Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2002 - 2006

Uchwały:

DOCuchw. nr 60 skarga BUSHIDO.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 59 zmiana składów komisji.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 58 statut SP ZOZ.doc (23,50KB)

XLSZałączniki do uchwały nr 57 - część 6 - Wieloletni program inwestycyjny.xls (19,00KB)

XLSZałacznik do uchwały nr 57 - cześć 4 - środki specjalne.xls (17,00KB)

XLSZałącznik do uchwały nr 57 - cześć 3 - Fundusz Geodezyjny.xls (17,50KB)

XLSZałaczniki do uchwały nr 57 - cześć 1, 2, 5.xls (30,00KB)

DOCuchw. nr 57 zmiana budżetu.doc (37,00KB)

DOCuchw. nr 44 zmiana budżetu.doc (178,50KB)

DOCuchw. nr 40 zmiana budżetu.doc (36,50KB)

DOCuchw. nr 31 budżet 2003.doc (342,00KB)

DOCuchw. nr 61 zmiana budżetu.doc (162,00KB)

DOCuchw. nr 62 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach za rok 2002.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 63 zmiana uchwały Nr 119 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 64 zmiana uchwały Nr 52 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnos.doc (32,00KB)

DOCuchw. nr 65 ustalanie najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krapkowicach i Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.doc (45,00KB)

DOCuchw. nr 66 zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 67 zmiana uchwały Nr 35 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca 2003 r., w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie krapkowickim.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 68 założenie publicznej placówki kształcenia ustawicznego w powiecie krapkowickim.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 69 zatwierdzenie zmian oraz tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (24,00KB)

DOCzałcznik do uchwały nr 69 Statut SP ZOZ.doc (59,00KB)

XLSSchemat organizacyjny SP ZOZ.xls (23,50KB)

DOCuchw. nr 70 zmiana budżetu.doc (70,50KB)

DOCuchw. nr 71 zmiany uchwały Nr 52 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środk.doc (31,50KB)

DOCuchw. nr 72 zawarcie umowy z Województwem Opolskim, dotyczącej organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli.doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 73 wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 r..doc (22,00KB)