Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert 2012

DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc

DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - ochorona środowiska.doc

DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport-1.doc

DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacyjna opieka wychowawcza.doc

DOCZŁOŻONE OFERTY.doc

DOCKomunikat Starosty Krapkowickiego o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert w 2012 roku.doc

 

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury
DOCuchw. nr 296 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2012 r (._.) w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury (._.).doc

DOCuchw. nr 296 zalacznik.doc

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
DOCuchw. nr 294 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2012 r (._.) w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (._.).doc

DOCuchw. nr 294 zalacznik.doc

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu rozwoju i upowszechniania ochrony środowska
DOCuchw. nr 297 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2012 r. (._.) w zakresie w zakresie rozwoju i upowszechniania ochrony środowiska (._.).doc

DOCuchw. nr 297 zalacznik.doc

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu rozwoju i upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej
DOCuchw. nr 295 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2012 r (._.) w zakresie w zakresie rozwoju i upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej (._.).doc

DOCuchw. nr 295 zalacznik.doc

 

DRUKI

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Wniosek

Wzór umowy na realizację zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizcaji zadania publicznego 

Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Paweł Wiencek
Data wytworzenia: 2012-01-24