Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2003

Uchwały:

DOCuchwała nr 56 zmiana budżetu

DOCuchw. nr 57 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 58 wynajem poradni.doc

DOCuchw. nr 59 zbycie lampy szczelinowej.doc

DOCuchw. nr 60 przeznaczenie środków z PFOŚiGW.doc

DOCuchw. nr 61 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 62 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 63 zmiana uchwały nr 45.doc

DOCuchw. nr 64 sprawozanie z wykonania budzetu za I półrocze 2003 r..doc

XLSzałącznik do uchwały nr 64 - część 1 - dochody.xls

XLSzałącznik do uchwały nr 64 - część 2 - wydatki.xls

DOCzałącznik do uchwały nr 64 - część 3 - opisówka I półrocze 2003.doc

DOCuchwała nr 65 zmiana budżetu

DOCuchw. nr 66 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 67 godziny ponadwymiarowe Zdzieszowice.doc

DOCuchw. nr 68 godziny ponadwymiarowe Kiliński.doc

DOCuchw. nr 69 podział na grupy językowe Kiliński.doc

DOCuchw. nr 70 podział na grupy językowe Zdzieszowice.doc

DOCuchw. nr 71 zatrudnienie nauczyciela emeryta.doc

DOCuchw. nr 72 zmiana uchw. nr 60.doc

DOCuchw. nr 73 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 74 przedstawiciel PFOŚiGW.doc

DOCuchw. nr 75 drogi Stradunia.doc

DOCuchw. nr 76 zmiana budżetu 29.doc

DOCuchw. nr 77 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 78 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 79 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 80 przeznaczenie środków z PFOŚiGW.doc

DOCuchw. nr 81 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 82 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 83 opinia Szpital Pokój.doc

DOCuchw. nr 84 zmiana budżetu .doc

DOCuchw. nr 85 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 86 standardy zimowe.doc

DOCzałącznik do uchw. 86 Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiat Krapkowice sezon 2003 2004.doc

DOCuchw. nr 87 odwołanie Dyrektora Powiatowego Cenrtum Pomocy Rodzinie.doc

DOCuchw. nr 88 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 89 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 90 prznaczenie środków PFOŚiGW.doc

DOCuchw. nr 91 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 92 powierzenie obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.doc

DOCuchw. nr 93 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 94 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 95 w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zes.doc

DOCuchw. nr 96 zwolnienie z opłaty za naukę w roku szkolnym 2003 2004.doc

DOCuchw. nr 97 prolongata warunków najmu dla P.P.H.U. TEMAR.doc

DOCuchw. nr 98 prolongata warunków najmu dla Pani Danuty Rossol - Biuro Usług w zakresie doradztwa budowlanego, inwestorstwa zastępczego oraz sprzedaży gotowych projektów.doc

DOCuchw. nr 99 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 100 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 101 przedstawienie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwały budżetowej na 2004 rok .doc

DOCzałącznik nr 1 - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc

DOCzałącznik nr 2 - objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc

DOCzałącznik nr 3 - informacja o stanie mienia Powiatu Krapkowickiego.doc

XLSzalaczniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls

DOCZałącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc

XLSzałącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls

DOCuchw. nr 102 upoważnienie do udzuelenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 103 ustalenie warunków najmu pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.doc

DOCuchw. nr 104 ustalenie warunków najmu pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.doc

DOCuchw. nr 105 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 106 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 107 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 66 Krapkowice d.a. - Gogolin d.k. - Kamień Śl..doc

DOCuchw. nr 108 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 67 Krapkowice d.a. - Moszna.doc

DOCuchw. nr 109 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 68 Krapkowice d.a. - Buława - Strzeleczki skrz..doc

DOCuchw. nr 110 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 69 Krapkowice d.a. - Obrowiec - Zdzieszowice br.II.doc

DOCuchw. nr 111 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 76 Krapkowice d.a. - Moszna.doc

DOCuchw. nr 112 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 79 Krapkowice d.a. - Ścigów - Smolarnia wieś.doc

DOCuchw. nr 113 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 85 Krapkowice d.a.-Pisarzowice - Buława - Strzeleczki skrz. - Krapkowice d.a..doc

DOCuchw. nr 114 zmiana warunków użyczenia pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.doc

DOCuchw. nr 115 zmiana warunków użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.doc

DOCuchw. nr 116 zgoda na wydzielenie w formie podkontraktu poradni medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży mieszczącej się w budynku Przychodni przy ul. Szkolnej 7, na okres do 3 lat.doc

DOCuchw. nr 117 zgoda na wydzierżawienie pomieszczenia na III piętrze nieruchomości położonej w Krapkowicach, os. XXX-lecia 21, na okres do 3 lat.doc

DOCuchw. nr 118 zmiana budżetu .doc

DOCuchw. nr 119 zmiana układu wykonawczego.doc

DOCuchw. nr 120 ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2004 r..doc

DOCuchw. nr 121 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 073 Krapkowice przedm. - Moszna p. Ścigów.doc

DOCuchw. nr 122 upoważnienie do zawarcia aneksów do umów pożyczki dla SP ZOZ.doc

DOCuchw. nr 123 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 124 zmiana układu wykonawczego..doc

Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2003
  przez: Borys Zdyb
 • opublikowano:
  20-08-2003 13:03
  przez: Borys Zdyb
 • zmodyfikowano:
  14-12-2012 11:02
  przez: Borys Zdyb
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2813
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×