

DOCuchw. nr 278 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (64,00KB)

DOCuchw. nr 279 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (60,00KB)

DOCuchw. nr 280 w sprawie podwyzszenia wartosci majatku nieruchomego.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 281 w sprawie upowaznienia do zawarcia umowy pozyczki z Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (62,00KB)

DOCuchw. nr 282 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zesplowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 283 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach do skladania i realizacji projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 284 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.doc (94,00KB)

DOCuchw. nr 285 w sprawie zmiany Uchwaly Nr 336-2005 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 2005r.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 286 w sprawie przeznaczenia srodkow powiatowego funduszu ochrony srodowiska... na wspieranie Programu Edukacji Ekologicznej pn.Czyste srodowisko...doc (36,50KB)

DOCuchw. nr 287 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (58,00KB)

DOCuchw. nr 288 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (45,00KB)

DOCuchw. nr 289 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2008 roku.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 290 w sprawie odwolania pelniacego obowiazki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 291 w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 292 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (53,50KB)

DOCuchw. nr 293 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia drog kategorii drog powiatowych i zaliczenie ich do kategorii drog gminnych.doc (35,00KB)

DOCuchw. nr 294 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska... na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Zasiedlenie lowiska zajacem, kuropatwa i bazantem...doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 295 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Rewitalizacja parku wiejskiego w Zuzeli - nasadzenie drzew, krzewow, bylin i traw.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 296 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Zakup workow foliowych do selektywnego gromadzenia odpadow.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 297 w sprawie upowaznienia do wystepowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego w postepowaniu zwiazanym z podpisaniem i realizacja umowy.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 298 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach do skladania i realizacji projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc (277,00KB)

DOCuchw. nr 299 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (226,50KB)

DOCuchw. nr 300 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (41,00KB)

DOCuchw. nr 301 w sprawie zmiany planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach.doc (62,00KB)

PDFuchw. nr 302 - Zalacznik nr 1 do uchw. nr 302 w sprawie podania do ...wiadomosci informacji dotyczacych wykonania budzetu.. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2007.pdf (191,29KB)

XLSuchw. nr 302 - Zalacznik nr 2 do uchw. nr 302 w sprawie podania do ...wiadomosci informacji dotyczacych wykonania budzetu.. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2007.xls (204,00KB)

XLSuchw. nr 302 - Zalacznik nr 3 do uchw. nr 302 w sprawie podania do ...wiadomosci informacji dotyczacych wykonania budzetu.. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2007.xls (36,50KB)

DOCuchw. nr 302 - Zalacznik nr 4 do uchw. nr 302 w sprawie podania do ...wiadomosci informacji dotyczacych wykonania budzetu.. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2007.doc (45,00KB)

DOCuchw. nr 302 - Zalacznik nr 5 do uchw. nr 302 w sprawie podania do ...wiadomosci informacji dotyczacych wykonania budzetu.. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2007.doc (84,50KB)

DOCuchw. nr 302 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczacych wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2007.doc (29,50KB)

DOCuchw. nr 303 w sprawie przeznaczenia srodkow powiatowego funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 304 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. KONKURS EKOLOGICZNY dla uczniów...doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 305 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia pn. Nasadzenia zastepcze i uzupełniajace drzew...doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 306 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (38,50KB)

DOCuchw. nr 307 w sprawie ustalenia warunkow rokowan na zbycie nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40 - 42.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 308 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (122,00KB)

DOCuchw. nr 309 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (60,50KB)

DOCuchw. nr 310 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach do skladania i realizacji projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego.doc (277,50KB)

DOCuchw. nr 311 w sprawie przeznaczenia srodków Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Wspomaganie systemow pomiarowych...doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 312 A w sprawie przyjecia regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarzadu Spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia pn. Krapkowickie Centrum Zdrowia.doc (77,50KB)

DOCuchw. nr 312 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarzadu Spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia pn. Krapkowickie Centrum Zdrowia.doc (45,50KB)

DOCuchw. nr 313 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (230,50KB)

DOCuchw. nr 314 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (43,50KB)

DOCuchw. nr 315 w sprawie ustalenia odplatnosci uczestnikow obozu pilkarskiego w ramach wspolpracy partnerskiej z powiatem Altenkirchen Polsko-niemieckie spotkanie młodziezy 2008.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 316 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 317 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 318 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 319 w sprawie wyrazenia zgody na wylate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 320 w sprawie wyrazenia zgody na wylate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 321 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (42,00KB)

DOCuchw. nr 322 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach.doc (40,00KB)

