Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2005

Uchwały:

DOCuchw. nr 281 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki.doc (24,00KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 281 - umowa o pożyczkę gotówkową.doc (36,00KB)

DOCZałącznik Nr 1 do umowy o pozyczkę - delklaracja do weksla in blanco.doc (22,50KB)

DOCZałącznik Nr 2 do umowy o pożyczkę - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.doc (21,00KB)

DOCZałącznik Nr 3 do umowy pożyczki - potwierdzenie przez bank prowadzacy rachunek pełnomocnictwa udzielonego przez SP ZOZ.doc (20,50KB)

DOCZałącznik Nr 4 do umowy pożyczki - wykaz zobowiązań do sfinansowania z pożyczki w kwocie 350.000 zł.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 282 w sprawie opracowanie układu wykonawczego budżetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2005 r.doc (22,50KB)

DOCzałącznik nr 1 - dochody.doc (96,50KB)

DOCzałącznik nr 2 - wydatki.doc (351,50KB)

DOCzałącznik nr 3 - układ wykonawczy zadań z zakresu administracji rządowej.doc (25,00KB)

DOCzałącznik nr 4 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.doc (90,50KB)

DOCuchw. nr 283 w sprawie zmiany uchwały Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (52,00KB)

DOCuchw. nr 284 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 r.doc (75,50KB)

DOCuchw. nr 285 w sprawie zmiany uchwały Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (77,00KB)

DOCuchw. nr 286 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 r.doc (117,00KB)

DOCuchw. nr 287 w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2005 r.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 288 w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 289 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 290 w sprawie zaopiniowania projektów - Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krapkowice.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 291 w sprawie zaopiniowania projektów opracowań pt. Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 292 w sprawie zaopiniowania projektów opracowań pt. Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Walce.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 293 w sprawie zaopiniowania projektów opracowań pt. Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 294 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje majatku ruchomego.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 295 w sprawie przekazania w formie darowizny urzadzenia do pomiaru stezenia alkoholu.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 296 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego dokumentow zabezpieczajacych prawidłowa realizacje umowy o dofinansowanie projektu Nowe horyzonty w ramach Priorytetu 2.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 297 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinans.doc (50,50KB)

DOCuchw. nr 298 w sprawie zmiany warunkow uzyczenia pomieszczen dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 299 w sprawie zmiany warunkow uzyczenia pomieszczen dla Powiatowego Urzedu Pracy w Krapkowicach.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 300 w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia odcinka ulicy Nyskiej i ulicy Kolejowej w Prudniku do kategorii drogi powiatowej.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 301 w sprawie upowaznienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2005 r.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 302 w sprawie ustalenia szczegolowych rodzajow zadan w ramach priorytetow okreslonych w programie stanowiacym załacznik do Uchwaly Nr 100 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 lipca 2004 r.doc (49,00KB)

DOCuchw. nr 303 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 r.doc (110,00KB)

DOCuchw. nr 304 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (48,50KB)

DOCuchw. nr 305 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 r.doc (116,50KB)

DOCuchw. nr 306 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umowy oraz dokumentow zabezpieczajacych prawidłowa realizacje umowy o dofinansowanie projektu Modernizacja poddasza i in.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 307 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 r.doc (104,50KB)

DOCuchw. nr 308 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (68,50KB)

DOCuchw. nr 309 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 r.doc (137,00KB)

DOCuchw. nr 310 w sprawie ustalenia skladu osobowego komisji konkursowej.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 311 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w dziedzinie kultury - rozdzial 92105, sportu i rekreacji - rozdzial 92605, promocji i kontaktow zagranicznych - rozdzial 75095, w roku budzetowym 200.doc (52,00KB)

DOCuchw. nr 312 w sprawie harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (47,50KB)

DOCuchw. nr 313 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsiewziecia pn. Utylizacja odczynnikow chemicznych - Liceum Ogolnokształcące.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 314 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy.doc (20,50KB)

DOCzalacznik do uchw. nr 314 - Regulamin PUP.doc (147,00KB)

