Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Uchwały:

DOCuchw. nr 98 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (121,50KB)

DOCuchw. nr 99 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań public.doc (39,50KB)

DOCuchw. nr 100 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku.doc (70,50KB)

DOCuchw. nr 101 w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców naturalnych z odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 102 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV 166 2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 103 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krapkowicach przy.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 104 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krapkowicach przy.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 105 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części nieruchomości celem nieodpłatnego przekazania Gminie Krapkowice.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 106 w sprawie zmiany uchwały Nr XV 76 2000 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27.04.2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierow.doc (30,00KB)

DOCuchw. nr 107w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.doc (20,50KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 107 - Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.doc (287,50KB)

DOCzałącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach - Schemat organizacyjny.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 108 w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 109 w sprawie budowy Zbiornika Racibórz Dolny.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 110 w sprawie zmiany uchwały Nr IX 48 2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kr.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 111 w sprawie zgody na sprzedaż maszyn pralniczych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 112 w sprawie przystąpienia do projektu eurząd dla mieszkańców Opolszczyzny.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 113 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach za rok 2003.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 114 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 115 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części nieruchomości w celu jej zamiany.doc (25,00KB)