DOCuchw. nr 323 w sprawie powolania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (30,50KB)

DOCuchw. nr 324 zalacznik do uchw. nr 324 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy.doc (229,50KB)

DOCuchw. nr 324 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 325 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (130,50KB)

DOCuchw. nr 326 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (59,50KB)

DOCuchw. nr 327 w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2008 r.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 328 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (61,50KB)

DOCuchw. nr 329 w sprawie zmiany planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2008 r.doc (62,00KB)

DOCuchw. nr 330 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewzecia pn. Chronmy Srodowisko Naturalne.doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 331 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia pn. Czysta Odra szkolny monitoring srodowiska przyrodniczego.doc (34,00KB)

DOCuchw. nr 332 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia pn. Globe ? program edukacji ekologicznej.doc (34,00KB)

DOCuchw. nr 333 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia pn. Nasze srodowisko przyrodnicze i formy jego ochrony.doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 334 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia pn. Ratujmy Kasztanowce.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 335 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (243,50KB)

DOCuchw. nr 336 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (55,00KB)

DOCuchw. nr 337 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (279,00KB)

DOCuchw. nr 338 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Staroscie Krapkowickiemu do realizacji projektu pn. Dosiegnąć marzen ? rozwoj kompetencji młodziezy w powiecie...doc (279,00KB)

DOCuchw. nr 339 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr ? pomiedzy Zwiazkiem Slaskich Kobiet Wiejskich, a Powiatem Krapkowickim.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 340 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr .... pomiedzy Stowarzyszeniem Radical Cultur, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 341 w sprawie przyjecia do dalszego postepowania konkursowego zgloszen spelniajacych wymogi formalne na stanowisko Prezesa Zarzadu Spolki z o.o. pod nazwa Krapkowickie Centrum Zdrowia.doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 342 w sprawie upowaznienia Starosty i Wicestarosty Krapkowickiego do zawarcia aktu zalozycielskiego spolki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spolłka z ograniczona odpowiedzialnoscia.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 343 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (67,50KB)

DOCuchw. nr 344 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (46,50KB)

DOCuchw. nr 345 w sprawie opinii w sprawie pozbawienia drog kategorii powiatowej.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 346 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Introdukcja bazanta w obwodach lowieckich nr 93 i 97.doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 347 w sprawie przyjecia umowy spolki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 348 w sprawie upowaznienia do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 349 w sprawie wyboru Prezesa spolki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 350 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (42,50KB)

DOCuchw. nr 351 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Transport i utylizacja odpadow niebezpiecznych...doc (34,00KB)

DOCuchw. nr 352 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (61,00KB)

DOCuchw. nr 353 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (44,50KB)

DOCuchw. nr 354 w sprawie odwolania pelniacego obowiazki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zesplu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 355 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa członkom Zarzadu Powiatu Krapkowickiego do podpisania umowy zlecenia o zarzadzanie SP ZOZ w Krapkowicach.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 356 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (58,50KB)

DOCuchw. nr 357 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (156,50KB)

DOCuchw. nr 358 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (38,50KB)

DOCuchw. nr 359 w sprawie wyrazenia zgody na najem pomieszczenia garazowego.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 360 w sprawie przyjecia protokolu z postepowania konkursowego dotyczacego wyboru Prezesa spolki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spolka z ograniczoną odpowiedzialnościa.doc (39,00KB)

DOCuchw. nr 361 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umowy, dokumentow zabezpieczajacych prawidlowa realizacje umowy...doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 362 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 r.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 363 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsiewzięcia pn. Utrzymanie porzadku na terenach lesnych...doc (35,00KB)

DOCuchw. nr 364 w sprawie rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr... z przeznaczeniem na organizacje imprezy kulturalnej pt. Ksiezniczka Czardasza w ramach...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 365 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z przeznaczeniem na organizacje Krapkowickich Biegow Dzieci i Mlodziezy w ramach XXVI Krapkowickiego Biegu Ulicznego...doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 366 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa ? pomiedzy Towarzystwem Spiewaczym HARFA, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 367 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.. okreslonego umowa ? pomiędzy Ludowym Zespołem Sportowym w Zywocicach...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 368 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej .. okreslonego umowa ? pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym w Zywocicach...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 369 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za I polrocze 2008 r. z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej okreslonego umowa Nr..pomiedzy Gmina Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 370 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (44,00KB)

DOCuchw. nr 371 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (184,00KB)

DOCuchw. nr 372 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (39,50KB)

DOCuchw. nr 373 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia drog kategorii drog powiatowych i zaliczenie ich do kategorii drog gminnych.doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 374 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zakup sorbentow, substancji neutralizujących oraz obuwia ochronnego dla...doc (36,00KB)

