Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2006-2010

Uchwały

DOCuchw. nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (37,00KB)

DOCZalacznik nr 1 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (133,00KB)

DOCZalacznik nr 6 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (56,50KB)

DOCZalacznik nr 2 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (32,00KB)

DOCZalacznik nr 3 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (69,00KB)

DOCZalacznik nr 4 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (67,50KB)

DOCZalacznik nr 5 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (109,00KB)

DOCZalacznik nr 7 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (59,50KB)

DOCZalacznik nr 8 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (119,00KB)

DOCZalacznik nr 9 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (46,50KB)

DOCZalacznik nr 10 do uchwaly nr 66 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (50,00KB)

DOCuchw. nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (48,50KB)

DOCZalacznik nr 1 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (260,00KB)

DOCZalacznik nr 2 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (169,00KB)

DOCZalacznik nr 3 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (53,00KB)

DOCZalacznik nr 3a do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (89,00KB)

DOCZalacznik nr 4 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (71,00KB)

DOCZalacznik nr 5 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (30,00KB)

DOCZalacznik nr 6 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (43,00KB)

DOCZalacznik nr 7 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (75,00KB)

DOCZalacznik nr 8 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (37,50KB)

DOCZalacznik nr 9 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (75,50KB)

DOCZalacznik nr 10 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (45,00KB)

DOCZalacznik nr 11 do uchwaly nr 67 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc (61,00KB)

DOCuchw. nr 68 w sprawie wykazu wydatkow, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2007.doc (38,00KB)

DOCuchw. nr 69 w sprawie ustalenia Regulaminu okreslajacego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkow -motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektorych ...doc (82,00KB)

DOCuchw. nr 70 w sprawie uchwalenia Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia.... o dzialalnosci pozytku publicznego....doc (114,00KB)

DOCuchw. nr 71 w sprawie zmiany uchwaly Nr XIV-64-2000 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Spolecznej Strazy Rybackiej.doc (51,50KB)