DOCuchw. nr 315 w sprawie zmiany warunkow najmu dla firmy TEMAR.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 316 w sprawie ustalenia warunkow najmu pomieszczenia biurowego dla Izby Rolniczej w Opolu.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 317 w sprawie ustalenia warunkow najmu pomieszczenia biurowego dla VARAAN LOGISTICS POLAND Spolka z o.o.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 318 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 r.doc (123,50KB)

DOCuchw. nr 319 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (41,50KB)

DOCuchw. nr 320 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 r.doc (124,00KB)

DOCuchw. nr 321 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2004 rok.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 322 w sprawie zmiany uchwaly Nr 278 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28.12.2004r. w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2005rok.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 323 w sprawie zmiany uchwaly Nr 363 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 05 listopada 2001 r. w sprawie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu krapkowickiego.doc (86,50KB)

DOCuchw. nr 324 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje przedsiewziecia pn. Konkurs fotograficzny Krapkowice - takie widze, realizowany...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 325 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje przedsiewziecia pn. Zakup Oprogramowania na potrzeby Wydziału...doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 326 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (119,00KB)

DOCuchw. nr 327 w sprawie zaopiniowania projektu uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michalowskiego w Katowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 328 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (46,50KB)

DOCuchw. nr 329 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (126,00KB)

DOCuchw. nr 330 w sprawie upowaznienia kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do skladania oswiadczen woli zwiazanych z prowadzeniem biezacej dzialalności powiatu.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 331 w sprawie upowaznienia do wystepowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego w sprawie uregulowania stanu prawnego dzialki nr 10,3 wraz z budynkiem biurowym i dzialki nr 4,1.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 332 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 333 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 334 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje przedsiewziecia pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkol im. Jana Kilinskiego.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 335 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umowy oraz dokumentow zabezpieczajacych prawidłowa realizacje umowy o dofinansowanie projektu Adaptacja poddasza i insta.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 336 w sprawie ustalenia warunkow najmu pomieszczenia biurowego dla K+D Budownictwo Spolka z o.o.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 337 w sprawie ustalenia warunkow najmu pomieszczenia biurowego dla Level One Spolka z o.o.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 338 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc (142,50KB)

DOCuchw. nr 339 w sprawie upowaznienia do wystepowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego w postepowaniu zwiazanym ze zmiana granic dzialek.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 340 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (55,50KB)

DOCuchw. nr 341 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (124,50KB)

DOCuchw. nr 342 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje przedsiewziecia pn. Konkurs Ekologiczny dla uczniow szkol podstawowych z Gminy Gogol.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 343 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (51,50KB)

DOCuchw. nr 344 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (130,50KB)

DOCuchw. nr 345 w sprawie ustalenia odplatnosci uczestnikow obozu pilkarskiego - Polsko - niemieckie spotkanie mlodziezy.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 346 w sprawie ustalenia odplatnosci uczestnikow obozu mlodziezowego - Polsko - niemieckie spotkanie mlodziezy.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 347 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 348 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 349 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 350 w sprawie zaopiniowania projektow opracowan pt. Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Gogolin oraz Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Gogolin.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 351 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (57,50KB)

DOCuchw. nr 352 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (131,00KB)

DOCuchw. nr 353 w sprawie zmiany uchwaly Nr 278 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2005 rok.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 354 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.doc (21,50KB)

DOCzalacznik do uchw. nr 354 - Regulamin Organizacyjny PCPR.doc (125,00KB)

DOCuchw. nr 355 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.doc (34,00KB)

DOCuchw. nr 356 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsiewziecia Zakup i montaz wyciagow spalin z samochodow pozarniczych w budyn.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 357 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (49,50KB)

DOCuchw. nr 358 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (128,00KB)

DOCuchw. nr 359 w sprawie zmiany uchwaly Nr 232 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 wrzesnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomosci - dzialki nr 180-7.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 360 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (53,50KB)

DOCuchw. nr 361 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 362 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umowy i realizacji zadania pn. Projekt Obywatel w urzedzie.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 373 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 374 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc (57,00KB)

DOCuchw. nr 375 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (96,00KB)