DOCuchw. nr 375 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.doc (46,50KB)

DOCuchw. nr 376 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (34,00KB)

DOCuchw. nr 377 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (165,00KB)

DOCuchw. nr 378 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (36,00KB)

DOCuchw. nr 379 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (347,00KB)

DOCuchw. nr 380 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (47,50KB)

DOCuchw. nr 381 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa Nr ...pomiedzy Automobilklubem Opolskim, a powiatem krapkowckim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 382 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 383 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (35,00KB)

DOCuchw. nr 384 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (57,50KB)

DOCuchw. nr 385 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (38,50KB)

XLSuchw. nr 386 - Zalacznik Nr 1 czesc 1 do uchw. nr 386 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2008 r.xls (258,50KB)

XLSuchw. nr 386 - Zalacznik Nr 1 czesc 2 do uchw. nr 386 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2008 r.xls (366,50KB)

DOCuchw. nr 386 - Zalacznik Nr 1 czesc 3 do uchw. nr 386 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2008 r.doc (73,00KB)

DOCuchw. nr 386 - Zalacznik Nr 1 czesc 4 do uchw. nr 386 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2008 r.doc (65,50KB)

DOCuchw. nr 386 - Zalacznik Nr 1 czesc 5 do uchw. nr 386 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2008 r.doc (71,00KB)

XLSuchw. nr 386 - Zalacznik Nr 2 czesc 1,2,3 do uchw. nr 386 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2008 r.xls (54,50KB)

DOCuchw. nr 386 - Zalacznik Nr 2 czesc 4 do uchw. nr 386 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2008 r.doc (120,00KB)

DOCuchw. nr 386 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2008 r.doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 387 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umową Nr Or. 3052 ? 132008 z dnia 24 kwietnia 2008 r...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 388 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr Or. 3052 ? 412008 z dnia 4 czerwca 2008 r...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 389 w sprawie powolania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (29,50KB)

DOCuchw. nr 390 w sprawie zmiany uchwaly Nr 389 2008 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powolania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 391 w sprawie zmiany uchw. Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (252,50KB)

DOCuchw. nr 392 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.doc (51,50KB)

DOCuchw. nr 393 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego .. okreslonego umowa Nr ...pomiedzy Klubem Sportowym Unia Krapkowice, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 394 w sprawie ustalenia warunkow najmu pomieszczenia biurowego dla Team Prevent Poland Sp. z o.o.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 395 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (60,50KB)

DOCuchw. nr 396 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (61,50KB)

DOCuchw. nr 397 w sprawie upowaznienia do zawarcia umowy pozyczki z Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (73,50KB)

DOCuchw. nr 398 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (188,00KB)

DOCuchw. nr 399 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (59,50KB)

DOCuchw. nr 400 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup 6.500 szczepionek przeciwko posocznicy oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szczepienia dla 1.300 osob...doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 401 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia drog kategorii drog powiatowych i zaliczenie ich do kategorii gminnych...relacji droga przez wies Laskowice...relacji droga przez wies Nowy Browiniec.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 400 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup 6.500 szczepionek przeciwko posocznicy oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szczepienia dla 1.300 osob...doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 401 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia drog kategorii drog powiatowych i zaliczenie ich do kategorii gminnych...relacji droga przez wies Laskowice...relacji droga przez wies Nowy Browiniec.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 402 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 403 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (200,50KB)

DOCuchw. nr 404 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (63,50KB)

DOCuchw. nr 405 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (40,00KB)

DOCuchw. nr 406 w sprawie zmiany uchwaly Nr 231-2008 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury ? rozdział 92105, kultury fizycznej i sportu ? rozdzial 92605...doc (60,50KB)

DOCuchw. nr 407 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska...na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Modernizacja kotlowni z paliwa stalego na paliwo gazowe w budynku Publicznej...doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 408 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (38,00KB)

DOCuchw. nr 409 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (158,00KB)

DOCuchw. nr 410 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (54,00KB)

DOCuchw. nr 411 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (38,50KB)

DOCuchw. nr 412 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (194,00KB)

DOCuchw. nr 413 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (65,50KB)

DOCuchw. nr 414 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (47,00KB)

DOCuchw. nr 415 - Zalacznik do uchwaly nr 415 w sprawie przyjecia regulaminu kwalifikowania uczniow do udzialu w projekcie pn. Dosiegnac marzen - rozwoj kompetencji mlodziezy w powiecie....doc (297,50KB)

