Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel. (+48) 77 40 74 300, fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl


Sekretariat Starosty - tel. 077 40 74 303, I piętro
Biuro Obsługi Klienta, Centrala - tel. 077 40 74 300, parter
Biuro Rady Powiatu tel. 077 40 74 313
Przewodniczący Rady Powiatu - tel. 077 40 74 314
Sekretarz - tel. 077 40 74 308
Skarbnik - tel. 077 40 74 320


Starostwo jest jednostką budżetową powiatu powołaną do zapewnienia organom powiatu pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji.

Do zakresu jego działania należy wykonywanie:
 

  • Zadań własnych;
     
  • Zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
     
  • Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat;
     
  • Zadań określonych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z innych przepisów prawa.


Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy i pracownicy wydziałów zobowiązani są, na podstawie pisemnego upoważnienia, do załatwiania w imieniu Starosty spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziałów.

Godziny pracy:
Starostwo czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,
Biuro Obsługi Klienta oraz Wydział Komunikacji czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00

Starosta przyjmuje w poniedziałki od godziny 15:00 - 16:30, a także codziennie w godzinach pracy starostwa po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 15:00 do 16:00.

JPEGSiedziba Starostwa (15,24KB)