DOCuchw. nr 376 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc (49,50KB)

DOCuchw. nr 377 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ.doc (30,50KB)

DOCuchw. nr 378 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (21,50KB)

DOCzalacznik do uchw. nr 378.doc (85,50KB)

DOCuchw. nr 379 w sprawie zmiany uchwaly Nr 311 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 09 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w dziedzinie kultury - rozdział 92105, sportu i rekreacji.doc (52,50KB)

DOCuchw. nr 380 w sprawie upowaznienia do wystepowania w imieniu Zarzadu Powiatu Krapkowickiego w postepowaniu zwiazanym ze zmiana granic dzialek.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 381 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (76,00KB)

DOCuchw. nr 382 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc (58,00KB)

DOCuchw. nr 383 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (52,00KB)

DOCuchw. nr 384 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc (74,00KB)

DOCuchw. nr 385 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umowy oraz dokumentow zabezpieczajacych prawidlowa realizacje umowy o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu pans.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 386 w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomosci.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 387 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (64,50KB)

DOCuchw. nr 388 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (123,50KB)

DOCuchw. nr 389 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (104,50KB)

DOCuchw. nr 390 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2005 r.doc (24,00KB)

DOCzalacznik do uchw nr 390 Strona tytułowa.doc (20,00KB)

DOCzalacznik do uchw nr 390 czesc 1 - dochody i przychody.doc (189,50KB)

DOCzalacznik do uchw nr 390 czesc 2 - wydatki i rozchody.doc (644,50KB)

DOCzalacznik do uchw nr 390 czesc 3 - informacja opisowa.doc (88,00KB)

DOCuchw. nr 391 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkol Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 392 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie przedsiewziecia Wykonanie zastepczego piezometru rurowego nr 3a dla skladowiska odpadow.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 393 w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Boleslawa Chrobrego w Ujezdzie lezacej w ciagu drogi powiatowej nr 1458 O Ujazd-Kedzierzyn-Kozle i zaliczeniu jej do.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 394 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu.doc (113,50KB)

DOCuchw. nr 395 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (121,50KB)

DOCuchw. nr 396 w sprawie upowaznienia do przeprowadzenia procedur przetargowych zawarcia umowy z wykonawca...doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 397 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie gruntu.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 398 w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie srodkow trwalych.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 399 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (135,00KB)

DOCuchw. nr 400 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (136,50KB)

DOCuchw. nr 401 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (83,50KB)

DOCuchw. nr 402 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (135,00KB)

DOCuchw. nr 403 w sprawie zatrudnienia nauczyciela - emeryta w Zespole Szkol im. J. Kilinskiego w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 404 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (121,00KB)

DOCuchw. nr 405 w sprawie powolania Komisji Stypendialnej.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 406 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (62,00KB)

DOCuchw. nr 407 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (149,50KB)

DOCuchw. nr 408 w sprawie zasad wykonywania obslugi bankowej budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc (39,00KB)

DOCzalacznik do uchw. nr 408.doc (38,50KB)

DOCuchw. nr 409 w sprawie pelnomocnictwa szczegolnego do zawarcia i wykonania umowy nr 05 PRS 05-0038 P3 z Agencja Narodowa Programu Sokrates-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na realizacje projektu Programu.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 410 w sprawie odwolania dyrektora Domu Pomocy Spolecznej ANNA w Krapkowicach.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 411 w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow dyrektora w Domu Pomocy Spolecznej ANNA w Krapkowicach.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 412 w sprawie upowaznienia do podpisania umowy ugody.doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 413 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (55,50KB)

DOCuchw. nr 414 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (152,50KB)

DOCuchw. nr 415 w sprawie ustalenia terminow spłaty pozyczek udzielonych SP ZOZ w Krapkowicach.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 416 w sprawie upowaznienia do wystepowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego w postepowaniu rozgraniczeniowym.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 417 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (144,50KB)

DOCuchw. nr 418 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (125,50KB)

DOCuchw. nr 419 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (157,00KB)

DOCuchw. nr 420 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (98,50KB)

DOCuchw. nr 421 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (192,00KB)

