Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2006-2010

Uchwały:

DOCuchw. nr 31 w sprawie wygasniecia mandatu Radnego.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 32 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z rocznego wykonania budzetu za 2006 r. oraz absolutorium dla Zarzadu Powiatu Krapkowickiego.doc (27,00KB)

XLSzal. do uchw. 32 czesc 1 - wykonanie planu dochodow i przychodow budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2006 r.xls (232,00KB)

XLSzal. do uchw. 32 czesc 2 - wykonanie planu wydatkow i rozchodow budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2006 r.xls (103,00KB)

DOCzal. do uchw. 32 czesc 3 - wykaz jednostek budzetowych ... oraz wykonanie planow finansowych dochodow wlasnych jednostek.doc (115,50KB)

DOCzal. do uchw. 32 czesc 4 - wykonanie planu przychodow i wydatkow powiatowych funduszy celowych ....doc (81,50KB)

DOCzal. do uchw. 32 czesc 5 - informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 r.doc (91,50KB)

DOCuchw. nr 33 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc (113,50KB)

XLSzalacznik nr 4 do uchwaly nr 33 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.xls (20,00KB)

XLSzalacznik nr 5 do uchwaly nr 33 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.xls (195,50KB)

DOCuchw. nr 34 w sprawie rodzajow oraz warunkow i sposobu przyznania swiadczen pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 35 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 36 w sprawie zgody na sprzedaz maszyn pralniczych przez Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 37 w sprawie ustalenia skladow osobowych komisji stalych Rady Powiatu Krapkowickiego oraz zakresow ich dzialania.doc (54,50KB)

DOCuchw. nr 38 w sprawie zmiany uchwały Nr II-11-2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztow podrozy słuzbowych ....doc (33,50KB)

DOCuchw. nr 39 w sprawie odwolania z funkcji Czlonka Zarzadu Powiatu Krapkowickiego.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 40 w sprawie skargi p. Cezarego Osieja na dzialalnosc Starosty Krapkowickiego.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 41 w sprawie powolania komisji doraznej do rozpoznania skargi na dzialalnosc Przewodniczacego Rady Powiatu Krapkowickiego.doc (22,50KB)