Przejdź do treści strony WCAG

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity)
PDFTekst jednolity ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
DOCRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spr. wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.doc

Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2011 - 2014
DOCuchw. nr 42 w sprawie uchwalenia Programu Wspolpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarzadowymi oraz Podmiotami Prowadzacymi Działalnosc Pozytku Publicznego na lata 2011-2014.doc

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2011 roku
DOCHarmonogram otwartych konkursów ofert w 2011 roku.doc

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2012 roku
DOCHarmonogram otwartych konkursów ofert w 2012 roku.doc

 

Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Paweł Wiencek
Data wytworzenia: 2011-09-05