DOCuchw. nr 415 w sprawie przyjecia regulaminu kwalifikowania uczniow do udzialu w projekcie pn. Dosiegnac marzen ? rozwoj kompetencji mlodziezy w powiecie, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecz.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 416 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem pomieszczen w SP ZOZ w likwidacji w Krapkowicach.doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 417 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem pomieszczen w SP ZOZ w likwidacji w Krapkowicach.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 418 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem pomieszczen w SP ZOZ w likwidacji w Krapkowicach.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 419 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem pomieszczen w SP ZOZ w likwidacji w Krapkowicach.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 420 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem pomieszczen w SP ZOZ w likwidacji w Krapkowicach.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 421 w sprawie umorzenia wierzytelnosci Powiatu Krapkowickiego.doc (42,50KB)

DOCuchw. nr 422 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach.doc (40,00KB)

DOCuchw. nr 423 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (40,50KB)

DOCuchw. nr 424 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Miedzyszkolnym Osrodkiem Sportowym w Krapkowicach....doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 425 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa...pomiedzy Zwiazkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Krapk.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 426 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa ... pomiedzy Klubem Inteligencji Katolickiej, a Powiatem Krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 427 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizacje Gminno ? Powiatowych Dozynek 2008 w dn. 06. - 07.09.2008 r. w Dobieszowicach, okreslonej umowa Nr...doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 428 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (188,00KB)

DOCuchw. nr 429 w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (51,50KB)

DOCuchw. nr 430 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dotyczacej wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 wrzesnia 2008 roku.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 431 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa ... pomiedzy Klubem Karate ? do Shotokan w Krapkowicach...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 432 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa... pomiedzy Stowarzyszeniem Ochotnicza Straz Pozarna w Sciborowicach, a Powiatem...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 433 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (289,00KB)

DOCuchw. nr 434 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (58,50KB)

DOCuchw. nr 435 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa ...pomiedzy Towarzystwem Sportowym Iron Man a Powiatem Krapkowickim.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 436 w sprawie upowaznienia do wystepowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego w postepowaniu rozgraniczeniowym.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 437 - Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 437 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2009 rok wraz z objasnieniami.doc (53,00KB)

DOCuchw. nr 437 - Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 437 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2009 rok wraz z objasnieniami.doc (155,50KB)

DOCuchw. nr 437 - Zalacznik nr 3 do uchwaly nr 437 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2009 rok wraz z objasnieniami.doc (54,00KB)

XLSuchw. nr 437 - Zalacznik nr 4 do uchwaly nr 437 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2009 rok wraz z objasnieniami.xls (49,50KB)

XLSuchw. nr 437 - Zalaczniki nr 1-14 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.xls (793,00KB)

DOCuchw. nr 437 - Zalacznik nr 15 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (73,00KB)

DOCuchw. nr 437 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly budzetowej na 2009 rok wraz z objasnieniami, prognozy lacznej kwoty dlugu.....doc (45,50KB)

DOCuchw. nr 438 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (182,50KB)

DOCuchw. nr 439 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (79,00KB)

DOCuchw. nr 440 w sprawie zmiany uchwaly Nr 261-2008 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2008 roku.doc (67,00KB)

DOCuchw. nr 441 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (68,00KB)

DOCuchw. nr 442 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (375,50KB)

DOCuchw. nr 443 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (48,00KB)

DOCuchw. nr 444 w sprawie upowaznienia do zawarcia umowy pozyczki z Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (79,00KB)

DOCuchw. nr 445 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (40,00KB)

DOCuchw. nr 446 w sprawie Zatwierdzenia rozliczenia z wykorzystania pomocy finansowej przeznaczonej na pomoc dla osob poszkodowanych w wyniku dzialania zywiołu ? traby powietrznej w dniu 15.08.2008 roku...doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 447 w sprawie Zatwierdzenia rozliczenia z wykorzystania pomocy finansowej przeznaczonej na pomoc dla osob poszkodowanych w wyniku dzialania zywiołu ? traby powietrznej w dniu 15.08.2008 roku...doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 448 - Zalacznik do uchwaly nr 448 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach.doc (209,50KB)

DOCuchw. nr 448 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 449 w sprawie odwolania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Krapkowicach.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 450 w sprawie powolania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Krapkowicach.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 451 w sprawie upowaznienia do zawarcia umowy pozyczki ze Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Krapkowickie Centrum Zdrowia.doc (55,50KB)

DOCuchw. nr 452 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (39,50KB)

XLSuchw. nr 453 - Zalacznik nr 3 do uchwaly nr 453 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.xls (236,50KB)

