Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2003

Uchwały:

DOCuchwała nr 56 zmiana budżetu (75,00KB)

DOCuchw. nr 57 zmiana układu wykonawczego.doc (145,50KB)

DOCuchw. nr 58 wynajem poradni.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 59 zbycie lampy szczelinowej.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 60 przeznaczenie środków z PFOŚiGW.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 61 zmiana budżetu.doc (89,50KB)

DOCuchw. nr 62 zmiana układu wykonawczego.doc (39,00KB)

DOCuchw. nr 63 zmiana uchwały nr 45.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 64 sprawozanie z wykonania budzetu za I półrocze 2003 r..doc (24,50KB)

XLSzałącznik do uchwały nr 64 - część 1 - dochody.xls (214,00KB)

XLSzałącznik do uchwały nr 64 - część 2 - wydatki.xls (283,50KB)

DOCzałącznik do uchwały nr 64 - część 3 - opisówka I półrocze 2003.doc (103,50KB)

DOCuchwała nr 65 zmiana budżetu (77,00KB)

DOCuchw. nr 66 zmiana układu wykonawczego.doc (45,00KB)

DOCuchw. nr 67 godziny ponadwymiarowe Zdzieszowice.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 68 godziny ponadwymiarowe Kiliński.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 69 podział na grupy językowe Kiliński.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 70 podział na grupy językowe Zdzieszowice.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 71 zatrudnienie nauczyciela emeryta.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 72 zmiana uchw. nr 60.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 73 zmiana układu wykonawczego.doc (39,00KB)

DOCuchw. nr 74 przedstawiciel PFOŚiGW.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 75 drogi Stradunia.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 76 zmiana budżetu 29.doc (35,00KB)

DOCuchw. nr 77 zmiana układu wykonawczego.doc (47,50KB)

DOCuchw. nr 78 zmiana budżetu.doc (33,00KB)

DOCuchw. nr 79 zmiana układu wykonawczego.doc (35,50KB)

DOCuchw. nr 80 przeznaczenie środków z PFOŚiGW.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 81 zmiana budżetu.doc (40,50KB)

DOCuchw. nr 82 zmiana układu wykonawczego.doc (64,50KB)

DOCuchw. nr 83 opinia Szpital Pokój.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 84 zmiana budżetu.doc (55,00KB)

DOCuchw. nr 85 zmiana układu wykonawczego.doc (75,50KB)

DOCuchw. nr 86 standardy zimowe.doc (21,50KB)

DOCzałącznik do uchw. 86 Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiat Krapkowice sezon 2003 2004.doc (44,50KB)

DOCuchw. nr 87 odwołanie Dyrektora Powiatowego Cenrtum Pomocy Rodzinie.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 88 zmiana budżetu.doc (35,50KB)

DOCuchw. nr 89 zmiana układu wykonawczego.doc (108,00KB)

DOCuchw. nr 90 prznaczenie środków PFOŚiGW.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 91 zmiana układu wykonawczego.doc (34,00KB)

DOCuchw. nr 92 powierzenie obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 93 zmiana budżetu.doc (74,50KB)

DOCuchw. nr 94 zmiana układu wykonawczego.doc (147,50KB)

DOCuchw. nr 95 w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zes.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 96 zwolnienie z opłaty za naukę w roku szkolnym 2003 2004.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 97 prolongata warunków najmu dla P.P.H.U. TEMAR.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 98 prolongata warunków najmu dla Pani Danuty Rossol - Biuro Usług w zakresie doradztwa budowlanego, inwestorstwa zastępczego oraz sprzedaży gotowych projektów.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 99 zmiana budżetu.doc (46,00KB)

DOCuchw. nr 100 zmiana układu wykonawczego.doc (129,50KB)

DOCuchw. nr 101 przedstawienie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwały budżetowej na 2004 rok.doc (21,50KB)

DOCzałącznik nr 1 - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (32,00KB)

DOCzałącznik nr 2 - objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (78,00KB)

DOCzałącznik nr 3 - informacja o stanie mienia Powiatu Krapkowickiego.doc (42,00KB)

XLSzalaczniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls (262,50KB)

DOCZałącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (36,00KB)

XLSzałącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls (18,00KB)

DOCuchw. nr 102 upoważnienie do udzuelenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 103 ustalenie warunków najmu pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 104 ustalenie warunków najmu pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 105 zmiana budżetu.doc (34,00KB)

DOCuchw. nr 106 zmiana układu wykonawczego.doc (134,50KB)

DOCuchw. nr 107 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 66 Krapkowice d.a. - Gogolin d.k. - Kamień Śl..doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 108 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 67 Krapkowice d.a. - Moszna.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 109 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 68 Krapkowice d.a. - Buława - Strzeleczki skrz..doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 110 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 69 Krapkowice d.a. - Obrowiec - Zdzieszowice br.II.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 111 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 76 Krapkowice d.a. - Moszna.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 112 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 79 Krapkowice d.a. - Ścigów - Smolarnia wieś.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 113 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 85 Krapkowice d.a.-Pisarzowice - Buława - Strzeleczki skrz. - Krapkowice d.a..doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 114 zmiana warunków użyczenia pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 115 zmiana warunków użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 116 zgoda na wydzielenie w formie podkontraktu poradni medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży mieszczącej się w budynku Przychodni przy ul. Szkolnej 7, na okres do 3 lat.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 117 zgoda na wydzierżawienie pomieszczenia na III piętrze nieruchomości położonej w Krapkowicach, os. XXX-lecia 21, na okres do 3 lat.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 118 zmiana budżetu.doc (43,50KB)

DOCuchw. nr 119 zmiana układu wykonawczego.doc (147,00KB)

DOCuchw. nr 120 ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2004 r..doc (76,00KB)

DOCuchw. nr 121 uzgodnienie autobusowego rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej nr 073 Krapkowice przedm. - Moszna p. Ścigów.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 122 upoważnienie do zawarcia aneksów do umów pożyczki dla SP ZOZ.doc (35,50KB)

DOCuchw. nr 123 zmiana budżetu.doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 124 zmiana układu wykonawczego..doc (146,50KB)