DOCuchw. nr 422 w sprawie ustalenia warunkow najmu powierzchni sciennej dla Wydawnictwa Neptun.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 423 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (77,00KB)

DOCuchw. nr 424 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (209,00KB)

DOCuchw. nr 425 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwały budzetowej na 2006 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzien.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 426 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umowy o Partnerstwie Wiedza i umiejetnosci - droga do nowoczesnej i sprawnej administracji samorzadowej.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 427 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (178,50KB)

DOCuchw. nr 428 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (95,00KB)

DOCzal.nr 1 do uchw.425 - projekt uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego.doc (31,50KB)

DOCzal.nr 2 do uchw.425 - objasnienia do projektu budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2006 rok.doc (80,50KB)

DOCzal.nr 3 do uchw.425 - informacja o stanie mienia 2005.doc (44,50KB)

DOCzal. do uchw.425 - objasnienia.doc (30,00KB)

XLSzal.1-8, 10-12 do uchw.425.xls (319,50KB)

DOCzal.nr 9 do uchw.425 - wydatki na programy i projekty ze srodkow f. str. i F. S. 2006.doc (58,50KB)

DOCzal.nr 13 do uchw.425 - plan PFOSiGW na 2006.doc (54,00KB)

XLSzal.nr 14 do uchw.425 - plan_PFGZGiK_2006.xls (22,00KB)

DOCuchw. nr 429 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (231,00KB)

DOCuchw. nr 430 w sprawie inicjatywy zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2006 rok.doc (139,50KB)

DOCuchw. nr 431 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 432 w sprawie przekazania Gminie Zdzieszowice zadania zwiazanego z zimowym utrzymaniem drog powiatowych.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 433 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego aneksow do umowy o dofinansowanie projektu Adaptacja poddasza i instalacja windy dla niepelnosprawnych w budynku Zespolu.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 434 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego aneksow do umowy o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa projektu Wyposazenie nowopowstalych sal dydakt.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 435 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 436 w sprawie zasad wykonywania obslugi bankowej budzetu Powiatu Krapkowickiego.doc (60,50KB)

DOCuchw. nr 437 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (75,00KB)

DOCuchw. nr 438 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (243,00KB)

DOCuchw. nr 439 w sprawie inicjatywy zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2006 rok.doc (196,50KB)

DOCuchw. nr 440 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 441 w sprawie nieodplatnego przekazania majatku ruchomego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 442 w sprawie przekazania w formie darowizny majatku ruchomego.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 443 w sprawie zatrudnienia nauczyciela - emeryta w Zespole Szkol Zawodowych im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 444 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (73,00KB)

DOCuchw. nr 445 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (273,50KB)

DOCuchw. nr 446 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (92,50KB)

DOCuchw. nr 447 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (296,00KB)

DOCuchw. nr 448 w sprawie zmiany warunkow najmu lokali uzytkowych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 449 w sprawie przeznaczenia srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie przedsiewziecia pt. Zakup workow oraz pojemnikow typu Dzwon do segregacji odpadow staly.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 450 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkol Zawodowych im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 451 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkol im. J. Kilinskiego w Krapkowicach.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 452 w sprawie zmiany uchwaly Nr 311 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 09 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w dziedzinie kultury - rozdzial 92105, sportu ...doc (30,50KB)

DOCuchw. nr 453 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ.doc (30,50KB)

DOCuchw. nr 454 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (104,50KB)

DOCuchw. nr 455 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (289,50KB)

DOCuchw. nr 456 w sprawie inicjatywy zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2006 rok.doc (149,50KB)

DOCuchw. nr 457 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (300,00KB)

DOCuchw. nr 458 w sprawie zmiany uchwaly Nr 134 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (68,00KB)

DOCuchw. nr 459 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2005 rok.doc (313,50KB)

DOCuchw. nr 460 w sprawie upowaznienia do podpisywania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umow o dofinansowanie projektow w ramach Dzialania 2.2 - Wyrownywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 461 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem pomieszczen w SP ZOZ w Krapkowicach.doc (21,50KB)