DOCuchw. nr 453 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (356,00KB)

XLSuchw. nr 453 - Zalacznik do uchwaly nr 453 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.xls (236,50KB)

DOCuchw. nr 454 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (82,50KB)

DOCuchw. nr 455 w sprawie zmiany uchwaly Nr 261-2008 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2008 roku.doc (69,50KB)

DOCuchw. nr 456 - Zalacznik do uchwaly nr 456 w sprawie przyjecia regulaminu dokonywania zwrotu kosztow dojazdu dla uczestnikow projektu pn. Dosiegnąc marzen ? rozwoj kompetencji mlodziezy w powiecie.doc (109,50KB)

DOCuchw. nr 456 w sprawie przyjecia regulaminu dokonywania zwrotu kosztow dojazdu dla uczestnikow projektu pn. Dosiegnąc marzen ? rozwoj kompetencji mlodziezy w powiecie.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 457 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (163,50KB)

DOCuchw. nr 458 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (73,50KB)

DOCuchw. nr 459 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (39,50KB)

DOCuchw. nr 460 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (39,50KB)

DOCuchw. nr 461 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (58,00KB)

DOCuchw. nr 462 w sprawie zmiany uchwaly Nr 437-2008 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly...doc (46,50KB)

DOCuchw. nr 463 - Zalacznik do uchwaly nr 463 w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2009 r.doc (46,50KB)

XLSuchw. nr 463 - Zalacznik Nr 1 do uchwaly nr 463 w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2009 r.xls (48,50KB)

XLSuchw. nr 463 - Zalacznik Nr 2 do uchwaly nr 463 w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2009 r.xls (45,50KB)

DOCuchw. nr 463 w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2009 r.doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 464 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska... na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Budowa stacji odzysku surowcow wtornych usytuowanej na terenie...doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 465 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z realizacji wydatkowania dotacji celowej na dodatkowe słuzby patrolowe okreslonych porozumieniem...zawartego pomiedzy Komenda Powiatowa Policji...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 466 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z wykorzystania pomocy finansowej przeznaczonej w ramach umowy... zawartej pomiedzy Powiatem Krapkowickim, a Powiatem Opolskim na pomoc rzeczowa...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 467 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizacje rozgrywek Szkolnego Zwiazku Sportowego na szczeblu powiatowym i wojewodzkim okreslonego umowa..doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 468 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa... pomiedzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Liceum Ogolnoksztalcacego im. Komisji ...doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 469 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Klubem Sportowym ?Unia? Krapkowice a Powiatem Krapk.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 470 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Uczniowskim Klubem Sportowym Czworka w Krapkowicach...doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 471 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej, przyznanej Gminie Gogolin, zgodnie z umowa Nr Or. 3052 ? 6-2008 z dnia 27 lutego 2008 r.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 472 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie pomieszczen w SP ZOZ w likwidacji w Krapkowicach.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 473 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie pomieszczen w SP ZOZ w likwidacji w Krapkowicach.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 474 w sprawie wyrazenia zgody na wyplate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (39,50KB)

DOCuchw. nr 475 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umowy, dokumentow...niezbednych do realizacji projektu pn. Budowa sali sportowej ....doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 476 w sprawie zmiany uchwaly Nr X-67-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (271,00KB)

DOCuchw. nr 477 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (61,00KB)

DOCuchw. nr 478 - Zalacznik do uchwaly nr 478 w sprawie zmiany uchwaly Nr 437-2008 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie Powiatu.doc (50,50KB)

DOCuchw. nr 478 - Zalacznik nr 15 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.doc (66,00KB)

XLSuchw. nr 478 - Zalaczniki nr 1-14 do projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok.xls (867,50KB)

DOCuchw. nr 478 w sprawie zmiany uchwaly Nr 437-2008 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego... w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwaly...doc (52,00KB)

DOCuchw. nr 479 w sprawie wyrazenia zgody na wypłate z pozyczki udzielonej przez Rade Powiatu Krapkowickiego Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji.doc (48,00KB)

DOCuchw. nr 480 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa... pomiedzy Towarzystwem Spoleczno ? Kulturalnym Niemcow na Slasku...doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 481 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Stowarzyszenia Mlłosnikow Wychowania poprzez sport...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 482 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Ludowym Zespolem Sportowym Dabrowka Gorna...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 483 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu okreslonego umowa... pomiedzy Miejskim Klubem Sportowym w Gogolinie.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 484 w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawe pomieszczen SP ZOZ w likwidacji.doc (40,00KB)

DOCuchw. nr 485 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (69,00KB)