Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Uchwały:

DOCuchw. nr 88 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu za 2003 r. oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego.doc (21,00KB)

XLSzałącznik do uchwały nr 88 część 1 - wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Krapkowickiego 2003 roku.xls (221,00KB)

XLSzałącznik do uchwały nr 88 część 2 - wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2003 roku.xls (15,00KB)

XLSzałącznik do uchwały nr 88 część 2 - wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2003 roku.xls (69,00KB)

DOCzałącznik do uchwały nr 88 część 3 - informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2003 rok.doc (139,00KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 88 informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2003 rok.doc (19,50KB)

DOCzałącznik do uchwały nr 88 roczne sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności.doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 89 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (46,00KB)

XLSzałącznik nr 3 do uchwały nr 89 - wydatki.xls (28,00KB)

XLSzałącznik nr 4 do uchwały nr 89 - planowane wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje).xls (16,50KB)

XLSzałącznik nr 5 do uchwały nr 89 - plan przychodów i wydatków środków specjalnych.xls (17,50KB)

XLSzałącznik nr 6 do uchwały nr 89 - plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2003 r..xls (45,50KB)

XLSzałącznik nr 7 do uchwały nr 89 - wieloletni program inwestycyjny Powiatu Krapkowickiego na lata 2003 2005.xls (18,50KB)

DOCuchw. nr 90 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r..doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 91 w sprawie zmian do uchwały Nr 86 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokoś.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 92 w sprawie przekształcenia szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.doc (32,50KB)

DOCuchw. nr 93 w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 94 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości dla Gminy Krapkowice.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 95 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości dla Gminy Krapkowice.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 96 w sprawie umowy partnerskiej ze Związkiem Gmin Okręgu Jablunkowskiego.doc (23,50KB)