Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Uchwały:

DOCuchw. nr 122 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (88,50KB)

DOCuchw. nr 123 w sprawie zatwierdzenia projektu Planu Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.doc (49,00KB)

DOCuchw. nr 124 w sprawie umorzenia wierzytelności Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 125 w sprawie opinii dot. udzielenia przez Powiat Krapkowicki pożyczek dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 126 w sprawie zmiany regulaminu środka specjalnego przy Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 127 w sprawie zmiany regulaminu środka specjalnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 128 w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 129 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (24,50KB)

DOCuchw. nr 130 w sprawie określenia zmian do Uchwały Nr 86 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 luty 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnospraw.doc (30,00KB)

DOCuchw. nr 131 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Krapkowickiego na lata 2004 - 2006.doc (23,50KB)

DOCzałącznik do uchwały nr 131 - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Krapkowickiego na lata 2004 - 2006.doc (1,06MB)

DOCuchw. nr 132 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.doc (21,00KB)