Przejdź do treści strony WCAG

Kadencja 2002 - 2006

Uchwały:

DOCuchw. nr 60 skarga BUSHIDO.doc

DOCuchw. nr 59 zmiana składów komisji.doc

DOCuchw. nr 58 statut SP ZOZ.doc

XLSZałączniki do uchwały nr 57 - część 6 - Wieloletni program inwestycyjny.xls

XLSZałacznik do uchwały nr 57 - cześć 4 - środki specjalne.xls

XLSZałącznik do uchwały nr 57 - cześć 3 - Fundusz Geodezyjny.xls

XLSZałaczniki do uchwały nr 57 - cześć 1, 2, 5.xls

DOCuchw. nr 57 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 44 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 40 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 31 budżet 2003.doc

DOCuchw. nr 61 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 62 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach za rok 2002.doc

DOCuchw. nr 63 zmiana uchwały Nr 119 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.doc

DOCuchw. nr 64 zmiana uchwały Nr 52 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnos.doc

DOCuchw. nr 65 ustalanie najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krapkowicach i Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 66 zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.doc

DOCuchw. nr 67 zmiana uchwały Nr 35 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca 2003 r., w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 68 założenie publicznej placówki kształcenia ustawicznego w powiecie krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 69 zatwierdzenie zmian oraz tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach .doc

DOCzałcznik do uchwały nr 69 Statut SP ZOZ.doc

XLSSchemat organizacyjny SP ZOZ.xls

DOCuchw. nr 70 zmiana budżetu.doc

DOCuchw. nr 71 zmiany uchwały Nr 52 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środk.doc

DOCuchw. nr 72 zawarcie umowy z Województwem Opolskim, dotyczącej organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli.doc

DOCuchw. nr 73 wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 r..doc