Przejdź do treści strony WCAG

X Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2006-2010

Uchwały

DOCuchw. nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 1 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 6 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 2 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 3 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 4 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 5 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 7 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 8 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 9 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCZalacznik nr 10 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 1 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 2 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 3 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 3a do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 4 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 5 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 6 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 7 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 8 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 9 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 10 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCZalacznik nr 11 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCuchw. nr 68 w sprawie wykazu wydatkow, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2007.doc

DOCuchw. nr 69 w sprawie ustalenia Regulaminu okreslajacego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkow -motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektorych ...doc

DOCuchw. nr 70 w sprawie uchwalenia Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia.... o dzialalnosci pozytku publicznego....doc

DOCuchw. nr 71 w sprawie zmiany uchwaly Nr XIV-64-2000 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Spolecznej Strazy Rybackiej .doc