Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Uchwały:

DOCuchw. nr 77 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (41,50KB)

XLSzałącznik nr 2 do uchwały nr 77 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls (19,00KB)

XLSzałacznik nr 3 do uchwały nr 77 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls (18,00KB)

XLSzałacznik nr 4 do uchwały nr 77 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls (46,00KB)

DOCuchw. nr 78 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok..doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 79 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (42,50KB)

DOCuchw. nr 80 w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie krapkowickim.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 81 w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie krapkowickim.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 82 w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 83 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Krapkowickim.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 84 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 85 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Krapkow.doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 86 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zdania przypadających według algorytmu w 2004 roku dla P.doc (28,50KB)

DOCuchw. nr 87 w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.doc (27,00KB)