Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert w 2012 r.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego

na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ogłaszanych w 2012 r.

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego zaprasza organizacje pozarządowe powiatu krapkowickiego oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z powiatu krapkowickiego do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2012 r.

Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do dnia
30.12. 2011 r.*

na adres:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych 2012”

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów:

1. organizacje pozarządowe powiatu krapkowickiego,

2. podmioty prowadzący działalność pożytku publicznego w powiecie krapkowickim - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni wyrazić zgodę na kandydowanie i udział
w pracach komisji (wzór oświadczenia w załączeniu).

Zarząd Powiatu Krapkowickiego po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotuje do dnia 20 stycznia 2012 r. „Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2012 r.”

Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2012 r. o zakwalifikowaniu się na listę kandydatów zostaną powiadomieni pisemnie.

Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona Zarząd Powiatu Krapkowickiego z „Listy kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2012 r.”, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych określone zostały w Uchwale Nr V/42/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2011-2014.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Bonkosch tel. 77 4074333
 e-mail: m.bonkosch@powiatkrapkowicki.pl

 

* liczy się data wpływu do Starostwa - zgłoszenia przesłane po 30.12.2011 r. nie będą rozpatrywane.

 

  • Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkuroswej
  • Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej
     
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Paweł Wiencek
Data wytworzenia: 2012-11-08

 

 DOCFormularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2012 r..doc (45,00KB)

DOCOświadczenie kandydata na członka komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2012 r..doc (29,00KB)